1     So immer und immer wieder - geradezu als Totschlagargument - in Flensborg Avis  , der Zeitung der dänischen Minderheit in Schleswig, und bei Politikern des SSW , der Partei der genannten Minderheit .

 

 2     „Nærare hundre tusen menneske kom under rettleg gransking etter krigen for si haldning til Nasjonal Samling og okkupasjonsmakta“ (vgl. Furre , S. 206) ; und Tamm (S. 162) spricht von etwa 40.000 Personen, die „blev underkastet en kortere eller længere frihedsberøvelse“ .

 

 3     Vgl. z. B. die Sonderbeilage zu Dagens Nyheter  am 21. 10. 1997 unter dem Titel Vem tjänade pengar på andra världskriget ? Naziguldet . Sveriges riksbank och svenska företag agerade hälare i historiens största rån .

Vgl. den umfangreichen Artikel De danske krigsforbrydelser  von Hans Davidsen-Nielsen in  Weekendavisen  1.-7.8.1997 .

 

 4     Vgl. Frydenholm S. 5 und S. 421 .

 

 5     Das namenlose Dorf in Sjælland (vgl. Den forsvundne fuldmægtig S. 78) ähnelt in vielem Frydenholm mit dessen Gehöften und seinem Historisk Kro, aber noch ohne Schloß und Kirche als wichtigen Kristallisationspunkten .

 

 6     Vgl. Den forsvundne fuldmægtig S. 128f. , 142f.

 

 7     s. o. S. 67-71 .

 

 8     s. o. S. 60-72, 147f.

 

 9     s. o. S. 87-89, 117, 125-127, 135f.

 

10    s. o. S. 182f.

 

11    Präziser : Unter deutscher Okkupation bis zur deutschen Niederlage bei Stalingrad .

 

12    Vgl. Det forsømte forår S. 16-19, 37-41, 45-48, 59, 72f., 103, 105f., 115, 175 .

Nørregaard-Olsen war als Schüler christlicher Pfadfinder, als Geistlicher leitet er eine Jugendgruppe unter der Bezeichnung U.A. (Ungdoms-Afdelingen) ; mit deren Uniformen und Zubehör verdient die Pfarrfamilie nicht unerhebliche Summen . Nørregaard-Olsen ist seit der Schülerzeit befreundet mit Harald Horn .

 

13    Vgl. Det forsømte forår S. 20f., 25, 37-41, 44-47, 59, 72, 115, 123, 130-132, 150f., 160, 163, 168, 172, 175 .

Harald Horn fühlts sich zum Dichter berufen, wird aber „nur“ Literaturkritiker . Den Schüler H. Horn schildert der Roman als Streber . Horn ist seit seiner Jugend befreundet mit Nørregaard-Olsen .

 

14    Vgl. Den forsømte forår S. 31-34, 36, 38, 45-47, 123f., 127, 142, 146, 168, 173, 175 .

 

15    Vgl. S. 106 : „ . . . at vi altid skal tænke på klassekampen . Der er to klasser . Der er en overklasse, som lever af andres arbejde . Og så er der en underklasse, der arbejder for overklassen og føder den . Sådan er det her i Danmark, og sådan er det i Tyskland . Når vi vil kæmpe mod den tyske besættelsesmagt og mod nazismen, så er det fordi vi som arbejdere kæmper mod den overklasse, som lever af vores . . . . Jeg vil bare huske Jer på klassekampen . Glem ikke klassekampen, kammerater ! Det er den, det hele drejer sig om“ .

Vgl. auch S. 55, 93 („ Vi er danske, - sagde Rasmus . - Der er det, vi har fælles. - Der er rige danske, og der er fattige danske, sagde Jakob .  - Der er overklasse, og der er underklasse . Overklassen er ikke så ked af de fremmede i landet, for kapitalismen har ikke noget fædre-land . Det er kapitalismen, der har lavet Hitler, ligesom den har lavet Mussolini og Franco . Fascismen er ikke tysk eller italienisk eller spansk . Den er det samme alle vegne .Terror mod arbejderne og profit til kapitalisterne .Det er det, I kalder fællesskab . Folkefællesskab kalder Hitler det . -“) , vgl. auch S. 54f., 107, 110, 161, 175 (M. Olsen : „ . . .  Sovjetunionen smadrer nazismen. Nu er krigen noget andet. Nu er det klassekamp . -“) . Vgl. weiterhin S. 301f.,

417f. : „ . . . Rundt om i landet skete arrestationerne . Der er små og store landsvigere . Der er forskel på folk . -  - Der er to klasser, - siger Jakob Enevoldsen stædigt . Og han er en gammel mand, som tænker enkelt og primitivt . Og han har ikke fattet den folkelige udvikling, som har fundet sted, og som har gjort klassekampen forældet . . . Rasmus Larsen . . . må smile ad dette evige stereotyper : Der er to klasser ! Der er to klasser ! Det er ikke til at tage alvorligt !“

 

16    Vgl. Frydenholm S. 9 .

 

17    s. o. S. 92 : „Frydenholm Teglværk“ .

 

18    Vgl. Idealister  S. 16, 96, 122f.

 

19    Nicht nur die Rechte benutzt diesen Begriff, sondern auch die dänischen Kommunisten verwenden ihn, wie ein Blick in Arbejderbladet  vom 21. Dezember 1935 zeigt ( vgl. Jacobsen , Aksel Larsen S. 132, 710 Anm. 12 ) .

 

20    Vgl. Idealister S.14, 95, 126f. 181f.

 

21    s. o. Kap. 6 - 10 : Wissenschaftssatire ; Kap. 32-34 : Satire auf die Sexualisierung der Gesellschaft ; Kap. 19 : Satire auf Philanthropie aus religiöser Sicht .

 

22    Im Roman sind dies vor allem die Kommunisten .

 

23    Vgl. Idealister S. 165 : „ Og det er bare om aftenen i radioen, at nogen snakker om krigen . . .“ ; S. 192 : „ Og når de [folk] drejer på knappen [af radioen] , kan de også høre, at luften omkring dem er fyldt med truende ord. Det trommer og trutter og tramper med tunge støvler. Og der skriges og råbes på fremmede sprog, og bifaldet brager i højtaleren . Godsejeren køber heste op og lægger jord til sin ejendom . Han anlægger et hør-skætteri og bestemmer, at der skal tilsås arealer med spind-hør til næste år. Og han gør sit gravkammer bombesik-

kert. Man forbereder sig på det, der kan komme“ .

Zu beunruhigenden Radiomeldungen vgl. auch S. 203f. : „ . . . Men når man drejer på radioen, hører man om rustningsbudgetter og flådeberedskab og luftbeskyttelse og forberedelser . Og der har visselig været nogen tale om uro i Mellemeuropa, siger statsministeren i radioen . . . Men denne tale om uro kan ingenlunde komme til at berøre Danmark . . . Men skulle det alligevel ske . . . , så må lytterne være forvissede om, at regeringen vil tage under overvejelse at træffe alle nødvendige forberedelser til en drøftelse af de problemer, som i forbindelse hermed . . . vil være formålstjenlige og ønskværdige . . . Men først og fremmest er det nødvendigt og betimeligt, at enhver i by og på land udviser ro i sin færden . . . Men drejer man lidt på radioens knap, så hører man en anden stemme, som ikke er dyb og rolig, men skrigende og ubehersket . Og bifaldet og jubelen brager, når den skriger højt . Og der lyder militærmarcher og trommer og støvletramp . . .“ .

Während Nørregaard-Olsen die Apokalypse bevorstehen sieht (S. 204) und Skjern-Svendsen sehr irdisch sich für die bevorstehende Notzeit wappnet, um gute Geschäfte machen zu können (S. 204), hoffen andere auf die Deutschen und sehnen sie herbei (S. 204f.) .

 

24    Vgl. Idealister S. 233 .

 

25    s. o. S. 233 .

 

26    Vgl. Frydenholm S. 5-17 .

 

27    s. o. S. 14 .

Vorbild für den Grafen Preben ist Graf Jørgen Sehested, der zu den führenden Nationalsozialisten des Landes gehörte . Graf Preben ist dennoch eine fiktive Figur, da Scherfig sich weit von J. Sehesteds Biographie gelöst hat . Zu Jørgen Sehested vgl. Bryld  S. 99-101, 106, 110, 113f.,121f. ; Mørch S. 340-346 ; Tamm  S. 390-393 .

 

28    Vgl. Frydenholm S. 8 .

 

29    s. o. S. 12 : „ Under Svenske-krigen i 1658 var Frydenholm et gæstfrit hjem for den svenske værnemagts officerer . Den navnkundige oberst Sparre og hans dragoner var i længere tid indkvarteret her, og godsets daværende ejer var en lystig og hjælpsom vært . Det var et hus med traditioner . En nat havde selve svenskekongen, Karl den Tiende Gustav, overnattet på Frydenholm og havde sovet i den samme himmelseng, hvori Skjern-Svendsen var blev kvalt“ .

Vgl. auch S. 116-120 : Auf Frydenholm gehen die deutschen Kommandierenden in Dänemark ein und aus ; auf Frydenholm werden SA-Leute ausgebildet, dort verkehrt die dänische nationalsozialistische Führungsclique - alle diese Gruppen vereinen sich zur Herbstjagd . Vgl. dazu S. 377f. , wo zu dieser traditionellen Jagd sich „ den nye tyske øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark“ und „det tyske riges nye befuldmægtige, dr. Werner Best . . .“  auf Frydenholm aufhalten : „ Frydenholm var et midtpunkt og et samlingssted for tidens store“  - vgl. hierzu S. 120 : „ Her sad de og planlagde . Blomsten af Danmarks adel og borgerlige stormænd planlagde historiens gang . Og deres racefæller var forstående og velvillige over for de danske stormænds forhåbninger“ . Vgl.  weiterhin S. 339 : „ . . . Der var sket noget i verden siden dengang . Også her omkring Frydenholm var noget forandret . Der var kommet en rigtig greve på slottet med hirdmænd og glans og herlighed . Frydenholm var blevet et betydningsfuldt sted i landet . Det var som et lille hof, hvor stormænd mødtes, og historiske beslutninger blev taget . Herfra førtes forhandlinger med fremmede lande . Berømte udenlandske generaler havde deres gang her . Partiføreren fra Borrup [Frits Clausen] dvælede her undertiden . . .“ ; S. 401 : „ ... Der er blevet mere stille på Frydenholm . . . Men greven er stadig sysselleder og medlem af storrådet . . . og hvad der end sker i verden , er der vel ingen, der vil krænke hans ejendomsret“ .

Vgl. weiterhin zu Frydenholm als Zentrum der Kollaboration den Roman Idealister S. 120f.

 

30    Es handelt sich um die dänisch-schwedischen Kriege von 1643 bis 1645 und von 1657 bis 1658 sowie die Friedensschlüsse von Brömsebro (1645), Roskilde (1658) und Kopenhagen (1660).

 

31    Vgl. S. 5-8 in Beziehung zu S. 421-425 .

 

32    Vgl. Kap. 88 .

 

33    Vgl. Nationalmuseet - Frihedsmuseet, Katalog, [København] 1996, S. 4-56 . Dieser Katalog enthält folgende Kapitel :

[Vorwort]  Nazismen

1.               Besættelsen, 9. april 1940

2.               Tilpasning 1940-41

3.               Angrebet på Sovjetunionen

4.               Europa 1941

5.               Symbolsk modstand

6.               Illegal presse

7.               De første illegale

8.               Tidlig sabotage 1942

9.               Dagligliv

10.             Danmark 1942-43

11.             Valget 1943

12.             Flødeskumsfronten

13.             Østfronten [Stalingrad]

14.             Kontakt med England

15.             Nedkastninger 1943-45

16.             Faldskærmsagenter

17.             Industrisabotage 1943-44

18.             August 1943

19.             Jødernes redning 1943

20.             Fængsler

21.             Gestapo

22.             Terror 1944-45

23.             Koncentrationslejre

24.             Folkestrejken 1944

25.             Frihedsrådet

26.             Jernbanesabotage 1944-45

27.             Illegal liv

28.             Hjemmelaved våben . 19. september 1944

29.             Undergrundshæren 1944-45

30.             Befrielsen . De faldne : De danske søfolk ; Ryvangen

 

34    Vgl. S.5-17 .

 

35    Vgl. aber auch Anm. 19 .

 

36    Gute Beobachter wie C. C. Skjern-Svendsen hatten schon vorher, 1937/38, - dargestellt im Roman Idealister -  angesichts der deutschen Politik Vorsorge getroffen und auf Waren und Produkte gesetzt, die im Kriegsfall besondere Bedeutung erlangen würden .

 

37    Vgl. S. 27, 34 - aber auch Hitlers Rede zu Beginn des Krieges S. 29 .

 

38    Vgl. Kap. 13 S. 62f. ; Kap. 14 S.63-68 .

 

39    Vgl. S. 78 .

 

40    Zum Beispiel der Reichspolizeichef und dessen Vertreter, so Graf Preben und von Hane (vgl. S. 68, 77) . Den Hintergrund derartiger Vermutungen bildet das sogenannte Rostock-Treffen am 17. März 1940 - vgl. dazu Bryld  S. 106f. sowie das Kapitel „Myten om Rostock-mødet“ (S. 107-110) . Jørgen Sehested (vgl. Anm. 27) verneinte Absprachen über die Besetzung Dänemarks .

Die Kommunisten des Romans Frydenholm gehen von einer fünften Kolonne aus, die Hitler in Dänemark habe . Damit ist nicht die deutsche Minderheit in Nordschleswig gemeint, sondern die vielen Dänen, die mit der deutschen Besetzung recht zufrieden seien, weil sie mit deut-scher Hilfe die dänische Arbeiterklasse zu schwächen und soziale Errungenschaften rück-gängig zu machen wünschten, wobei mit dem Begriff ‘Arbeiterklasse’  allem Anschein nach nur die Kommunisten gemeint sind, da die Sozialdemokraten dem Roman zufolge zu den Trägern der Anpassungspolitik gehörten (vgl. S. 104 : „ Den måde, besættelsen foregik på, viser, at Nazi-Tyskland havde gode forbundsfæller i Danmark . Hitler havde sin femte-kolonne . Vi ved meget godt, at der er danskere, som er rigtig godt tillfredse med de tyske troppers tilstede-værelse her i landet . Der er kredse, som har brug for de tyske tropper for at ødelægge den danske arbejderklasses sociale erobringer“ ) . Vgl. auch S. 183 .

 

41    Die dänische Presse - in der Romanhandlung vor allem repräsentiert durch „Dagbladet“  mit Jens Angvis und durch „Morgenposten“ , die konservative Konkurrenz, mit Chefredakteur Langeskov - ist mit Beginn der Okkupation bereit, auf die deutsche Linie einzuschwenken (vgl. S. 77 ), und bedarf kaum der Lenkung durch deutsche Anweisungen (vgl. S. 80-83) . So wird in vorauseilendem Gehorsam überlegt, das Porträt eines jüdischen Verlegers abzuhängen (S.82) . Die dänische Presse setzt damit die Anpassungspolitik fort, die die dänische Regierung zu Kriegsbeginn verordnet hatte (vgl. S. 36 : Regierungs-Rundschreiben „angående de hensyn som landets neutrale stilling forpligtede pressen til at iagttage“) und der die Medien bis hin zur Selbstverleugnung gefolgt waren (vgl. S. 45) .

Zur deutschfreundlichen Ausrichtung der Zeitungen vgl. u.a. S. 122,194, 214f.,234f., 273, 326, 367.

 

Der Roman stellt die dänische Presse als - freiwillig - gleichgeschaltet dar, es gibt kaum einen Unterschied zwischen den bürgerlichen bzw. sozialdemokratischen Blättern und der nationalsozialistischen Zeitung „Fædrelandet“  (S. 195) .

Daß Scherfig es sich nicht nehmen läßt, die Kollaborationspresse vom Moment der Befreiung Dänemarks an - von einem Tag zum anderen - als staatstragend im Sinne der neuen Machtverhältnisse darzustellen, versteht sich : „Aviserne udkom med forberedte fest-numre . Dagbladet havde allerede helsides-annoncer fra Klitgaard & Sønner og fra Dansk Cement Trust A/S . . . Knuse- og formalingsanlæg til alle formål . Og på den næste side krævede redaktør Angvis, at der skulle renses ud til bunds blandt alle, som havde gået fjendens ærinde“.

Gleichzeitig polemisiert die Presse - die Stimmung im bürgerlichen Lager wiedergebend - gegen die Freiheitskämpfer und bezeichnet sie als Freizeitkämpfer (vgl. S. 417 : „ . . . Og på villavejene var man ved at være træt af synet af frihedskæmpere . . . En journalist ved Dagbladet fandt på det morsomme udtryk :  fritids-kæmpere og benyttede vittigheden ødselt“ ) .

Scherfig  stellt in den Mittelpunkt seiner Schilderung der Kollaboration der Presse nicht die nationalistische „Danmarkstidende“ oder die konservative „Morgenpost“ , sondern das linksliberale „Dagblad“ . Nicht die Konservativen sind die Gegner - der Konservative Christmas Møller, als Handelsminister auf deutsche Weisung hin abgesetzt (S. 119), gehörte zu den Pionieren des Widerstandes und arbeitete mit den Kommunisten zusammen (vgl. S. 120) - , sondern diejenigen, die sich links geben, ohne es tatsächlich zu sein oder auch sein zu wollen . In ihnen sieht Scherfig  nach Stalins These zum Faschismus „Sozialfaschisten“ ; ihnen -  dem Chefredakteur Angvis wie dem Sozialdemokraten und Gewerkschaftsfunktionär Rasmus Larsen - gilt im Roman  Frydenholm die besondere Abneigung des Erzählers .

Zu Angvis’ Kollaborationsbereitschaft und Kollaboration vgl. S. 77, 82f., 88, 112f. , 122f. ,154 , 167f. , 194f.

 

42    Wie die Presse, so war auch der dänische Rundfunk schon vor der Besetzung Dänemarks auf Anordnung oder Wunsch der Regierung auf eine Berichterstattung eingeschwenkt, die Deutschland nicht provozieren sollte .

Daß neutrale dänische Schiffe von deutschen U-Booten beschossen und versenkt worden waren, wird zwar erwähnt, aber „ Radioen meddelte det på en neutral og hensynsfuld måde for ikke at fornærme tyskerne . . . Man talte ikke om torpedering, men om krigsforlis . . . Radioen var en neutral radio, den sagde ikke, at tyskerne skød på redningsbådene med maskingevær“ (S. 45) .

Mit Beginn der Okkupation sendet der dänische Rundfunk verstärkt deutsche Militärmusik (S. 91), kommentiert Ereignisse vom deutschen Standpunkt aus (vgl. S. 236-238) . Über innenpolitische Ereignisse in Dänemark, die Deutschland verärgern könnten, berichtet der dänische Rundfunk dagegen nicht ( vgl. S. 324) . Hitlerreden werden im Originalton mit dänischer Übersetzung ausgestrahlt (vgl. S. 102, 123, 147, 320), doch argumentiert der Roman im Hinblick auf diese Rede widersprüchlich : Der dänische Rundfunk hatte Hitler-Reden auch vor der Okkupation übertragen und war damit seiner Informationspflicht nachgekommen, wie die Schilderung verschiedener Reaktionen auf diese Reden zeigt (vgl. S. 26f., 29f., auch S. 91) .

 

43    Vgl. S. 91, 195f.

 

44    Vgl. die Ernennung von Dr. Meissner und Zimmermann als Presseattachés (S. 82 : „ . . . Dr. Meissner skal for øvrigt være meget tiltalende og fornuftig . . . Zimmermann er også meget hyggeligt, . . . Han er militær, og de militære er altid korrekte og velopdragne . . .“ ) .

 

45    Vgl. die Pressekonferenz des dänischen Befehlshabers von Frikorps Danmark, eröffnet vom deutschen Presseattaché (S. 235f.) .

 

46    In der Romanhandlung z.B. Francois von Hane (vgl. S. 40f., 80) .

 

47    Zum Beispiel die neu gegründete Deutsch-Dänische Gesellschaft (S. 122f.) ; Vorsitzender ist der Generaldirektor von DSB, der in der nationalsozialistischen Zeitung „Fædrelandet“  ein Interview gibt, in dem er begeistert von Besuchen bei Hitler spricht . Initiiert worden war die Gründung dieser Vereinigung von Chefredakteur Langeskov von „Morgenposten“ ; Angvis von „Dagbladet“ nimmt an der Gründungsversammlung teil und schreibt darüber einen Artikel :

„Han skrev om århundreders samliv, grænse ved grænse og om stærke impulser, som vi danske gennem tiderne har modtaget fra vor store sydlige nabo . Der var gammelt historisk grundlag for det samarbejde, der nu søgtes fremmet . Det Europa, som for elleve måneder siden marcherede ind i krigen, var nu totalt kastet over ende, og et nyt Europa var under støbning med Tyskland som kontinentets førende magt . Til fremme af Danmarks deltagelse i det europiske samarbejde, hvis rammer allerede havde fået deres formulering fra autoritativ tysk side , var den dansk-tyske forening skabt“ (S. 122) .

Peter Knutzen, Generaldirektor der Dänischen Staatsbahnen, ist in der Rechtsabrechnung nach 1945 schwerer als andere Mitglieder der dänischen politischen und wirtschaftlichen Elite bestraft worden : zu Entlassung aus dem Dienst bei voller Pension (vgl. Tamm  S. 548-566, zum Urteil S. 556f. ) .

 

48    Als Belegstellen hierfür wäre nahezu die Hälfte des Romans zu zitieren .

 

49    Die dänische Presse will mit dieser Kampagne zugunsten des Königshauses auch dem Schwund von Abonnenten begegnen, der wegen der deutschfreundlichen Berichter-

stattung der meisten Zeitungen eingetreten war (vgl. S. 88f.) . Der Roman spricht von 10.000 Abonnementskündigungen .

 

50    Zum Königskult vgl. S. 89f.,118 ; dieser Königskult wird auch von hohen deutschen Offizieren und den dänischen Nationalsozialisten übernommen und instrumentalisiert . Aber nicht jede Person im Roman läßt sich von diesem Kult beeinflussen - so steht ihm der Frydenholmer Arzt dr.Damsø fern : - „ Et fader-symbol ! - siger doktor Damsø . - Kongen, som før var temmelig upopulær, er nu blevet et fader-symbol for de frygtsomme og forvirrede i landet ! -

- Kongehuset er ganske rigtig et symbol . Men også et forbillede for alle danske hjem . -

- En ordinær officersfamilie ! - siger doktor Damsø . . .“ (vgl. S. 289) .

 

51    Vgl. Idealister S. 78 : „ Kampen for et fri sexualliv overflødiggør klassekampen !“ ; S. 79 :

„Hver især har de ud fra deres specialitet fundet vejen til tusindårsriget og mener det godt og uegennyttigt . Hvorfor klassekamp ? Hvorfor økonomisk krig og løn-strid, når saligheden kan opnås ved at skue ind i sin egen sjæl . . . Hvorfor al denne tale om løn og husleje . Det økonomiske er dog ikke alt. Verden kan reddes på mange måder . Hver enkelt har sit lille speciale, der gør klassekamp og politisk virksomhed overflødig“ .

Vgl. hierzu Frydenholm S. 93, 106f., 161, 417f., wo auf den Klassenkampf - geradezu als ein Axiom - stereotyp hingewiesen wird (vgl. Anm. 15) .

 

52    Vgl. Idealister S. 146f. : „Men han har en god samling af surrealistiske og abstrakte malerier, hvis symbolske indhold og okkulte betydning er den samme som Kados’ magiske tegn .

‘Det kosmiske vand’ hedder et billede . Og ‘Det gule objekt’ og  ‘Den magiske spaltning’ er andre titler . Perlen i samlingen er et stort billede, som hedder ‘Statisk objekt’ . Det forestiller en rød ring på en violet baggrund, og i sin forenklede kunstneriske form viser det symbolet på selve moderskødet, kaos før undfangelsen, verdens-ægget . . . og forklaringen er klippet ud og klistret på rammen“ . Vgl. auch S. 154 .

 

53    Vgl. Idealister S. 80 zum Herausgeber von „Akademiske Intelligensblade“ ; er sei  „langt til venstre for de rødeste . Han er så at sige ultra-rød . Helt uden for spektret . Og med sin akademiske intelligens ordner han sikkert og hurtigt de problemer, som udannede arbejdere fumler hjælpeløst med i deres store land .

Han har forstået at skaffe fremragende medarbejdere til sit blad, der trods sit beskedne oplag synes at nyde international agtelse . Flere tyske professorer skriver til bladet og analyserer knivskarpt situationen og påviser afvigelser og udskejelser fra den rette lære . Og selve Leo Trotzki sidder ovre i Mexiko og er en flittig korrespondent til student Skodsborgs ‘Akademiske Intelligensblade’ “ .

Vgl. auch Frydenholm S. 58 : „Også student Skodsborg kunne interessere sikkerheds-politiet, som stadig nærede den overbevisning, at kommunismens virkelige ledere måtte have studentereksamen . Ganske vist revsede den unge Skodsborg strengt kommunisterne i sit tidsskrift, men det var, fordi de ikke var kommunistiske nok . Student Skodsborg kunne tænke sig at give sin støtte til en ny kommunistisk fjerde internationale . I sine Akademiske Intelligensblade beklagede han den russiske revolutions degeneration og fandt den tanke absurd, at en isoleret arbejder-stat skulle kunne eksistere gennem et længere tidsrum . Han skrev det meste af sit tidsskrift selv, men også hans søster Marie og Lev Trotzkij og cand. polit. Praahs havde lejlighedsvis været medarbejdere . . .“ ; sarkastisch wird an anderer Stelle (S. 209) erwähnt, daß dererlei die Sicherheitspolizei wenig interessiere - im Unterschied zu „echter“ kommunistischer Literatur .

Vgl. Frydenholm S. 59 zu Flemming Praahs : „Han havde været kommunist engang, men det var ikke revolutionært nok for ham, og han blev ikke fører og vejleder, som han havde ventet . Så meldte han sig ud af det kommunistiske parti og var ultra-rød, uden for spektret . Og i Akademiske Intelligensblade fremstillede han sin mening om den forrådte revolution og kommunismens reaktionære vanart og befordrede student Skodsborgs og hans søsters fjerde internationale“ .

 

54    Vgl. S. 32 : „ . . . Sovjetunionen havde afsluttet en ikke-angrebspakt med Tyskland og krydset doktorens [dr.Damsø] og Englands planer angående krigsskuepladsen . . . . Vi er da for fanden ikke blevet nazister, fordi russerne ikke vil lade sig slå ihjel for de engelske kapitalister ! Og kapitalisterne er ikke pludselig blevet anti-fascister, fordi de er kommet i krig . Men de ville gerne lokke Sovjetunionen til at tage krigen alene . . . . [Man] blev ikke gal, dengang England og Frankrig solgte tjekkerne i München“ . Vgl. weiterhin S. 54f., 104 sowie S. 103f. : „Politisk set er denne krig en imperialistisk krig . . . mellem to kapitalistiske magtgrupperinger . . .“ . Trotzdem wünscht sich O. Poulsen eine Niederlage Deutschlands  - „ikke fordi den ene imperialist i og for sig er bedre end den anden, men fordi vores eget lands selvstændighed er umiddelbart truet af det nazistiske Tyskland, og fordi nazismen vil gøre det af med enhver personlig og politisk frihed i landet“ - während die kommunistische Parteizeitung „Arbejderbladet“  eine antienglische Linie verfolgt (vgl. S. 104) .

 

55    Vgl. S. 53-55 das Gespräch zwischen dem linksliberalen dr. Damsø und dem klassen-

bewußten, marxistisch denkenden Proletarier Martin Olsen über den Krieg in Finnland : M. Olsen „ . . . følte sig ikke solidarisk med den finske overklasse . . . [Han] var ikke sikker på, at det denne gang drejede sig om frihed . Det gjorde det, da de finske arbejdere kæmpede mod Mannerheims hvidgardister [Januar bis Mai 1918] . Men nu ? Er den finske overklasse ikke nær forbundet med nazismen ? Er det ikke sådan, at den såkaldte Mannerheim-linie er anbragt så tæt ved Leningrad, at det er livsfarligt i en krigssituation, hvor det må forventes, at Finland skal bruges som springbræt . Der var tilbudt forhandling og fredelig regulering, men den finske overklasse valgte provokationer fremfor forhandling . . . Var Mannerheim-linien ikke et tysk foretagande ? . . . Det var Chamberlains og Daladiers regeringer , som havde bevæbnet Hitler . . . der var to klasser af mennesker i hans eget land og i andre lande . Der var kapitalisterne og arbejderne . Han [M. Olsen] hørte til arbejdernes klasse , og hvad der så ellers skete i udlandet, det ville han tage stilling til ud fra klassens interesse . . .“ .

 

56    Vgl. z. B. einen Kommentar des Chefredakteurs in „Dagbladet“ (S. 194f.) : „ Sympatien samles atter om Finland under dets nye prøvelser . Fra svensk side har dette fundet sit udtryk i, at den svenske rigsdag og regering på henvendelse fra finsk og tysk side har givet tilladelse til, at en division tyske tropper føres gennem Sverige til Finland, fra dansk side på den måde, at  Danmark har afbrudt den diplomatiske forbindelse med Sovjetunionen . Den danske regeringserklæring . . . fastslår den stærke sympati for Finland i dets forsvar og præciserer Danmarks stilling til den store kamp i disse ord : Der er en fælles nordisk interesse i dette opgør, hvis resultat på afgørende måde vil kunne bidrage til at bevare Europas lande for indre samfundsopløsning“ .

Vgl. weiterhin S. 204, wonach die dänischen Sympathien für Finnland „måtte kunne udnyttes i denne sag“ - i.e. in der Aufstellung von Frikorps Danmark .

Während die dänischen Spanienkämpfer dafür zur Verantwortung gezogen worden waren und werden, weil sie entgegen dänischen Gesetzen im Ausland Kriegsdienst geleistet hatten, gilt dieses Verbot nicht für die aktive Unterstützung Finnlands (und für Frikorps Danmark) ; vgl. S. 216 : „ Men i den finske krig kunne danskere da godt gøre krigstjeneste for general Manner-

heim, uden at myndighederne blandede sig i det . . .“ . Vgl. auch S. 202 : „ . . . Justitsminister Jeronimus var forbandet nidkær med at forlange de Spaniens-frivillige straffet . Det var jo noget andet med de Finlands-frivillige . . .“ . Vgl. auch S. 215, 248f.

Vgl. weiterhin S. 215 zum finnischen Fortsetzungskrieg : „ . . . Uvilkårligt drages tankerne mod den sidste finsk-russiske krig ,  - skrev Danmarkstidende . - Det må forudses, at et stort antal danske mænd ønske at deltage i krigen ved de finske soldaters side . Under den sidste finske krig kaldtes der ikke forgæves på danske frivillige .Der er heller ikke grund til at tro , at tale om frivillige vil lyde for døve øren, når det gælder om at trænge den russiske kommunismes trussel tilbage fra Finland og det øvrige Norden . Loven om dansk deltagelse i fremmed krigstjeneste eksisterer ganske vist stadig . Men efter velkendt praksis er der fremgroet tilbøjelighed til at lade voksne, ansvarlige mænd følge deres hjerters kald . Vil danske kæmpe i Østeuropa, vil de deltage i den finske kamp og i kampen mod den kommunisme, som er en trussel mod Europas civilisation og kultur , så bør vejen også stå åben . . .“ .

Vgl. S. 53 zu einem Fest „ i det lille anlæg ved Skjern-Svendsen monument, hvor Rasmus Larsen og pastor Nørregaard-Olsen havde holdt taler for Finland, og hvor lærer Agerlund under stor jubel havde kastet eksemplarer af Martin Andersen Nexøs bøger på ilden“ ; vgl. dazu auch S. 86 : „ Som kirkesanger var Tofte blevet afløst af  den unge lærer Agerlund . . . Det var ham, der havde kastet ‘Pelle Eroberen’ og ‘Ditte Menneskebarn’ på bålet, da der blev holdt Finlandsfest i anlægget“ .

 

57    Vgl.S. 46 .

 

58    Vgl. S. 46f.

 

59    Vgl. S. 82f., 195, 219, 223 .

Vgl. S. 195 : „ . . . Ingen aviser nævnede noget om aktionen mod det Kommunistiske parti og om arrestationer af danske kommunister . Det var ikke officielt, hvad der foregik“ ; S. 304 : „ Der udkom trehundrede demokratiske dagblade i landet . Ingen af dem havde et ord tilovers for deres indespærrede landsmænd . Tretusind præster prædikede i landet kirker , og ingen af dem talte om fangerne i Horserød . Fagforenigerne rørte ikke på sig . Studenterne proteste-

rede ikke . Digterne, kunstnere, videnskabsmændene, humanisterne, de berømte og betyd-

ningsfulde, var tavse . Jo, litteraten Harald Horn havde ytret sig om de indespærrede : ‘En lille hadsk og upåagtet skare, som en fælles nordisk reaktion nu har fejet ud’ . Sådan skrev han i Danmarkstidende“ .

Vgl. weiterhin S. 273 : Leitartikel in „Morgenposten“ zu „lovgivningen mod kommunisterne“ vom 22. August 1941 : „ Der har hele tiden i dansk lovgivning været grundlag for at forbyde et parti som det kommunistiske . Det beklagelige er kun at dette forbud ikke er kommet for længst --“ ; S. 286 : In „Amtsavisen“ wird publiziert , „ at Rigsdagen nu har givet sit samtykke til, at kommunistiske folketingsmænd tages i forvaring, det er vedtaget enstemmigt uden debat . Meddelelsen vækker ikke stor opmærksomhed i landet . Der er så meget andet at tale om“ ; vgl. auch S. 306 : Mit Verweis auf das Gesetz vom 22. August 1941 fordern De samvirkende Fag-

forbund von den kommunistischen Gewerkschaftern, ihre Gewerkschaftsfunktionen aufzugeben . Der auktoriale Erzähler kommentiert dies folgendermaßen S. 306f. : „ Vist var tiden tung og dyster, men den var ikke uden lyspunkter. Et gode havde den bragt . Man var blevet kommunisterne kvit . Man havde fred for dem i Folketinget og i de kommunale råd og i fagforeningerne. Omstændighederne havde ført med sig, at det danske folkefællesskab var blevet befriet for et ubekvemt element“ . Für Rasmus Larsen geschieht den Kommunisten nur recht - vgl. S. 192 : „ De mennesker har selv været ude om det - sagde Rasmus Larsen . - Når man indlader sig på den slags, må man tage skade for hjemgæld“ ; S. 176 : „ . . . Der kørte de med Martin Olsen, - sagde Rasmus til sin kone . - Ja, han har selv været ude om det“ .

Horn in „Danmarkstidende“ begrüßt die  Ausschaltung der Kulturbol’sevisten (vgl. S. 195f.) ; und seine Freunde, Pastor Nørregaard-Olsen und dessen Frau, billigen vor allem die Verhaftung von Martin Andersen-Nexø - vgl. S. 196 : „ Fruen læste videre : - Nogle bøger uden kunst . Nogle skuespil uden dramatik . Forbi det hele ! -

- Ja, der fik de den ! Den var til Martin Andersen Nexø og de andre små fremmedlegemer i vor danske litteratur ! Jo da, Harald har vovet at tage et opgør med den gudløse litterære salon-bolsjevisme. Her har han da endegyldigt drejet halsen om på denne unordiske, artsfremmede litterære mode, som har spillet på døgnets overflade . -

- De siger, at Martin Andersen Nexø skal være mellem de arresterede kommunister , - sagde præstefruen .

-Vi bør håbe, at rygtet taler sandt ! Han er just sådan en hundestejle . En dårlig fugl, som har beklikket sin egen rede . - . . .“ .

Zu Feigheit und Desinteresse vieler Dänen, mit kommunistischen Familien Kontakt zu halten, vgl. S. 191-194 . So heißt es S. 192 : „ Folk hyttede sig i husene og ville ikke rodes i noget . Man undgik at møde Margrete . Men øjne bag vinduerne fulgte hende“ ; doch wird Jens Olsen in der Folge freundlicher und unterstützt Margrete Olsen (vgl. S. 307) ; S. 313 : Bei der Fahrt von Margrete Olsen zum Lager Horserød begegnet ihr Mißtrauen : „ Men nogle af passagererne så ondt efter Margrete . En kommunist-Kælling !“ ; S. 393-395 : Bei seiner Flucht aus dem Internierungslager erfährt Ram keine oder  nur sehr zögerlich Hilfe : zwei Bauern weisen ihn ab, einer nimmt ihn widerstrebend auf ; andererseits nimmt ein Friseur von ihm keine Bezahlung .

 

60    Vgl. S. 229, 242, 375 : „ Det var stadig inspektør Holgersens overbevisning, at der var tale om en slags beskyttelses arrest, og at man fra dansk side ville værne de internerede mod en værre skæbne . . .“ ; vgl. auch S. 381 ; S. 377 : „ Statsadvokaten svarede, . . . : Danske borgere, der er arresteret af dansk politi, vil ikke blive udleveret til tyskerne ! Hvis det skulle ske, at tyskerne kræver noget sådant og gennemfører det med vold, vil ethvert samarbejde mellem danske og tysk politi ophøre . . .“ - was insofern richtig ist, als die Räumung von Horserødlejre durch die Deportation dänischer Kommunisten nach Deutschland das Ende der Zusammenar-

beit zwischen der dänischen Polizei und den deutschen Besatzungsinstitutionen bedeutet - und kurze Zeit später auch dänische Polizeibeamte nach Deutschland deportiert werden .

 

61    Vgl. S. 121f.

 

62    Vgl. Anm. 59 .

 

63    Diese Behörden sind : 1. Afdeling D ; 2. Sikkerheds-Politi (SIPO) ; 3. Civil-Organisation (CO) als Unterorganisation von SIPO .

Afdeling D ist die Abteilung für besondere Angelegenheiten („ som ikke skulle påtrænge sig offentlighedens opmærksomhed“) der hauptstädtischen Kriminalpolizei („opdagelsespoliti“) (vgl. Kap. 4f. S. 17-25) .

Afdeling D war schon in der Vorkriegszeit beschäftigt mit der Sammlung von Informationen über Journalisten, Gewerkschafter, politisch Interessierte aus allgemein zugänglichen Zeitungsartikeln und Spitzelberichten sowie mit dem Aufbau einer Kartei über die ausgeforsch-

ten Personen (vgl. S. 37, 96-98) , die nach Beginn des Krieges à jour gebracht und aus der unterschiedliche Spezialkarteien über Kommunisten zusammengestellt werden (vgl. S. 96f. ), um Beweise für deren verbrecherische Tätigkeit zu erhalten (vgl. z. B. S. 154, 240,243, 271) . Diese Sonderkarteien sollten nach der Besetzung des Landes durch die Deutschen zum Verhängnis für die Kommunisten werden, denn Afdeling D  war nur allzu bereit, ihr Material der Besatzungsmacht zur Verfügung zu stellen (vgl. S. 79f.) . Auf Grund der bekannt gewordenen Zusammenarbeit von Afdeling D mit den Deutschen gerät die Abteilung gegenüber SIPO ins Hintertreffen (vgl. S. 38) .

Die SIPO wiederum verfügt über eine Unterorganisation, die CO . Diese Civil Organisation ist eine Zusammenfassung von Spitzeln unterschiedlichen Grades, die Informationen aller Art sammelten (vgl. S. 14, 36, 57-59, 321f.), die wiederum unter der Leitung eines eng mit Deutschland verbundenen Mannes (vgl. S. 14, 38f., 41f., 377f.) ausgewertet werden (vgl. S. 14) .

CO war in einen inneren, einen äußeren und einen mobilen Kreis gegliedert : „ Rundt om i landet sad klitfogeder og skovridere og vandbygningsingeniører og havnefogeder og iagtog deres omgivelser og sendte iagttagelserne til den hemmelighedsfulde civil-organisation“ (S. 36) . Zum äußeren Kreis gehören in der Romanhandlung auch Personen aus Frydenholm (vgl. S. 364, 377), z.B. Rasmus Larsen (vgl. S. 36) . Dieser Personen bedient sich die Polizei bei Nachforschungen über illegale Arbeit in Dänemark (vgl. S. 321) . Nach „Stalingrad“ endet die Arbeit von CO (vgl. S. 377) .

Afdeling D und CO (SIPO) sind für den Verfasser des Romans insofern austauschbar (abge-

sehen von der Darstellung von Intrigen und Kompetenzwirrwarr) , als sie sich beide um die Mitarbeit des am übelsten beleumdeten Spitzels der Romanhandlung (wie auch im Roman Idealister ) - Egon Charles Olsen - bemühen (vgl. S. 17-25, 37) . Sieger in diesem Wettbewerb werden nach Afdeling D (S. 17-25) und SIPO (S. 37) schließlich die Deutschen und deren Abwehr .

 

64    Vgl. S. 22 : Reichspolizeichef Rane ; S. 38 : der Kopenhagener Polizeidirektor Baum ; S. 18, 36 f. : Polizeikommissar Horsens ; S. 36 : Polizeikommissar Odense von Afdeling D ; S. 19, 22, 41 : der Leiter von SIPO und CO-Polizeiadvokat Drøsaa, der in Deutschland studiert hatte, etc.

 

65    Vgl. die Justiz- und Beamtensatire Kap. 44 S. 178-182 sowie S. 191, 202, 216, 248f. ,266, 379. Zur deutsch-dänischen Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Kommunisten und zur ‘Auf-klärungsarbeit’ deutscher Stellen in Kopenhagen über kommunistische und sozialdemokrati-sche Emigranten vgl. G. Paul , Flensburg meldet S. 42f. , 47-49 .

 

66    Die festgenommenen und später internierten Kommunisten gelten weder als gefangengenommen noch als verhaftet, sondern als „bare ‘indsat’“ (S. 219) ; weil sie nicht als Beschuldigte angeklagt werden, haben sie keinen Anspruch auf einen Verteidiger (S. 219) .  Justizminister und Präsident des Obersten Gerichtes schaffen die formale Rechtsgrundlage für das Vorgehen gegen die Kommunisten (vgl. Kap. 59 S. 269-273, S. 252f., 286; Kap. 65 S. 300-304 : das Oberste Gericht entscheidet gegen die Kommunisten) . Auf Grund der neu geschaffenen ‘Rechtsgrundlage’ werden die internierten Kommunisten in Schnellgerichtsverfahren dem Richter vorgeführt, der die Internierung bestätigt (vgl. Kap. 61 S. 278-284) . Der willfährige Richter der Romanhandlung wird am Ende des Romans Kollaborateure verurteilen . Sein Verhalten bestätigt, was der kommunistische Rechtsanwalt ( i. e. Carl Madsen ) über ihn sagt : er werde stets auf der Seite des Stärkeren sein ; er werde Nazi werden, wenn Deutschland den Krieg gewinne ; verliere aber Deutschland den Krieg, werde er „være en god dansk mand og dømme dem [nazister og landsforrædere] strengt“ (vgl. S. 282) . Die von einem Internierten geäußerte Vermutung, die dänische Regierung werde keinen Finger krumm machen, wenn Deutschland die Auslieferung der dänischen Kommunisten verlange (vgl. S. 223, auch S. 230, 267), bewahrheitet sich : Nach der Auslieferung deutscher Emigranten in Dänemark an Deutschland (vgl. S. 191, 266f.) werden in der Folge der Telegrammkrise erstmals dänische Kommunisten an die Deutschen übergeben (vgl. S. 376, 379-381), bis schließlich alle internierten dänischen Kommunisten ausgeliefert werden sollten - von ihnen können allerdings einige entkommen (vgl. S. 391-395) .

 

67    Diese Zusammenarbeit und enge Verbindung zwischen dänischen Behörden, deutschen Instanzen in Dänemark und dänischen Nationalsozialisten zeigt sich exemplarisch bei der Besetzung des Kopenhagener Polizeipräsidiums - vgl. S. 407f. : „ Schalburg-mænd gik uhindret gennem sluserne med legitimations-kort og erobrede bygningen indenfra uden kamp. Bagefter kunne de åbne dørene for tyskerne“ . -  Von innen her erobert, von innen her zerstört - der dänische Körper war schon zerfressen, als die Okkupation begann, diese beschleunigte nur den Zersetzungsprozeß. Trotz Widerstandes an einigen Orten verläuft die Besetzung der Polizeistationen überall zumeist problemlos (vgl. S. 408), und während der größte Teil der dänischen Polizeibeamten deportiert wird oder untertauchen muß, werden deren Vorgesetzte entweder sofort oder - nach kurzer Zeit in Ehrenhaft ( „ i æres-arrest“ ) - freigelassen som ufarlige for besættelses magten“ (S. 410) .

 

68    Vgl. S. 223.

 

69    Vgl. S. 204, 217, auch 216 .

 

70    Vgl. S. 358, 369 ; 234 : Werbeanzeige in der Presse ; 235f. : Pressekonferenz des Komman-dierenden von Frikorps Danmark im Hotel d’Angleterre : „Denne kommandant [ i.e. C. P. Kryssing - vgl. Tamm  S.63, 283] var en dansk oberstløjtnant, som af krigsministeriet havde erholdt tilladelse til at træde uden for nummer for at overtage den ærefulde post . Krigs-ministeriet udsendte . . . et cirkulære . . . hvori det meddeltes, at den danske regering tillod . . . at melde sig til frikorpset . . . Det må ikke vanskeliggøres for de pågældende at indtræde i korpset . . .“ ; S. 236-238 : Rundfunkerklärung des Kommandierenden ; Danebrogkult im  Dienst von Frikorps Danmark.

In der Romanhandlung unterhält Niels Madsen in  Frydenholm ein Werbebüro ; vier junge Männer aus dem Ort melden sich freiwillig ; sie werden von R. Larsen und Nørregaard-Olsen vor dem C.C.Skjern-Svendsen-Denkmal offiziell  verabschiedet (vgl. S. 258-261) . Unterstrichen wird in den Reden, daß die dänische Regierung den Einsatz des Freikorps billige, daß dieses Korps Ausdruck „ for det fællesskab og den samdrægtighed i det danske folk“  (S.259) sei . Außerhalb dieser Einheit der Dänen stünden die Kommunisten ; der Kommunismus bedrohe den Norden, wofür der Krieg gegen Finnland den Beweis liefere.

Nørregaard-Olsen stellt den Kreuzzuggedanken in den Mittelpunkt seiner Ansprache ; das kommunistische Rußland ist „gudløshedens fædreland“ , „djævelens kolos“ . „Og er dets  mål og agt ikke at påføre hele verden gudløshedens fortvivelse ?“ (vgl. S. 260) . Gegenüber „djævelens kolos“ könne Dänemark nicht neutral sein .

Dem Roman zufolge aber steht die - anonym bleibende - dänische Bevölkerung den Mitgliedern von Frikorps Danmark wenig freundlich gegenüber : Vgl. S. 261 : Bei der Abreise der vier Freiwilligen aus Frydenholm im Linienbus begegnet ihnen von den Mitreisenden Feind-seligkeit ; S. 368f. : Das Korps wird bei seiner Heimkehr von der Ostfront in Kopenhagen zwar feierlich begrüßt, veranstaltet auch eine große Werbeveranstaltung, begegnet bei seinem Marsch durch Kopenhagen jedoch viel Ablehnung, obwohl das Justizministerium zu freund-lichem Verhalten aufgerufen und gebeten hatte, die Angehörigen von Frikorps Danmark nicht als „tyske militærpersoner“ zu bezeichnen .

In der Schlußphase des Krieges, beim Anwachsen der dänischen Widerstandsbewegung, wird Frikorps Danmark aufgelöst und statt dessen das Schalburg-Korps gebildet unter der Leitung des bis dahin amtierenden Chefs von Frikorps Danmark - i.e. K. B. Martinsen (vgl. Tamm

 S. 308) - „et nyt korps, hvis mål skal være et stoltere, men selvbevidst og handlekraftigt Danmark, der skal binde vor glorværdige fortid til vor fremtid med ærens hånd“ (S. 400) .

 

71    Vgl. Hans Davidsen-Nielsen : Nyt fra Østfronten sowie De danske krigsforbrydelser . In „Weekendavisen“ 1.-7.8.1997 . Vgl. weiterhin den Roman Kridtstregen von Erik Aalbæk

Jensen .

 

72    Vgl. S. 119f.

 

73    Vgl. S. 105 : „ de [tyskerne] vil gerne en tid foregøgle danskerne, at de ikke vil blande sig i indre danske anliggender . Både tyskerne og de borgerlige danske politikere vil have os til at tro, at besættelsen bare er noget militær-teknik, som ikke angår folkets politiske frihed . . .“ .

 

74    Vgl. S. 105 : „Det må også blive en kamp på en bred front . Vi skal have føling med andre kredse af befolkningen, også med borgerlige kredse, med nationale anti-tyske kredse“ .

Zu einer Volksfront im Widerstand vgl. S. 205 : „ . . . Jeg er for eksempel vidende om, at det kommunistiske parti gennem sin formand allerede sidste sommer har ført forhandlinger med en vis ansvarløs kreds af konservative om modstanden, den åbne modstand mod besættel-sesmagten . Og tyskerne er også i besiddelse af denne viden . . .“ sowie S. 120 : „ I al hem-melighed lod det kommunistiske parti sin formand føre forhandlinger med den afsatte kon-servative minister og andre om organisering af en bred modstandsbevægelse . Og de spørgs-mål, som måtte dele denne modstandsbevægelse politisk, skulle begraves, indtil fjenden var fordrevet . Mænd af forskellig politisk mening bestemte, at al energi skulle forenes for at be-kæmpe den tyske nazisme og dens danske følge“ .

 

75    Vgl. S. 385 : „Stalingrad - . . . Regenskabets dag nærmer sig . -“ ; vgl. S. 399 .

 

76    Für Scherfig sind es zumeist die Leute, die Zuschauer , also anonyme Gruppen, die sich so verhalten, während sein Roman hauptsächlich Kollaboration unterschiedlichen Grades darstellt und Kollaborateure schildert ; auch die Stimmung der Leute bei der Besetzung Kopenhagens gibt er durchaus nicht als explizit deutschfeindlich wieder (vgl. S. 66) .

Als dererlei symbolische Widerstandshandlungen erwähnt der Roman das Tragen von Käppis in den Farben der britischen RAF (S. 167), das Königsemblem im Knopfloch (S. 90), das Umdrehen von Wegweisern, die Erteilung falscher Auskünfte (S. 327), die Verweigerung von Grußformeln, die Nichtbeachtung, feindliche oder böse Blicke und Bemerkungen im anonymen öffentlichen Raum (S. 255, 261, 311, 316, 338f. ,364), die Verweigerung der Teilnahme an Veranstaltungen mit Deutschen oder für Deutsche (vgl. S. 257 betr. die Verabschiedung von Angehörigen des Frikorps Danmark) .

 

77    Vgl. S. 298.

 

78    Vgl. S. 263f. : „Det var en lille hemmelig avis. Den første i Danmark“ ; S. 321, 365 : Titel wie „De frie Danske“ ; „Frit Danmark“ etc. ; S.398 . Von manchem, so von Lehrer Agerlund im Handlungsteil des Romans, werden die illegalen Blätter gesammelt, weil sie später bibliophile Seltenheiten werden könnten (vgl. S. 306, 365) - was für das geringe Risiko spricht, das der Besitz derartiger Blätter bedeutet, oder eine Bemerkung ist, die zeigt, daß der Roman erst Anfang der sechziger Jahre geschrieben worden ist.

 

79    Vgl. S. 322, 359, 366, 375, 387, 389, 400, 403, 407 .

 

80    Vgl. S. 402 : Ermordung von E. Ch. Olsen durch vier Männer im Historisk Kro in Frydenholm.

 

81    Vgl. S. 346f. : Hungerstreik im Internierungslager Horserødlejre ; S. 383 : Widerstand der Spanienkämpfer in Horserødlejre gegen den Lagerchef .

 

82    Vgl. S. 408f.

 

83    Vgl. S. 323f. : Studentenproteste gegen den Beitritt Dänemarks zum Antikominternpakt, die sich wegen des Verhaltens des Königs, der sich nicht zeigt und eine Petition nicht entgegen-nimmt, von einer friedlichen zu einer gewaltsamen Demonstration gegen die Regierung und speziell gegen Scavenius entwickelt ; vgl. S. 367-369 : Tumulte bei der Ankunft des Frikorps Dan-mark und Zusammenstöße mit Angehörigen dieses Korps in der Hauptstadt und im ganzen Land .

 

84    Vgl. S. 400 ; vgl. weiterhin S. 387 : „Der var krig uden for hegnet [Horserødlejre] . Sabotagen var mere end tilfældige brandstiftelser foretaget af amatører . Det var regulære krigshand-linger . Store industrianlæg blev sat ud af drift . Offentlige værker blev standset. Jernbanelinier blev afbrudt. Sympatisk og organiseret førtes krigen på dansk jord. Man hørte om de første folkestrejker i provinsbyerne. I radioen besvor de ansvarlige ledere deres landsmænd om at vise besindighed og angive sabotører“ ; vgl. auch S. 413 : „Der blev skudt, og der blev myrdet mennesker på åben gade. Der blev brændt kulturbygninger og sprængt mindesmærker i byerne som gengældelse for modstand og sabotage. Til det værste og det groveste arbejde brugte besættelsesmagten danskere“ ; S. 407 : „Mord, sabotage og forbrydelser har i mere end et år været kendtegnet for det offentlige liv i Danmark“ .

 

85    Vgl. S. 407, 410 ; in völliger Umkehrung der Situation helfen Menschen aus dem Widerstand dänischen Polizeibeamten seit dem 19. September 1944, dem Tag, an dem die Besatzungs-macht dänische Polizisten verhaften und nach Deutschland deportieren läßt (vgl. S. 410) .

 

86    Vgl. S.413 :„Til det værste og det groveste arbejde brugte besættelsesmagten danskere“ .

 

87    Vgl. S. 298.

 

88    Vgl. S. 321.

 

89    Vgl. S. 322.

 

90    Vgl. S. 403f. zur  Ermordung des Geistlichen, der bei der Beisetzung des als Spitzel hinge-richteten (getöteten, ermordeten) E. Ch.Olsen durch die Auswahl des Liedtextes („Stikker-

salmen“) die Kumpanen des Toten, [som] „dannede æresvagt, da Olsen blev begravet . . .“, provoziert hatte, durch „et par unge mænd i sorte regnfrakker“ ; vgl. auch S. 406 zum Mord an dr. Damsø durch Harry Mosegaard.

 

91    Vgl. S. 338f.

 

92    Vgl. S. 403 : “Der var uhyggeligt i København. Der blev skudt i gaderne. Schalburgmænd terroriserede byen. Der var også et Hipo-korps og et Sommerkorps. Om aftene vidste man ikke, hvor skuddene kom fra . . .“.

Zu SS-Obersturmbannführer C. F.v. Schalburg vgl. Frydenholm S. 358, 367 ; zu dem nach ihm benannten Korps S. 397f., 400. Vgl. auch Tamm  S. 303-309.

 

93    Vgl. z. B. lov nr. 349 vom 22. 8. 1941 gegen kommunistische Agitation (Frydenholm

S. 321f.).

 

 94    Vgl. S. 398 ; 399 : „Det var en æressag at huse jødiske landsmænd. Stemningen i landet var anderledes end før. De tyske hær var på tilbagetog, enhver tro på Tysklands sejr var forsvundt“.

Der Roman erwähnt auch, daß die Rettung der dänischen Juden nicht ganz ohne deutsches Wissen vor sich ging (vgl. S. 399 : „Der var vel tyskere, som anede, hvad der foregik. De var ikke alle lige nidkære i værnemagten. Nogle kunne også bestikkes.)

Scherfig  vergißt nicht, darauf zu verweisen, daß es vor allem die armen Juden gewesen seien, die den Deutschen in die Hände fielen, und schließt daraus : „Det er altid de fattige, der går ud over“ - wenn dies aber stimmt, scheint die Hilfe den wohlhabenden Juden gegenüber doch nicht ganz so selbstlos wie geschildert gewesen zu sein.

 

 95    Vgl. S. 411.

 

 96    Vgl. S. 418 betr. Rasmus Larsen.

 

 97    Vgl. S.411f.

 

 98    Vgl. S. 418, 411.

 

 99     Vgl. S. 413.

 

100    Vgl. S. 415, 419.

 

101    Vgl. S. 414f.

 

102    Vgl. S. 415.

 

103    Vgl. S. 415f.

 

104    Vgl. S. 416.

 

105    Vgl. S. 416f.

 

106    Vgl. S. 417.

 

107    Vgl. S. 417.

 

108    Vgl. S. 420 : „Livet var igen roligt og normalt. Der var igen regering i landet, og der var politi og dommere, og retten gik sin gang, og sindene faldt til ro efter det store opgør“ .

 

109    Vgl. S. 416.

 

110    Vgl. S. 415.

 

111    Vgl. S. 419.

 

112    Vgl. S. 419 : „ . . . Der ville måske blive brug for hans [en medlem af SS] erfaringer som politimand i det nye Tyskland ? Måske ville han drive det til at blive politichef i Kiel eller en anden vesttysk by ? Ingen kunne vide, hvordan det ville gå . . .“.

 

113    Vgl. S. 419.

 

114    Vgl. S. 297 : „ . . . Tror du på et borgerligt retsopgør, når tyskerne er væk ?

De, der åbenlyst har krænket Grundloven, vil naturligvis ikke kunne undgå at blive draget til ansvar. Det gælder ikke kun politikerne, men også embedsmænd, som har medvirket ved grundlovsbrudet . . .“.

Vgl. auch S. 414 zu „retslinierne som blev fastlagt for de forholdsregler, som umiddelbart måtte træffes over for landsforrædere. Det gjaldt både om at uskadeliggøre nazister og korps-folk, som endnu efter befrielse kunne øve terror, og om at forhindre selvtægt og lynch-justits“ .

 

115    Vgl. S. 417 : „Der var foretaget nogle anholdelser på villavejene. Og man var ikke tilfreds med fremgangsmåden . Man syntes, at det var rimeligt, at de uartige piger, der gik med tys-kerne fik deres straf . -De skulle have prygl ! - sagde fruerne på villavejene . . . Men entrepre-nører og direktører burde der gås varsomt frem . Og hvem havde vel forudsætninger for at be-dømme, hvornår der kunne være  tale om værnemageri, og hvornår der havde foreligget en national nødvendighed ?

Rundt om i landet skete arrestationer. Der er  små og store landssvigere. Der er forskel på folk. -

- Der er to klasser . . .“ .

Zu den Strafaktionen gegen „Tyskerpiger“ vgl. vor allem die Studie von A. Warring  , die Biogra-

phie von L. Tarp  sowie die Studie von Ebba D. Drolshagen. 

 

116    Vgl. S. 418-421 und dazu S. 282f.

 

117    Vgl. S. 283 .

 

118    Vgl. Kap. 88 S. 421-425 .

 

119    Es ist erstaunlich, wie wenig über Hans Scherfig  (1905-1979) in J. Fibigers  und G. Lütkens  dänischer Literaturgeschichte zu finden ist (vgl. dort S. 273f. ,294f. ) Lediglich zwei Titel - Den døde mand von 1937 und Det forsømte forår von 1940 - nennt dieses lexikalische Werk ; nicht erwähnt werden die „politischen“ Romane Den forsvundne fuldmægtig , Idealister und Fry-

denholm . Weiterhin ist Scherfig  in der Literaturgeschichte mit der Abbildung seiner Bilder Urskovsbillede med næsehorn von 1940 und Celle i Vestre Fængsel von 1941 (vgl. S. 274, 294f.) vertreten.

Zu Recht konstatieren Fibiger  und  Lütken  die Blindheit Scherfigs  gegenüber den Verbrechen des Stalinismus und gegenüber der sovetischen Kunst- und Kulturdoktrin (vgl. S. 274), die  Scher-figs  berechtigten  Vorwürfe gegen die dänische Polizei und Justiz im Roman Frydenholm und die von ihm für sich selbst reklamierte humanistische Gesinnung in Zweifel zieht .

Bryld  äußert sich folgendermaßen über Hans Scherfigs  Roman Frydenholm : „ . . . de danske fremstillinger af besættelsestiden der fortæller en anden historie end grundfortællingens . . . En skønlitterær bog som Hans Scherfigs ‘Frydenholm’ er nok den, der kommer nærmest en hel-hedspræget modfortælling, men den er netop fiktiv - omend på dokumentarisk grundlag - og indtager ikke samme status som en underbygget historisk undersøgelse ville gøre . Og de poli-tiske versioner af samme historie som Scherfigs, nemlig DKP:s skrifter om besættelsestiden, er aldrig blevet accepteret af andre end dette partis egne medlemmer og sympatisører“ (vgl. S. 95f. ; vgl. auch S. 356 sowie die Kapitel „Besættelsestiden - en kommunistisk nøglefortælling“

S. 123-129 und „Båden inden for og uden for kollektivtraditionen“ S. 129-137) .

An anderer Stelle (S. 126) führt Bryld  aus : „ I Danmark var kommunister imidlertid den eneste gruppe, som indtog en kollektiv offerrolle, hvilket internationalt set var enestående . Bortset fra i Danmark var jøderne ellers over alt den hårdest ramte gruppe . Det var interneringen af knap 600 kommunister i juni 1941 og i løbet af de efterfølgende år, den grundlovsstridige lov om forbud mod kommunistisk virksomhed og regeringens løftebrud d. 29. augusti 1943 over for de internerede i Horserødlejren, der gav kommunisterne denne kollektive offerrolle . . . Omkring halvandet hundrede kommunister mistede livet under besættelsen . . .“ ; und S. 136 heißt es :

 „ . . . kommunisterne var den helt dominerende modstandsfaktor indtil nytåret 1943-44“ .

 

120    Vgl. Bryld  S. 33 betr. ‘desperate need of patriotic memories’ ; S. 34 „ Den aktive modstand havde været et radikalt valg hos en beslutsom, men ofte marginal politisk minoritet i landene . Heroisme havde . . . ikke været samfundets dominerende erfaring . . . Umiddelbart efter befrielsen . . . opstod imidlertid en patriotisk præget erindring om modstanden som et kollektivt billede af samfundet under krigen . . . [Den] . . . nationale bevidsthed havde hårdt brug for den slags patriotiske epos . . .“ . S. 35f. : „Forskellige typer modstand blev defineret som gyldige på linie med den voldelige kamp såsom civil modstand, moralsk modstand og åndelig modstand . . .“ . S. 75 : „Efter besættelsen bestod den offentlige opinion i Danmark i en politisk opfattelse af besættelsesproblematikken, som i besættelsens første lange periode enten havde været ukendt eller kun havde eksisteret hos små kredse af oppositinelle på venstre og højre fløj . . .“. S. 97 : „Efter 29. august 43 undgik man gennem departements-chefstyret, som var en forlængelse af samarbejdspolitikken, de værste følger af den tyske un-dertrykkelse . . .“ . S. 115 : die Kollaboration dänischer Nationalsozialisten, dänischer Staatsbürger in deutschem Militärdienst etc. mit den Deutschen findet kaum Interesse in der wissenschaftlichen Literatur (vgl. auch S. 42, 120-122) . S. 467 : „ . . . Et billede af modstanden som det typiske for Danmark under besættelsen opstod . Det kunne opdeles i ‘passiv modstand’ og ‘aktiv modstand’ , men modstanden inkluderede hele befolkningen med undtagelse af nogle få ‘landsforrædere’ . Politikerne tog modstandsbevægelsens aktiviteter til indtægt for sig selv . Modstanden blev den centrale del af et alt omfattende nationalt erindringsfælleskab . Den national-patriotiske fortolkning af besættelsestiden måtte forsone spørgsmål, som truede med at splitte og opløse nationen . Derfor blev den ‘nationaliseret’“ .

Zu H. Scherfigs  Roman Frydenholm vgl. Bryld  S. 95f., 126, 132f., 135, 356 sowie die Kapitel „Besættelsestiden - en kommunistisk nøglefortælling“ (S. 123-129) und „Båden inden for og uden kollektivtraditionen“ (S. 129-137) .

Zu Jørgen Sehested, dem Vorbild für Scherfigs  Grafen Preben, vgl. Bryld  S. 99-101, 106, 110, 113f., 121 ; zu Mørchs  Besuch bei Sehested vgl. S. 121f. ; zu D. Tamms  Buch Retsopgøret efter besættelsen  vgl. S. 217, 403-409 ; betr. A. Warrings  Buch Tyskerpiger - under besættelse og retsopgør vgl. S. 378f. ; zu „Frihedsmuseet“ in Kopenhagen vgl. S. 429-449 .

Zu ähnlichen Vorstellungen wie denen von Bryld  vgl.  Matthias Südelin, Det nødvendige selvopgør .

 

121    Vgl. z. B. Mørch  S. 334 : Die Norweger kämpften ; die deutsche „Blücher“ wird versenkt auf Befehl eines der N.S. angehörenden „koldblodig officer på fæstningen Oscarsborg“ .

Mørch  teilt auch die Verluste von Deutschen, Norwegern, Polen, Franzosen und Engländern im Kampf um Norwegen mit ; sie betrugen insgesamt fast 10.000 Tote und 2500 Verwundete. (Bis zum 10. Juni 1940 waren gefallen 1300 Deutsche zu Lande, 2400 Deutsche zur See , ungefähr 850 Norweger, ca. 500 Polen und Franzosen, 1900 Engländer zu Lande, 2500 zur See ; verwundet wurden etwa 850 Norweger, 1600 Deutsche zu Lande).

 

122    Vgl.  u.a. zu Højgaardgruppen : Skou  Seite  [Jahr] 1940 ; zu der DNSAP-Demonstration bei ‘Den lille Hornblæser’ auf dem Kopenhagener Rathausplatz am 17. November 1940 : Skou  Seite [Jahr] 1940 ; Tamm  S. 388f.

 

123    Dazu gehören die führenden dänischen Rechtsradikalen in DNSAP, Bondeparti, LS ; die dänischen Staatsbürger in deutschem Militärdienst (vgl. H. Davidsen-Nielsen  ) ; die dänischen Freundinnen deutscher Soldaten (vgl. die Studien von A. Warring  und E. D. Drolshagen  sowie Tamm S. 179f.

 

124    Wenn Bryld  (Besættelsestiden som kollektiv erindring) schreibt (S. 34f.), daß unmittelbar nach der deutschen Kapitulation der Begriff „Widerstand“ modifiziert und dessen Reichweite erweitert worden sei, „til at gælde for hele samfundet med retrospektiv kraft. Forskellige typer modstand blev defineret som gyldige på linie med den voldelige kamp såsom civil modstand og åndelig modstand“ , so könnte er an Scherfigs  Figur des Sozialdemokraten und Gewerk-schafters Rasmus Larsen gedacht haben, den unangenehmsten und opportunistischsten Vertreter der Kollaboration im Roman Frydenholm, die für sich reklamiert, innerlich - inneren - Widerstand geleistet  und - besser als die aktiven Widerstandskämpfer - Schlimmeres verhütet zu haben .

Mit  bzw. in der Figur des Rasmus Larsen rechnet Scherfig  wohl auch mit dem „Revisionisten“ Aksel Larsen  , dem ehemaligen Vorsitzenden der Dänischen Kommunistischen Partei (DKP) und Gründer der Sozialistischen Volkspartei (SF), in mehr oder weniger subtiler Weise ab .

 

125    Vgl. Frydenholm S. 417 : „Der var foretaget nogle anholdelser på villavejen . Og man var ikke tilfreds med fremgangsmåden . Man syntes, at det var rimeligt, at de uartige piger, der gik med tyskerne, fik deres straf . - De skulle have prygl ! - sagde fruerne på villavejene, mens de pyntede bordet for de engelske officerer, som ventedes . . .“ .

 

126    Vgl. die Meldung „Nyrups far var nazist“ in Flensborg Avis vom 4. 12. 1999 .

 

127    I. e. „Der Kreidestrich“ . Der Titel wird erklärt S. 170, 284 f.

 

128    Vgl. S. 230f.,238, 242f.,245, 250-254, 262-270, 300, 319-325, 333-341 .

 

129    Vgl. S. 58, 81, 127, 131, 285 .

 

130    Vgl. S. 119 .

 

131    Vgl. S. 345-349 .

 

132    Vgl. S. 112f.,219,331 .

 

133    Vgl. S. 52-55, 66, 148-152, 249, 289f. ,297f. ,303f., 308, 311-313 .

 

134    Vgl. S. 109-111, 246 .

 

135    Vgl. S.74-79, 84, 127f., 130, 146, 222, 227-229, 292-296, 327-330, 345f.

 

136    Vgl. S. 51, 312 .

 

137    Vgl. S. 62, 312, 75 : „ ‘Vi må fremelske racefølelsen hos folket, og der har kvinderne en opgave . De kan lære børnene og de unge at elske deres land og dets kultur, dets gamle, skønne oldtidsminder, lære dem at elske deres flag, det vidunderligste i verden, og vise dem , at det er en ære at være en ren dansk mand eller kvinde, vise dem, at de kan være stolte af deres forfædre og lære dem at forstå, at de har en arv at løfte . Vi vil . . . sørge for, at vore skoler bliver det, de skal være, nemlig læreanstalter, hvor disciplin, orden og nordisk kunst og kultur renses for udanske elementer og fornyes. . . . Vi bandlyser alt det smuds, der kun bidrager til at forsimple folket . Når alt dette er sket, bliver der nytid i Danmark’ . . . ‘Paul og jeg vælgte officersbanen’ , fortsatte han, ‘ da værneviljen var på sit laveste . Vi fik begge at føle, hvad det vil sige at være dansk officer i trediverne . . .’“ .

 

138    Vgl. S. 78f., 83, 87 (Ende von Kryssings Kommando), 88, 146 ; zu von Schalburg vgl. S. 86-91, 97 , zu dessen Tod S. 102, 105 .

 

139    Vgl. S. 346 : „ . . . ‘ for enhver’ , sagde den offentlige anklager, ‘med blot en minimal del af hukommelsen i behold vil vide, at anklagedes påstand om at være i god tro [beim Eintritt in Frikorps Danmark] er grebet ud af luften . Man kan naturligtvis ikke henholde sig til erklæringer, som tydeligt for enhver var afgivet og rundsendt under tvang’“ .

 

140    Vgl. S. 339 ; „retsopgør“ vor Kriegsende S. 342-344 ; „retsopgøret“ nach dem 4. Mai 1945 S. 345-349 .

 

141    Vgl. S. 169-195 .

 

142    Vgl. S. 137-141, 198 : Brandanschlag auf eine Zeitungsredaktion ; S.  229 : Begriff  „schal-burgtagen“ ; S. 257f. : Dänen als Verhör- und Transportbeamte .

 

143    Vgl. S. 230-232, 245 .

 

144    Vgl. Scherfig ,  Frydenholm S. 143, 417 .

 

145    Vgl. Kirk,  Djævelens Penge S. 22 .

 

146    Vgl. S. 206 .

 

147    Vgl. S. 37, 67f. ,122-124 .

 

148    Vgl. S. 105-110, 127-132, 151-153, 157 .

 

149    Vgl. S. 182f. ,201 .

 

150    Vgl. S. 200 .

 

151    Vgl. S.206 .

 

152    Vgl. S. 166 .

 

153    Vgl. S. 166 .

 

154    Vgl. S. 202 .

 

155    Vgl. S. 181.

 

156    Vgl. S. 63, 111, 152, 161-166, 169, 171-174, 184f., 189-195, 198f., 203f.

Die dänischen Nationalsozialisten spielen in Kirks  Roman eine untergeordnete Rolle - vgl. S. 96, 102, 159, 169 .

 

157    Vor allem der Industrie, aber auch der Landwirtschaft .

 

158    Vgl. S. 111f. : „Forholdet mellem de ansvarlige danske myndigheder og besættelses-magten er det bedst mulige, vi er virkelig et mønsterprotektorat. Aldrig har noget land så beredvilligt ladet sig plyndre, og ingensinde har nogen overklasse været så lysten efter at deltage i plyndringen“ .

Vgl. S. 169 : „Og pengene strømmer ind . Til værnemagere og godsejere og storbønder, til de store aktieselskaber, til tørvespekulanter . . . Der er dannet en national fællesfront fra højesteret til højskolen, fra værnemagerne til ministeriet, fra hæren til politiet, og aldrig har man i landets historie mødt en sådan ynkelighed og rovgriskhed . Det er de riges glade dage som det er tyskerpigernes“ .

Vgl. S. 181f. : „ - Nej, sagde Gregers . Jeg er flygtet, for de er efter mig . . .

                         - Tyskerne ?

                         - Nej, det er det danske politi .

                         - Der er vel snart ingen forskel, sagde Grejs . . .“ .

 

159    Vgl. Tamm S. 472-483 .

 

160    Vgl. Tamm S. 597 .

 

161    Vgl. S. 28-33 .

 

162    Vgl. S. 30f., 38-42, 45-50, 65-67 .

 

163    Vgl. S. 200-206 .

 

164    Vgl. Kap. 29 S. 194-200 .

 

165    Vgl. S. 47 : „Klitgaard hørte opmærksom efter . Han var en dygtig ingeniør, og han var ikke længe om i hovedtrækkene at forstå, hvad der blev forlangt. Startbaner af den kapa-citet, barakker, bunkers og hangarer . Desuden vejanlæg, ammunitionslagre, baser for anti-luftskyts, altsammen dyre sager . Og når det arbejde var færdigt, ventede der andre, for på de andre kort så han projekterede flyvepladser og befæstningsanlæg“ .

Vgl. weiterhin S. 66, 79, 86f. ,105, 112, 141, 148, 170 .

 

166    Vgl. S. 70f., 111, 167 .

 

167    Vgl. S. 85f., 105, 112, 168 (betr. die großen Gewinne der Großgrundbesitzer durch Exporte nach Deutschland) .

 

168    Vgl. S. 73f. ,122, 168 .

 

169    Vgl. S. 122 : „ - Nå, er det i orden, Torsten, sagde Grejs og rettede sit hvasse blik mod ham. Er det i orden, at tage en urimelig fortjeneste, som samfundet kommer til at betale ? Er det i orden at skjule en del af fortjenesten på kontoen for materiel ? . . . Thomas har købt lastvogne og traktorer og betonblandere og pokker må vide hvad for tre-fire hundrede tusinde - jeg kender nok mit eget firma og ved, hvad vi havde i forvejen“ .

 

170    So S. 71 : „De kendte de folk, som havde med tyskerne at gøre, de brovtende proprietærer, skrydende handelsmænd, tyveknægte, platteslagere, slyngler og plevverkokke, som ingen regnede med“ .

 

171    Vgl. z. B. S. 73f., 82, 84, 88, 92, 98, 102f., 197 .

Kirk  benutzt den Begriff „feltmadras“ häufig, undifferenziert . hierbei ist die Entstehungszeit des Romans zu beachten - nur wenige Jahre nach der Abrechnung mit den dänischen Freundin-nen von Deutschen als den Hauptbetroffenen der Racheakte der Freiheitskämpfer unmittelbar nach dem 4. Mai 1945 (vgl. Drolshagen, Warring ).

 

172    Vgl. S. 72-74 .

 

173    Vgl. S. 70-72, 112, 129 .

 

174    Vgl. S. 72-74, 141f.

 

175    Vgl. S. 112 : „ . . . Måske murrer det i undergrunden, mellem de folkemasser, som synes, de har lyst til at blive ved med at være dansk, men i Guds navn, så har vi alsang og algang, og højskolefolk og Holger Danske . . . Ske vad der vil, vi agter til vor sidste blodsdråbe at forsvare vor nationale egenart . . .“ .

 

176    Vgl. S. 74, 77, 113, 140, 154f.

Vgl. zu den Begriffen „tørvespekulanter“ S. 101, 169 ;  „vareågrer“ S. 101 ; „tyskerarbejde“ S. 68, 122 ; „værnemager“ S. 98, 101, 135f. ,169 ; speziell zu Thomas Klitgaard S. 68, 76, 79f., 88, 92, 149, 197; 150 „Svineri . . . sagde Grejs . Vi arbejder for tyskerne med alle mulige løgnagtige undskyldninger . Værnemageri, kaldes det, Kaas“ ; S. 122 : „Jeg sagde dig allerede, da du begyndte på dit tyskerarbejde, at den slags kontrakter gjorde folk til kæltringer . . . det her er kæltringstreger, Thomas“ .

 

177    Vgl. S. 201 : „Han var kommunist, knægten . Godt, det var dem, der ville kæmpe . Det var dem, der først og fremmest gik til modstand og rev folket med sig, mens det store og rige bøjede sig for tyskerne eller tjente penge på at arbejde for dem . . .“ .

 

178    Vgl. S. 170 zum Heft „Danske Toner“ als „det første danske illegale skrift“ .

 

179    Vgl. S. 182, 185, 194-204 . Vgl. auch Anm. 184 .

 

180    Vgl. S. 128, 132f., 146f., 153, 161-166, 170, 175-178, 184, 188, 203 .

 

181    Vgl. S. 41f., 111f., 115f., 145-147, 161f., 186-188 .

 

182    Vgl. S. 177 : „ . . . Du skal læse Stalin - netop nu skal du læse ham, så ved du, at folket vil sejre !

Han lyttede til hende, den unge intellektuelle . Og det var, som om han første gang forstod navnet Stalin. Pludselig vidste han, hvad dette navn betød. En drøm om frihed, om menne-skelig værdighed, om ædelhed, om glæde og humor i verden. Alt hvad der fandtes af oprør mod vold og uret var pludselig samlet i dette navn . . . .alt hvad der var værd at elske hed i dag Stalin . Og mens han sad og så på hendes milde og bevægede ansigt, vidste han med sikkerhed, at Stalin, at folket ville sejre , for folket er uovervindeligt. Og han fyldtes af en stor glæde“ .

 

183    „Weg damit, Lump . . . Gibt es denn in diesem Lande nur Verräter ?“ (vgl. S. 92) . Vgl. auch S. 99 : Heute ist es eine Schande , Deutscher zu sein, „men jeg ved ikke om de danskere, vi har at gøre med, er bedre . Eller rettere, jed ved, at de er marodører, som hjælper os med at plyndre jeres eget land“ .

 

184    Vgl. S. 99 : „Mine landsmænd føler sig som erobrere, og de tager til sig med erobrerens soleklare ret. I øvrigt . . . var det en forbryderbande og ikke anstændige tysker, De var sammen i aftes. Anstændige tyskere - De kan måske gætte, hvor de befinder sig i dag ? I fængsler og koncentrationslejre, de er emigranter eller illegale, eller de er simpelt hen puttet i en menig. I dag er det en skændsel at være tysker, men jeg ved ikke om de danskere, vi har at gøre med, er bedre. Eller rettere, jeg ved, at de er marodører, som hjælper os med at plyndre jeres eget land“ .

Vgl. S. 196 : „Funche var i usædvanlig menneskevenligt humør. De tyske nederlag [bei Stalin-grad] fik ham til at se lysere på tilværelsen, den danske modstand, som nærmede sig revolte, forekom ham at være et opmuntrende symptom. Før var det en stadig voksende hær af frihedskæmpere, men nu rejste hele folket sig til modstand“ - eine Behauptung, die sachlich nicht richtig ist, rechnet man nicht jeden Gruß, der einem Deutschen verweigert wird, als Widerstandshandlung. Zu verstehen ist die Funche in den Mund gelegte Behauptung aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der der Widerstand einer kleinen Gruppe der Gesamtbevöl-kerung zum Mythos ‘eines ganzen Volkes im Widerstand’ wurde, einem Mythos, der das moderne Dänemark begründete, aber auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte der Besatzungsperiode erschwert .

Vgl. weiterhin S. 196 : „Han tog en lille pakke frem og rakte hende den .  - Lad det gå videre til det sædvanlige sted, sagde han. Men vær forsigtig, det er dødens farligt. Det er de situations-planer, de har ønsket. Og snakker manden om penge, skal du svare nej. Jeg er ikke nogen købt forræder, jeg kæmper mod slyngler og mordere i mit eget land“ .

 

185    Vgl. S. 120 .

 

186    Vgl. S. 160 : „Ja, jeg læser en smule Heine . . . Når man har været sammen med dine tyske forretningsvenner, kan man nok trænge til at huske, at der også findes et andet Tyskland, hvor det end skjuler sig i dag“ .

 

187    Vgl. S. 37, 47, 50, 76, 111, 124-126, 190, 194, 200 ,

 

188    Vgl. S. 166 .

 

189    Vgl. S. 167 .

 

190    Bjørneboe,  Under en hårdere himmel, S. 225, 228 .

 

191    Vgl. S. 7-15, 217-224 .

 

192    Vgl.  S. 224 : „Da jeg skiltes fra Jan, gikk jeg lenge gjennem gatene . . . Og meget, me-get rant gennem mig av erindringer, langt mere enn det som Jan og jeg hadde talt om . . . Og nu har jeg skrevet ned noe av det, ikke alt naturligvis, men på min måte . Noe har jeg fortalt, og meget har jeg utelatt . . .“ .

 

193    Vgl. S. 224 .

 

194    Vgl. S. 218 .

 

195    Vgl. S. 16-26 .

 

196    Vgl. S. 15, 122 : „det var at faren var en anakronisme, en fortidslevning som trodde på fedrelandet, på æren, på at et ord var et ord, og på at to ganger to er fire“ .

 

197    Vgl. S. 30f. - Der Major erklärt seinen Kindern immer wieder die Grundregeln seines Rechtsgefühls - und liberalen, demokratischen Rechts : „Ingen kan straffes uten efter dem. Ingen kan dømmes uten efter lov. Pinlig forhør må ikke finne sted . . . Ingen lov kan ha tilba-kevirkende kraft“ (S. 31) . In eklatanter, geradezu dialektischer Weise wird gegen diese Rechtsgrundsätze - als einem Leitmotiv des Romans - nach dem Krieg gegenüber dem Major und seinen Kindern verstoßen .

Die Wand des Arbeitszimmers des Majors schmückt ein Faksimile der norwegischen Verfassung (S.30) .

 

198    Vgl. S. 20f., 27, 65 . S. 21 : „Der sitter de, bolsjevikene ; de underminerer plikt, ansvarsfølelse, ære og forsvar. Det er latterlig å elske sitt land. Det er komisk å verge sin

familie ! . . .“ . S. 65 : „ . . . hæren . . . hadde sitt eget lands regjering til hovedfiende“ .

 

199    Vgl. S. 74f. :  Majoren „visste at de samme folk som hadde ødelagt forsvaret, nu satt og ropte til soldatene at de skulle kjempe med disse verdiløse håndvåpen mot verdens mest moderne armé. Han hørte regjeringsmedlemmer, gamle pasifister tale om å gjøre motstand mot nazisterne . . . Den norske skam var selvforskyldt“ . S. 91 : „ . . . vårt land har vært i hendene på folk som har hånet Gud og spottet fedrelandet“ . S. 98 : „ . . . en forsvarsminister som var en fiende av forsvaret, og som motarbeidet det“ .

 

200    Vgl. S. 15, 71, 73f.

 

201    Vgl. S. 75 : „Nordmenn ! Kast børsa og gå hjem !“

 

202    Vgl. S. 75 .

 

203    Vgl. S. 77f.

 

204    Vgl. S. 219 : „ . . . majoren . . . ; han var jo en virkelig fedrelandsvenn . . . han hadde mange feil, men patriot, det var han . Han blev dømt for landsforræderi . . .“ .

 

205    Vgl. S. 31 : „Ved siden av grunnlov hang et stort brunt fotografi av den unge Fridtjof Nan-sen i skyggelue og en slags sportsdress . . . Enda to bilder av Nansen hang på samme vegg . Det ene var Nansen i sommerdress på en flaggsmykket talerstol, fotografert mens han på grunnlovsdagen holdt tale for å styrke det norske forsvar. Det andre viste Nansen og hans sekretær, en mann ved navn Vidkun Quisling, og var tatt i tiden for det store hjelpearbeide under den hungersnød som kommunisterne hadde påført de russiske bønder. De to filantroper stod sammen i gråvær, Quisling stramt og barhodet, og Nansen høy, krumbøyet og med en kolossal cowboyaktig hatt på hodet. Begge så litt trette ut“ .

 

206    Vgl. S. 86-92 .

 

207    Vgl. S. 85, 90, 95, 126 .

 

208    Vgl. S. 156 .

 

209    Vgl. S. 184 .

 

210    Vgl. S. 95-98 .

 

211    Vgl. S. 181, 184-186 .

 

212    Vgl. S. 186-188 .

 

213    Vgl. S. 174f.

 

214    Vgl. S. 32f.

 

215    Vgl. S. 53 .

 

216    Vgl. S. 50f.

 

217    Vgl. S. 51 .

 

218    Vgl. S. 51f.

 

219    Vgl. S. 33f., 38, 42 .

 

220    Vgl. S. 38 : „Slike mennesker som Dem skulle henges . Det er det eneste slike fascistfrø kan bruges til . Og jeg skal love Dem det : en dag blir De hengt, også ! - was sich so auch - fast - ereignet hätte, beginge Cato vor einer Gerichtsverhandlung nicht Selbstmord .

 

221    Vgl. S. 42 : „Fascisten Willi Randstad . . . fortalte om borgerkrigen i Spania. Han blev såret tre ganger der“ . S. 63 : „Cato var mest sammen med Willi Randstad nu . . .“. S. 64 : „Cato hadde nu daglig vært sammen med Willi Randstad, og det må skyldes innflytelse fra ham at Cato meldte sig som frivillig til Finnlands-krigen“ .

 

222    Vgl. S.64f.

 

223    Vgl. S. 66, 70 .

 

224    Vgl. S. 73 : „Noe norsk soldat var ikke å finne“ . Zur Haltung norwegischer Männer und des norwegischen Militärs zu Beginn der deutschen Invasion vgl. S. 11f., 15, 20f., 26, 71, 73f.

 

225    Vgl. S. 92 .

 

226    Vgl. S. 94, auch S. 100 .

So erfährt Jan kurz vor seinem letzten Sabotageakt von dem Journalisten Oskar Storland über Cato : „ . . . Han [Cato] blev såret ved fronten i Finnland. Cato har altså med sig en tysker fra Finnland . . . Jeg tror han er mere anti-kommunist enn egentlig nazist . Han oplevet en del i vinterkrigen. - Han hadde en gang vært med på å begrave 11 finner som var blitt korsfestet av russerne. De var blitt spikret til grantræerne, og de var stivfrosne, så de måtte legge gravene i dobbelt bredde fordi de ikke kunne få armene inn til sidene på dem.  - Han hadde vært med på flere lignende ting“ (S. 142 ; vgl. auch S. 117) .

 

227    Vgl. S.116-118, 128f., auch 156 . S. 117 : „Dette er et korstog, uansett hvad jøssingene hjemme tror. Det er jo dem vi forsvarer“ . S.  129 : „Det er jo dem vi slåss for !“ S. 131 : „Jeg er trist . . . når jeg tenker på drittsekkene som vi ligger ved fronten for å forsvare, hele dette [norske]  jøssingpakket som skriker heia Russland“ .

 

228    Vgl. S. 125, 128 .

 

229    Vgl. S. 158 .

 

230    Vgl. S. 181, 193 .

 

231    Vgl. S. 52, 94f.

 

232    Vgl. S. 95 .

 

233    Vgl. S. 95, 100f.

 

234    Vgl. S. 192 .

 

235    Vgl. S. 102-116, 119, 122-125 .

 

236    Von Oskar Storland wird sie wegen der Arbeit in Deutschland und ihres deutschen Freun-

des - im Gegensatz zu ihrem Bruder - als Nationalsozialistin bezeichnet (vgl. S. 142) . Vgl. auch Anm. 226 .

 

237    Vgl. S. 125-136 .

 

238    Nach dem Krieg übernimmt Cato die alleinige Verantwortung für diese Anzeige (vgl. S. 193) .

 

239    Vgl. S. 174f.

 

240    Vgl. S. 186f.

 

241    Vgl. S. 174-178 .

 

242    Vgl. S. 181-183, 189-195, 203f.

 

243    S. 205, 216f.

 

244    Vgl. S. 210f.

 

245    Vgl. 217f.

 

246    Vgl. S. 15 : „Jeg glemmer aldri latteren hennes. Hun lo bestandig. Ler hun aldri slik mer ? - Nei, sa Jan. Aldri. Hun ler aldri slik mere“ ; vgl. auch S. 218 .

 

247    Vgl. S. 218 .

 

248    Vgl. S. 203 .

 

249    Vgl. S. 8 .

 

250    Vgl. S. 13, 49, 70, 160, 163, 168 .

 

251    Vgl. S. 81-83 .

 

252    Vgl. S. 142f.

 

253    Vgl. S. 140 .

 

254    Vgl. S. 136-138, 150-155, 157-159, 162 .

 

255    Vgl. S. 159-162 .

 

256    Vgl. S. 166-168 .

 

257    Vgl. S. 170 .

 

258    Vgl. S. 170-173 .

 

259    Vgl. S. 196 : „Han forsinket saksbehandlinger, gav tiltalte tilbake kompromitterende papirer, han brente op beviser og smuglet post til fangene. Men det var en privat og uorga-nisert sabotasje han drev, og han beholdt inntil videre stillingen i politiet bare fordi han nu var havnet der“ .

 

260    Vgl. S. 196f. ; vgl. auch S. 209 ; S. 196 : „Det var først og fremst dette at dødsstraffen var blitt gjeninnført som gikk til hodet på ham og blev en slags fiks idé“ . S. 197 : „Der var ennu en ting som optok Jan svært. Det var spørsmålet om de generalpreventive hensyn“ .

 

261    Vgl. S. 198, 200, 206 .

 

262    Vgl. S. 198-200, 206-209 .

 

263    Vgl. S. 206, 208f.

 

264    Vgl. S. 210-217 .

 

265    Vgl. S. 35-46 .

 

266    Vgl. S. 46 .

 

267    Vgl. S. 79-81, 154, auch S. 139f. Zur Unterwanderung auch der norwegischen Exilinsti-tutionen in Schweden durch Linksextremisten und Kommunisten vgl. S. 166-169 .

 

268    Vgl. S. 68, auch S. 45, 49 .

 

269    Vgl. S. 40, 42-46. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die meisten Schüler - außer denen, die auf Wastrups Geheiß nüchtern bleiben mußten - mit Alkohol traktiert, damit sie randalierten und  sich damit diskreditierten (vgl. S. 35, 37, 39f., 42, 44-50) .

 

270    Vgl. S. 164-169 .

 

271    Vgl. S. 171 ; der Erzähler berichtet von Jans Erlebnissen in Stockholm, wo er die gesamte Osloer linksorientierte Intelligenz wiederfindet, die sich vom Staat aushalten läßt und gut lebt, ohne etwas zu leisten (vgl. S. 169f.) .

 

272    Vgl. S. 159 .

 

273    Vgl. Kap. ‘Afrodite’ S. 43-49 ; zu deren Kreis S. 159-162 ; dieser Kreis um Afrodite ist nach Ansicht des Erzählers „bergtatt av den selsomme , onde treenighet ved navn Marx, Freud og Kong Alkohol“ (S. 160) .

 

274    Vgl. Kap. ‘Afrodites ø’ S. 189-195 .

 

275    Vgl. S. 33-42 .

 

276    Vgl. S. 42 .

 

277    Vgl. S. 33 : „Vi skal ta makten fullstendig, og når vi har tatt makten, da kan vi innby akkurat de talere vi vil . Og da kan vi lage hele Samfunnet om til en gruppe“.

 

278    Vgl. S. 33 : „ Det blir ikke mange, og sammenlignet med dem som faller i de krigene som patriarkatet og kapitalismen medførte, er det i det hele tatt ingen ting å snakke om . Bare noen få stykker, og bare de minst verdifulle“ .

 

279    Vgl. S. 33 : „Jeg vil ikke bo i et slikt sammfunn“ .

 

280    Vgl. S. 33 .

 

281    Vgl. S. 139 .

 

282    Vgl. S. 139-143 .

 

283    Vgl. S. 42 .

 

284    Vgl. S. 80 .

 

285    Vgl. S. 79-81, auch 139f., 154 .

 

286    Vgl. S. 80 .

 

287    Vgl. S. 165 .

 

288    Vgl. S. 206-209 .

 

289    Vgl. S. 208 .

 

290    Vgl. S. 141 .

 

291    Vgl. Vgl. S. 141 : „Alt skal foregå efter lov og folkeskikk, det er jo nettop meningen med alt sammen . Vi kan jo ikke bli mordere selv . . . Det har alltid vært straffbart å drepe folk, det er straffbart efter almindelig lov å mishandle folk, og angiveri kan man vel også få tatt efter en eller annen paragraf i straffeloven . Vi skal gjøre det skikkelig . . . Vi må ikke ha noen blodnatt“.

 

292    Vgl. S. 141 : „ . . .noe må skje. Vi må få tre lovløse dager . . . Jeg holder på at tre blodnætter må til“ .

 

293    Vgl. S. 141 .

 

294    Vgl. S. 144-150, insbesondere S. 145-150 .

 

295    Vgl. S. 142-145, 150 .

 

296    Vgl. S. 155f.

 

297    Vgl. S. 145f. : „ Hvis noen hade sagt mig for noen år siden hvad slags tanker jeg skulle komme til å omgås i dag, jeg  - gammel jurist og en rettskaffen mann - da ville jeg ha hån-

ledd av ham . Og hvordan skal det da være med dere som er unge ? Du må ikke misforstå mig, jeg er begeistret, takknemlig, henrykt - ja, yderst henrykt over det dere gjør, men jeg vil allikevel at du skal vite at jeg ser ikke på dere uten bekymring“ .  Vgl. auch S. 146f. ; 148 : „Jan hadde på følelsen at onkelen næsten krampaktig beskyttet sig med en lov som ikke tillot ham å gi efter for det han i verkeligheten følte“ .

 

298    Vgl. S. 146 : „Der foreligger folkerettslig sett ikke krig, eller i det minste er det et meget vanskelig spørsmål å ta stilling till“ .

 

299    Vgl. S. 147 .

 

300    Vgl. S. 146f., 150 .

 

301    Vgl. S. 146 .

 

302    Vgl. S. 146 .

 

303    Vgl. S. 146 ; auch S. 148 : De kan alle sammen dømmes efter lov, - selvsagt ikke til døden, men efter en straffeskala som blev utarbeidet i roligere og mindre emosjonelle tider . . .“ .

 

304    Vgl. S. 146 .

 

305    Vgl.S. 147 .

 

306    Vgl. S. 147 : „Dessuten er de fleste av dem i god tro, og ville være uten subjektiv straffeskyld . . . Man kan ikke dømme folk som er i god tro“ .

 

307    Vgl. S. 148 : „Det som skaper problemet er alle de passive nazisterne som ikke har overtrådt loven, men som kanske må forutsættes å vite om råskapen og allikevel har den mening som uttrycker sig gjennem deres medlemskap i nasjonalsocialistiske organisasjoner som bødlen selv . Men  vi må rette oss efter vår egen lov og innrømme at de bør slippe unna“.

 

308    Vgl. S. 147 .

 

309    Vgl. S. 146f.

 

310    Vgl. S. 147 : „ . . . disse nye lovene kan ramme dem som svikter oss næste gang vi blir okkupert“ .

 

311    Vgl. S. 147 .

 

312    Vgl. S. 148-150 : „Ved selvtekt og overgrep vil man bli dømt like strengt som torturister og andre voldsforbrytere . . . Hvis vi starter med vår nye frihet på en slik måte, med rak rygg og rene hender, da - og bare da - vil vi kunne gjøre godt igjen det onde som er blitt tilføget fol-ket . En fullstendig kompromissløs moral og lovlydighet kan forvandle disse onde, meget onde år til en storhetstid . . . Det er ikke for deres  skyld de skal behandles efter loven . Men for vår  skyld .  Du har rett at det kan se ut som om der foreligger diskrepans mellem lov og rettsfølelse, men vår virkelige moral vil ligge i å holde oss pedantisk til det som var lov og rettspraxis før krigen . Inntil det absurde må vi det . . . Først når det koster noe å holde lovene, kan man vise man har rygg til å bære dem . . . Efter krigen skal Norge vise verden hvad som er de små nasjoners oppgave : Å være en uomstøtelig festning for humanitet, for menneskeverdighet og for rettsbevidssthet . . . De små nasjoners verdensopgave er å vokte kulturens ånd - ikke å vise at vi kan være like korrupte som de store“ .

 

313    Vgl. S. 141 ; auch S. 148 : „[Jan] var klar over at Oskar næsten hadde sagt detsamme [som onkelen] til ham, dagen før og på sin måte“ .

 

314    Vgl. S. 146 .

 

315    Vgl. S. 146 : „brennemerkes skal de“ .

 

316    Vgl. S. 146 : „vi burde skjære ørene av dem så vi kan se hvem de er“ .

 

317    Vgl. S. 148 : „Folk vil ta sig til rette selv“ .

 

318    Vgl. S. 149 : „ . . . jeg vet hvad som kan komme. Jeg vet hvad som kan gjøres med en lov. Jeg vet hvordan rettslærde kan tåkelegge hele rettsvesenet for alle legfolk. Det bekymrer mig. Og det bekymrer mig at dere unge, at du ikke skjønner det“ .

 

319    Vgl. S. 145 : „Forresten, rett skal være rett, Wehrmacht og de almindelige soldatene opfører sig yderst korrekt . . . - Yderst korrekt, forstår du, ingen voldtekt, ingen slagsmål. Det er de andre“ .

 

320    Vgl. S. 148 .

 

321    Vgl. S. 155f.

 

322    Vgl. S. 150 .

 

323    Vgl. S. 149 : „Jeg har altid været patriot, kanske for meget“ .

 

324    Vgl. S. 160 : „ I virkeligheten likte han folk som sin onkel, advokat Leer, . . . Denne siste samtalen med onkelen hadde allerede gjort et større inntrykk på Jan enn han visste om selv . Også Oskar likte han, på grunn av hans rettskaffenhet . . .“ ; auch S. 162 : „ . . .onkelens stemme var også begynt å male i ham . Det gjorde samvittigheten enda tyngre . . .“ .

 

325    Jans Onkel, Rechtsanwalt Leer, hatte Jan vor derartigen Anschlägen gewarnt, da einerseits der Krieg längst entschieden sei und Sabotageakte ohnehin nicht kriegsentschei-dend seien und nur zu weiteren Repressalien führten . Vgl. S. 147f. : „ . . . det er ikke sprengningen av tyske båter eller annen sabotasje som avgjør krigen . Krigen er allerede forlengst avgjort, . . . og sabotasjehandlinger . . . kan ikke føre til annet enn stadig mere desperate repressalier og hevneaksjoner“ .

 

326    Vgl. Jans Freistellung vom Kriegsdienst (S. 171) .

 

327    Vgl. S. 170 : „Hvor høyt han i virkeligheten stod, fremgår tydeligst av at han intet kontor hadde ; han var bak alle kontorer ; ingen kontortid, telefon, eller besværende korrespondanse svekket hans arbeidskraft . Og den var stor“ .

 

328    Vgl. S. 171 : Im Roman Under en hårdere himmel hatte nach der deutschen Besetzung Norwegens zwischen Rechtsanwalt Leer, dem Major und dessen Freund, dem Kapitän Falkenberg, ein Gespräch über dieses Thema stattgefunden. Für den Major hatte sich die Schuld der Arbeiterpartei und der Linksintellektuellen am Zustand der mangelnden Verteidigungsfähigkeit Norwegens zur alles bestimmenden, ja fixen Idee entwickelt ; seiner Ansicht nach müßten die Schuldigen am militärischen Zusammenbruch Norwegens nach dem Krieg bestraft werden. Der viel vorsichtiger argumentierende Jurist Leer hält es in diesem Gespräch für durchaus denkbar, die nunmehrigen norwegischen Exilpolitiker nach dem Krieg zur Verantwortung zu ziehen für ihre militärpolitischen Versäumnisse vor dem Krieg - doch sei dies eine Frage, die „avhenger . . . av krigens forløp, og det avhenger av den innenrikske, partipolitiske situasjon efter krigen“ (S. 78 ; vgl. auch S. 77) .

 

329    Vgl. S. 173 : „ . . . Og så har vi pressen . . . Og når alt kommer til alt, så er der vel stemning for et opgjør hjemme ? Ja selvsagt . . .“ .

 

330    Vgl. S. 171-173 .

 

331    Vgl. S. 172 : „Wastrup snakket over en halv time alene“ .

 

332    Vgl.  S. 140.  Vgl. auch Wastrups Rechtfertigung in der Nachkriegszeit (S. 223) „ . . . han forsvarte sig selv og alt som var gjort med dem som tapte krigen her i landet . Forsvarte dødsstraffen og sa at folket ventet det . Og han sa at opgjøret måtte bli strengt, ellers ville de lange knivers natt komme over landet. En stor blodnatt ville ha kommet over oss alle. Og at det var til nazistenes eget beste at de blev dømt av staten, ellers ville folk fare for hårdt frem mot dem. Og så sa han naturligvis at de nye lovene slett ikke hadde tilbakevirkende kraft, slik som folk tror, men at det i virkeligheten var milde amnestilover som de hadde sittet og laget i England . . .“ .

 

333    Vgl. S. 172f. : „ Og hvad der er flertall for i Høyesterett, det er lov i landet ?

                                 - Ja .

                                 - Og de andre, de uenige ?

                                 - Ja, de kan få lov til å være forsvarere. De kan være uenige. De kan bare  

                                   ikke anke en høyesterettsdom . Men opposisjonen tar sig alltid bra ut.

                                - Og tre, fire høyesterettsdommer, og alt er i orden ?

                                - Ja. Og så har vi pressen“ .

 

334    Jan war - gleichsam als Parteiauftrag - wider seine eigenen Interessen Jurist geworden ; vgl. S. 171, 196 .

 

335    Vgl. S. 197 .

 

336    Vgl. S. 206-209, auch S. 198-200 .

 

337    Vgl. S. 196f., auch S. 13f.

 

338    Vgl. S. 206f. ( “Det norske rettsopgjørs grunnleggende brudd med Den norske Grunnlov, med menneskerettigheter og kulturtradisjoner“ . - Die prinzipielle Unvereinbarkeit der norwe-gischen strafrechtlichen Abrechnung [betr. die norwegischen Nationalsozialisten] mit der norwegischen Verfassung, den Menschenrechten und den kulturellen Traditionen.) Siehe hierzu Anhang I .

 

339    I. e. das norwegische Parlament .

 

340    Vgl. auch S. 182 : „Spørsmålet om straffeskyld blev løst kollektivt . . .“ .

 

341    Vgl. hierzu S. 197f. :  Jan sieht das Prinzip der Generalprävention als Anleihe beim sove-tischen Rechtssystem (S. 198 : „Jan betraktet de generalpreventive hensyn som utslag av Moskva-jus“) und führt sie auf Wastrup zurück .

 

342    Vgl. S. 179f.

 

343    Vgl. S. 179 ; vgl. Anhang II .

 

344    Vgl. S. 180 ; vgl. Anhang II .

 

345    Vgl. S. 179f.

 

346    Vgl. S. 180 : „Det er løgn, det som stod i avisene efterpå, at det norske folk ville ha gjengjeldelse . . . vi er ikke smålige og ikke slik som avisene ville ha det til“ ; S. 181f. ; S. 182 : „Spørsmålet om straffeskyld blev løst kollektivt, og det samme gjorde avisreferatene“ .

Die Wiedereinführung der Todesstrafe war in Norwegen nicht unumstritten, zumal Finnland, das im Krieg bedeutend mehr zu leiden gehabt hatte, darauf ausdrücklich verzichtete (S. 196). Doch setzte sich die offizielle Regierungsmeinung durch, die in der Wiedereinführung der Todesstrafe einen Fortschritt („fremskridt“) sah (S. 196f.) ; und „dertil kommer at praktiskt talt hele pressen delte denne opfatning, og gav sterke og gjentagne uttrykk for den. Den kan neppe være tvil om at der i folket efter hvert blev flertall for dødsstraff“ (S. 197). Entsprechend verhält sich die Presse in der Frage der Generalprävention, d.h., ob Strafe als Abschreckung verstanden werden solle - „at andre ikke gå hen og gjøre det samme . . . Som mange vil huske fra dengang, støtte man til stadighet på uttrykket ‘generalpreventive hensyn’ i pressen“(197) .

 

347    Vgl. S. 180f. : „Arrestationen begynte, de tomme fengslene blev fylt igjen, fangeleirene blev fylt med nye fanger, med mange fler enn under okkupasjonstiden“ . Vgl. S. 181 : „De [norwegische Soldaten als Verbündete der Wehrmacht in einem deutschen Frontkämpfer-lazarett] blev alle overført til en kjent konsentrasjonsleir fra tyskertiden“ .

 

348    Vgl. S. 181, 184 .

 

349    Vgl. S. 181f.

 

350    Vgl. S. 181-183, 189-195 .

 

351    Vgl. S. 182f.

 

352    Vgl. S. 184 .

 

353    Vgl. S. 184 .

 

354    Vgl. S. 184 .

 

355    Vgl. S. 184 .

 

356    Vgl. S. 181, 191 .

 

357    Vgl. S. 181 : Schwerverletzte norwegische Soldaten in deutschem Kriegsdienst werden aus einem Osloer Lazarett in ein ehemaliges deutsches Konzentrationslager verlegt und müssen dort u.a. strafexerzieren. Vgl. weiterhin die Behandlung des Majors (S. 184f.) ; vgl. das Kapitel „Afrodites ø“ (S. 189-195) : den weiblichen Gefangenen werden die Haare geschoren (S. 189f.), sie werden geschlagen (S. 189f.), dürfen bei Strafarbeitseinsätzen außerhalb der Gefängnisse keine Kopftücher tragen (S. 191) .

 

358    Vgl. S. 181 .

 

359    Vgl. S. 181 .

 

360    Vgl. S. 181f.

 

361    Vgl. S. 182 .

 

362    Vgl. S. 189-195 .

 

363    Vgl. S. 205, 218 .

 

364    Vgl. S. 185 : „Fransiskas far skal stå til rette for sitt medlemskap i partiet, og for sine ondsinnede artikler om regjeringens forhold før krigen. Han har jo hatt Quislings bilde på veggen i mange år . . .“ .

 

365    Vgl. Kap. „Majoren“ S. 184-188 .

 

366    Vgl. S. 182 .

 

367    Vgl. S.182, 189-193 .

 

368    Vgl. S. 179-183 .

 

369    Vgl. S. 189 : „På denne tid var det avisene skildret alle redslene fra de tyske koncen-trasjonsleire og fra det tyske politis forhør av norske fanger. Daglig stod der nye ting å lese om det, og det var tydelig for alle at noen måtte straffes for det“ .

 

370    Vgl. S. 189-195 .

 

371    Vgl. S. 189 (Hervorhebungen durch G.L.) .

 

372    Vgl. S. 184  (Hervorhebungen durch G.L.) .

 

373    Vgl. S. 223 .

 

374    Bjørneboe  arbeitet auch in diesem Fall dialektisch. Der kurzen Schilderung einer eher gelassenen Haltung der norwegischen Bevölkerung am Anfang der Besatzung (S. 86), die bei den Kommunisten auf Grund des Hitler-Stalin-Paktes sogar zu einer Zusammenarbeit mit den Deutschen führt (vgl. S. 86 : „På grunn av Moskva-Berlinpakten gikk kommunisterne inn for et varmt og aktivt samarbeide med okkupantene, og mange fant det fornuftig“), folgen um-fangreichere Darstellungen deutscher Übergriffe und Verbrechen (vgl. S. 92-94, 142f.,145), ein-geleitet durch den Satz „Tyskerne klarte med genialt instinkt å vende denne [positive] stem-ning helt . På kort tid klarte de å gjøre sig mere forhatte enn pesten . . .“ (S. 86). Der Roman beschäftigt sich zunächst allgemein mit der Haltung der Norweger gegenüber den Deutschen und leitet dann über zu individuellen Positionen, z.B. derjenigen des Majors, der sich zunächst im Einklang mit den Vorstellungen der Mehrheit der Bevölkerung befindet (S. 86 : „Fransiskas far delte helt denne stemning, og som offiser er det mulig at han hatet dem mere enn folk flest. Han satte inne hele dager for å unngå å se dem. Og han hatet propagandaen, marsjeringen, sangene, hæljernene, dypere og inderligere enn noen sivilist. Han hatet de nazistiske avisene og alle de andre avisene som fant sig i å trykke alt det som tyskerne forlangte. Han hatet hver norsk redaktør, hver journalist, hver typograf, hvert avisbud som var med på å utbre alt dette selvgode snakket om det perfide Albion og den germanske rase. Han hatet det, fordi det var tysk og ikke norsk“). Doch enthält der Haß des Majors auf alles Deutsche auch eine Spitze, die sich gegen diejenigen richtet, die die deutsche Invasion begünstigt hatten (vgl. S. 86f. : „Sam-tidig grublet han over sitt. Over regjeringen og sabotasjen av forsvaret, av den norske hær. Aller næst hatet han den tyske okkupasjonen fordi den var provosert og fremkalt av regjerin-gen. Dette blev efter hvert hans altopslukende tanke, det faste punkt, den akse som alle hans tanker og følelser kretset om“). Aus diesem Denken heraus wendet er sich schließlich den norwegischen Nationalsozialisten zu, nachdem er die Rede eines ihrer führenden Repräsen-tanten, die ihm aus der Seele zu sprechen schien, gelesen hatte (S. 87). Damit werden er und seine Familie in seinem Wohnort zum Außenseiter - zusammen mit ein paar Lehrern und einigen äußerst dubiosen Gestalten, worüber Jan durch Oskar Storland und seinen Onkel, den Rechts-anwalt Leer, umfassend informiert wird (vgl. S. 138-145; S. 138f. : „Antinazistene var i voldsomt flertall og hadde brutt enhver forbindelse med de andre ; familiebånd og gamle vennskap var brutt, klassekamerater, fedre og sønner hilste ikke lenger på hverandre på gaten, brødre an-gav hverandre til politiet, fengslet var sprengt av politiske fanger, og to av de store, offentlige bygninger var ominnredet til fengsler . . . Av venner og klassekamerater var flere fengslet, og en av dem var pint ihjel for få uker siden . . . Men han tok med alt han visste . . . På mange måter var marinebasen blitt byens ulykke ; spionasjen omkring den kostet stadig nye liv . . . Ryktene om, og de detaljerte skildringer av den tortur . . . var det som optok folk mest, man visste navnet på dem som hadde stillet sig til okkupantenes disposisjon som rakkerknekter, torturister og bødler. Man så bødler og angiverne gå på gatene på vei til arbeidsstedet, folk som levet på alkohol og sovetabletter. I større byer skjöt man enkelte av dem på gaten, men her var byen for liten. Det eneste man kunne gjøre, var å vende ryggen til dem i avmakt“ .

S. 145 : „ -Der er mange nazister her ? - En del. Det er næsten det værste . . . Det er så ube-gripelig ; det er jo bra mennesker en del av dem . . . Dette har næsten ikke lenger noe med politikk å gjøre, det må være en slags blindhet, men de ser jo, de også“ .)

Verantwortlich für die Übergriffe und Verbrechen der Besatzungsmacht werden von Leer im obengenannten Gespräch der deutsche Sicherheitsdienst und dessen norwegische Helfers-helfer gemacht, nicht aber die deutsche Wehrmacht (vgl. S. 145 : „ - Forresten, rett skal være rett, Wehrmacht og de almindelige soldatene opfører sig yderst korrekt . . . Yderst korrekt, forstår du, ingen voldtekt, ingen slagsmål . Det er de andre“) und der größte Teil der norwe-gischen Nationalsozialisten ( so erläutert der Schiffahrtsminister Ross dem Major die Problema-tik des norwegischen Entscheidungsspielraums unter der deutschen Besatzung mit dem Satz „Vi står mellem barken og veden“ ; Aufgabe von Nasjonal Samling sei „å bremse tyskene“ -vgl. S. 99f.).  Dem Sicherheitsdienst läßt der Roman nicht nur norwegische Widerstandskämpfer, sondern auch deutsche Soldaten zum Opfer fallen (vgl. S. 153f., 156) .

 

375    Vgl. S. 86 .

 

376    Vgl. S. 16, wo davon die Rede ist, daß der Major in Deutschland - „i en grå fortid“ - geheiratet hatte ; vgl. Ross’ Erfahrungen in Deutschland S. 96f.

 

377    Vgl. S. 27-29. S. 29 : „En eneste ting har hendt : Tyskland har reist sig. Kjempelandet har snudd sig så det knaker i verden. En tidligere underoffiser i den tyske armé har besluttet op-rustning, han har bestemt sig, og prisene på sikkerhetsnåler stiger i Sydamerika . . . Tyskland har snudd på sig“ . Vgl. auch S. 96f. : Norwegen läßt im nationalsozialistischen Deutschland ein Passagierschiff bauen .

 

378    Vgl. S. 38-41 .

 

379    Daß Finnland den Russen energisch Widerstand leisten konnte und daß dies Norwegen gegenüber den Deutschen nicht zu tun vermocht hatte, betrachtet der Major - und mit ihm weitgehend der Erzähler - als Schandfleck der norwegischen Geschichte ; vgl. S. 65f., 71-73 ;

74 : „Den norske skam var selvforskyldt“ .

 

380    Auf dieser Basis ist es nicht erstaunlich, daß Finnland nach dem Krieg - im Unterschied zu Norwegen - auf die Einführung der Todesstrafe verzichten konnte (vgl. S. 196), weil sich die politische Vorkriegselite keine Vorwürfe zu machen brauchte und deshalb keine Sündenböcke für ihr Verhalten suchen oder erfinden mußte .

 

381    Vgl. S. 75 : „ En dag fikk han [Majoren] vite at to dager efter invasjonsdagen, allerede den 11. april 1940 hadde norske arbeidere begynt med tyskerarbeide på flyplasser. Flyene som hade angrepet dem i skogen var kommet østfra, dvs. de var kommet fra en flyplass som blev vedlikeholdt og utbedret av norske arbeidere for å angripe norske soldater. Tyskerne manglet altså ikke assistanse, men disse arbeiderne var medlemmer av de sosialistiske fagforbund, og når de hjalp tyskerne med å drepe nordmenn ute i skogene, da var det bare for å tjene litt ekstra gode lønninger. Og efter krigen viste det sig at de var en fullt lovligt gjerning å hjelpe tyskerne til å jage nordmenn, sålenge det bare skjedde for å tjene penger og ikke av politiske overbevisning. Dessuten var de jo arbeidere“ .

 

382    Vgl. S. 198 : „ - Hører De ikke folkets stemme da, unge mann ?

- Nei, sa Jan ; jeg hører advokat Wastrups stemme.

- Og De mener altså at en gruppe gamle kommunister er gått inn i et visst parti og dirigerer det ?

- Ja, jeg mener at det er hele jerngarden fra ‘Daggry’ som har laget landssvikopgjøret.

- Men dette er jo som å høre en nazist ! Det er den mest sykelige mistenksomhet jeg har støtt 

  på !

- Jeg vet det.

- Jeg for min del, sa redaktøren,  nærer full tillit til Arbeiderpartiet. Full tillit. De folkene er ikke

  de samme som før, nei . De viste under krigen at de var hele, trofaste og gode patrioter.

- Jamen, De som er konservativ må jo være klar over at Grunnloven systematisk blir undergra-

  vet og uthulet !

- Å, snikk, snakk ! Litt må man tenke på de endrede sosiale forhold.

- Wastrup’ene arbeider som rotter med Grunnloven. Som rotter, herr redaktør !“

Vgl. auch S. 209, wo Jan jeden demokratischen Wandel bei Wastrup ausschließt - „Wastrup er Wastrup og alltid den samme“ .

 

384    Vgl. S. 66f., 69f., 224 .

 

385    Vgl. S. 66 .

 

386    Vgl. S. 86 .

 

387    Vgl. S. 69f.

 

388    Vgl. hierzu S. 63-65. Der Erzähler berichtet über den Kriegsausbruch und von der unterschiedlichen Haltung Englands und Frankreichs gegenüber der Sovetunion in ironisierender bzw. sarkastischer Weise. An anderer Stelle beschuldigt der Erzähler England, für Norwegens Schicksal mitverantwortlich gewesen zu sein ( S. 85f.) .

 

389    Vgl. den Roman Haie .

 

390    Vgl. z.B. S. 218 : „Man kan nok merke på ham [Fransiskas søn] at han ikke er helt som andre barn . . .“ ; vgl. auch S. 216f.)

 

391    Vgl. S. 218-222 .

 

392    Vgl. S. 59 .

 

393    „For så dypt hater og frykter mannens sjel det stille, fredsommelige arbeide på jorden, at alt det som omgir i seks dager . . . , det sletter han ut den syvende dag . . .“ (vgl. S. 123f.) .

 

394    Vgl. S. 218 : „Vi har levet i en slags forræderiets tidsalder. Vi selger mennesker for idéer. Vi er fulle av heslige, politiske lidenskaber som vi kaller for idéer. Det er mennenes skjebne å være besatt av slike idéer, og for dem forråder vi hverandre, forråder vi hverdagen og livet“ .

 

395    Vgl. S. 219.  - Wastrups Haltung belegt für Bjørneboe  am deutlichsten die Auswir-kung(en) dieser ideologischen Besessenheit ; sein besessener (fanatischer) Glaube an die Gerechtigkeit bringt ihn dazu, die Rechtsabrechnung zu inszenieren. „ . . . Det besettende ved ham var at han trodde på rettferdigheten. Jeg har aldri truffet noen som elsket rettferdigheten slik som ham. Han elsket rettferdigheten med en etsende , en ond og nådeløs kjærlighet. Wastrup trodde på tusenårsriket. Av pur kjærlighet til rettferdigheten laget han lover med tilbakevirkende kraft, av rettferdighetstrang avskaffet han likhet for loven og kravet om subjektiv straffeskyld.

Wastrup var aldri egentlig patriot, aldri demokrat, aldri rettferdig. Men han elsket idéen  om rettferdigheten, idéen  om folket. Han har aldri elsket mennesker, men menneskeheten . . .“ (S. 219).

Ein anderes Beispiel ist einer der führenden norwegischen Juristen der Nachkriegszeit. Vor dem Krieg war er „en ytterliggående humanist, en mann som virkelig elsket mennesket. - Efter krigen er han blitt tilhenger av dødsstraff og av de lengst mulige fengselsstraffer for slike folk som Cato og majoren“ (S. 219) .

 

396    Vgl. S. 218 : „besatt av . . .idéer“ .

 

397    Vgl. S. 219 : „Wastrup trodde på tusenårsriket“ .

 

398    Vgl. S. 219 : „Den som har skylden er en ganske annen person ; det er en høy, mørk mann med hale. Men den høye, mørke mannen med hale, han står ikke i folkeregisteret“ .

 

399    Vgl. S. 220 : „og den tredje mann, han med halen, han har et utmerket grep om dem“ .

 

400    Nicht umsondt trägt Wastrup den Spitznamen Lillesatan , nicht umsonst lehnen er und seine Genossen Christliches in lästerlicher Weise ab, sehen im Christentum den Hauptfeind - vgl. S. 46, 48, auch S. 40.42, 68 .

 

401    Vgl. S. 220 .

 

402    Vgl. S. 220 : „ . . . alle de absolute menn“ .

 

403    Vgl. S. 220-222 : „Den rene, den absolutte mann er revolusjonær. For i mannens hjerte bor en mektig drift til ødeleggelse. Den har han fått av sin bror med halen.

Det spiller ingen rolle om mannen er høyrerevolusjonær eller venstrerevolusjonær . . . de har alle den hemmelighet at det til syvende og sist er revolusjonen i sig selv om er målet. Ideologien er overbygningen, kampen og ødeleggelsen er sakens kjerne og mål . . . Å gjøre rent bord, å rydde op, det er den sterkeste trang hos alle de absolutte menn. Som sagt har de det fra sin store bror, den høye, mørke mannen med hale. For han elsker døden, og han har stor makt over mannens hjerte . . . Vet du at det er meget få menn som elsker kvinner ? . . . Mennene elsker atombomber . . . Atombomben er blomsten, den absolutte blomst, av den mannlige intelligens . . . Hvor den mannlige intelligens har åpenbart sig i all sin stråleglans, der vokser intet gress, der fødes ingen barn mere . . . storebror med halen, han hater livet, hverdagen og at gresset vokser. Og hans hovedadepter, mennene, har nu bragt det så langt at de endelig kan svi av jorden og få satt en stopper for enhver videre forplantning“ .

 

404    Vgl. S. 220f. : „Bare i den grad kvinnen kan gjøre mann av sig, kan hun gjøre sig gjeldende i mannens verden . . . Er det frihet for kvinner å få lov å være som oss [durch kvinneemansipasjonen] ? Dreier det sig om kvinnens rett til å være mann ? . . .“

 

405    Vgl. S. 221 : „De eneste som så krigen fra et helt kvindelig, fra et helt livsbevarende , standpunkt, det var tyskerpikene . . .“ .

 

406    Vgl. S. 13, 49, 70, 160, 163, 168 .

 

407    Vgl. Kap. „Ungdom“ S. 50-70, S. 58f.

 

408    Vgl. Ebba D. Drolshagen , Nicht ungeschoren davonkommen .

 

409    Vgl. Drolshagen  S. 42f., 65, 229 .

 

410    Zur Trias Verdrängen, Vertuschen, Verschweigen vgl. Drolshagen  S. 30, 139, 192, 201-203, 206f.

 

411    Vgl. zur wenig heroischen Haltung der  Bevölkerung in besetzten Ländern das Buch von  Ebba D. Drolshagen  , z.B. S. 30, 151f. ; zur bewußten Geschichtsklitterung in „Norges Hjemme-frontmuseum“  zu Oslo S. 203f.

 

412    Vgl. Drolshagen  S. 66, 68, 197-181 .

 

413    Es handelt sich um 150.000 bis 200.000 Personen - vgl. Drolshagen  S. 135-137 .

 

414    Vgl. Drolshagen  S. 85f., 135-137, 173f. Drolshagen  (S. 174) berichtet, „daß ein junges Mädchen, das bei Kriegsausbruch 13 Jahre alt gewesen war und als Kellnerin für deutsche Soldaten gearbeitet hatte, zu  einer sechzigtägigen Gefängnisstrafe wegen Kollaboration verurteilt wurde, und daß der größte Bauunternehmer der Region, der in den Kriegsjahren einen Umsatz von 30 Millionen Kronen erzielt hatte, die gleiche Strafe erhielt“ .

 

415    Vgl. Drolshagen  und die dort S. 268 bis 271 verzeichneten Titel zu diesem Kapitel der norwegischen und dänischen Geschichte .

 

416    Drolshagen  (vgl. S. 94f.) geht von 40.000 bis 50.000 tyskertøs aus, bei etwa 400.000 Norwegerinnen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren .

 

417    Es handelt sich um 9.000 bis 10.000 Kinder ; vgl. Drolshagen S. 94, 185 .

 

418    Vgl. Drolshagen  S. 45, 145f., auch 154f., 157-162, 168, 217, 229 (betr. Widerstandsbewe-gung) ; 165-181, 217, 223, 228f. (betr. die Rolle von Parlament, Regierung, Justiz) ; 40-42, 168, 170f., 227 (betr. von der Presse geförderte und gebilligte Strafaktionen) ; 42f., 141, 151, 158-161 (betr. Lynchjustiz in Norwegen) .

 

419    Vgl. FAZ vom 27. 10. 1995 .

 

420    Die Übersetzung des norwegischen Titels lautet Das Eiserne Kreuz . Ein solches Eisernes Kreuz trägt als Talisman der Hauptverantwortliche für den Anschlag auf einen maoistischen Buchladen - das zentrale Ereignis des Romans (vgl. S. 19, 37, 43, 170f., 220) ; und das Eiserne Kreuz ist Namensgeber für ein rechtsradikales Mordkommando (vgl. S. 41f., 56, 87) .

 

421    Vgl. die Angaben S. 222-226 - s. Anhang III . Vgl. auch die Satire über die „Verfolgung“ des Hirdführers Trygve G. Tomter nach dem Krieg, die darauf hinausläuft, daß in Norwegen kaum ein Schuldiger ernsthaft zur Verantwortung gezogen worden ist (S. 227-247) .

 

422    Vgl. S. 191f.

 

423    Vgl. z.B. S. 85 (betr. die SS-Division ‘Wiking’), 194-196 („Wir hatten hierzulande schließlich 40.000 Nazis“), 208f. (betr. nazistische norwegische Kollaboration gegen norwegische Kom-munisten), 214 (Gründe für die Kollaboration), 222-226 (vgl. Anm.421) ; zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft in Norwegen vgl. S. 227-229 .

 

424    Vgl. zu dessen Bemühungen, hinter das Geheimnis des mit Dum-Dum-Geschossen zum „Mann ohne Gesicht“ gewordenen neonazistischen Attentäter zu kommen und dessen Ver-bindungen mit der neonazistischen Szene Norwegens einerseits und mit dem norwegischen Establishment andererseits aufzudecken, S. 173-276 .

 

425    Vgl. z.B. die Schilderung von Kåre und Heidi Lauritzen - die positiven kommunistischen Gegenbilder zu den Neonazis (S. 96-102, 144) . Kåre Lauritzens Vater hatte im Krieg gegen die Deutschen gekämpft (S. 97), während der Vater des Neonazi-Führers Hølen Quislinganhänger gewesen war. Die präzise Analyse der Situation durch Kommunisten wird liberalem Scheiß („liberale Gülle“) gegenübergestellt (S. 114). Zum Kampf der AKP-ml gegen die Neonazis vgl. u.a. S. 185f., 188-190, 273-276 .

 

426    Zu kommunistischen Vorbehalten gegenüber der norwegischen Polizei, weil diese die Naziszene eher schütze als verfolge, vgl. S. 101-103, 105-111, 113, 115, 190f., 193.  Zu der Behauptung, die Hälfte der Polizisten der Stadt sei im Krieg nationalsozialistisch eingestellt gewesen, vgl. S. 142, 151, 167, 274, auch S. 215-219 .

 

427    Vgl. S. 112 .

 

428    Vgl. S. 145 .

 

429    Vgl. S. 29 : „Aber in Norwegen gab es noch einen Keim. Eine junge Bewegung, die eine gewisse Hoffnung verhieß, auch wenn sie noch schwach und kraftlos war“ .

Zur norwegischen neonazistischen Szene, zu deren Organisation und Führungskräften vgl. S. 55, 70, 77-96, 131-136, auch S. 205, 212. Vgl. zum „Führer“ Hølen - zu dessen „unarischem“ Aussehen S. 79, zu seiner Herkunft aus einer nationalsozialistischen Familie S. 80, zu dessen Qualitäten als guter Redner, Organisator, geschickter Propagandist S. 80f., zu seinem kleinbürgerlichen, antikommunistischen Hintergrund S. 83f., zu dessen beruflichem Scheitern S. 84, auch 134, 136. Zur gescheiterten Versammlung der Neonazis vgl. S. 70, 77f., 86, auch 111f. ; zu den neonazistischen Propagandathesen der NF vgl. S. 81-83, 90f. ; zur Haltung gegenüber den Samen S. 91 .

 

430    Vgl. S. 18 : Der Vater des Attentäters wird als „einer der Führer, die im Verborgenen an der Errichtung eines Vierten Reiches arbeiteten“ , bezeichnet .

 

431    Vgl. dazu S. 44-46, 48-56, 59-62, 64-68, 77, 92 ; zur Situation der Attentäter nach dem Mordbrand vgl. S. 120-125, 135-137, 151 . Zu den  Neonazis als Tätergruppe vgl. S. 65, 87, 96, 101-103, 105-108, 110, 112f., 115. Von den Neonazis wird das Attentat den Linken in die Schuhe geschoben (vgl. S. 92f.) ; die Distanzierung der extremen Rechten von Terroraktionen (S. 124) wird von der norwegischen Polizei geglaubt und akzeptiert (S. 142). Zu vorausgegangenen neonazistischen Drohungen und Attentaten gegen kommunistische Buchläden vgl. S. 93f., 108f. ; zum Attentat gegen eine maoistische Gruppe vgl. S. 183-140 ; zur Befindlichkeit des Täters nach diesem Anschlag und zu seinem Tod vgl. S. 162-165, 170-173, 253 ; zum Tränengas-angriff auf einen Antifa-Block bei einer 1. Mai-Demonstration vgl. S. 215 .

 

432    Vgl. S. 17f., 24, 35, 229 ; vgl. auch S. 207 und 220 .

 

433    Vgl. S. 12, 28f. (Hitlersympathien, Sympathien für Quisling, Rassist), 32 (Rassedenken), 33f. (Verbindung zum Sohn von A. Eichmann), 37-41 (Bekanntschaft mit führenden Nationalsoziali-sten), 39 („Für ihn war die Nazischattenwelt in Argentinien das Normale gewesen“), 41f. (Mit-glied einer nazistischen Vereinigung in Argentinien) .

 

434    Vgl. S. 15, 24, 42f.

 

435    Vgl. S. 17 und 26 (zu Tomter), 94 (Vater des zweiten Attentäters gegen den maoistischen Buchladen), 127-131, 194, 201, 207f., 214 (Tomter), 212, 213f. (religiöse Organisation von Altna-zis), 275 ; weiterhin zu Trygve Tomter S. 222f., 226-247, Intrige gegen ihn und seine Ermordung durch neonazistische Mitstreiter S. 247-253, 258-263.

 

436    Vgl. S. 86f. (zum anonym bleibenden Führer aller norwegischen Neonazis) ; 110, 130, 132f., 195f., 200f. Vgl. insbesondere S. 133-136 : „Die sieben Herren [aus Wirtschaft, Justiz, Polizeiwe-sen, Militär] bezeichneten sich als den ‘Inneren Kreis’ . Sie waren durchaus keine Nazis. Wenn sie sich beim Schnaps im Kaminzimmer überhaupt irgendwie einquartierten, dann wohl als  Generalstab der norwegischen Gegenrevolution . . . Unter uns Kameraden herrscht die Auffassung, daß wir härter gegen Marxisten-Leninisten und andere Aufwiegler vorgehen müssen . . . Als erstes wollen wir versuchen, maoistische Presse und Verlage verbieten zu lassen. Unsere Taktik ist einfach. Wir benutzen die Nationale Front als Werkzeug. Sie provoziert die Maoisten, die Maoisten verlieren die Beherrschung . . . Anstandshalber verbieten wir beide Parteien . . .“. Zum ‘Inneren Kreis’ vgl. auch S. 275f. Zu Sympathien an der Polizeispitze für die Rechtsradikalen vgl. S.142, 151, 167, 274. Zum Charakterbild eines führenden Polizeioffiziers mit antinazistischer Einstellung im 2. Weltkrieg sowie antikommunistischer Haltung danach, die ihn Sympathien für straffe polizeiliche Ordnungssysteme und die politische Rechte entwickeln läßt, vgl. S. 143-152, 181, 274. Zur Verharmlosung der Neonazis bzw. zu deren Deckung durch die norwegische Justiz und Polizei vgl. S. 177 (der norwegische Generalstaatsanwalt hält seine schützende Hand über die Neonazis), 181f., 188, 190f., 193, 274. Norwegische Reeder und die norwegische Finanzoligarchie sammeln für die nationale Rechte - vgl. S. 191f. ( „ . . . Daß der reaktionärste Teil des norwegischen Bürgertums die Neonazis braucht, jetzt, wo die Krise sich verschärft . . .“ S. 191). Ein norwegischer höherer Offizier arbeitet mit Faschisten in Argentinien zusammen (vgl. S. 209-211), sitzt in Norwegen in der Personalabteilung des norwegischen Militärs (S. 212 - „Aber weist irgendetwas darauf hin, daß er Nazi ist ?“ „Ich weiß so wenig über ihn, er könnte auch Widerständler gewesen sein. Leider ist es mit den brauchbaren Offizieren und Saboteuren von damals ja bergab gegangen . . .“) ; vgl. auch S. 220f., 274. Zum Problem des „wahren“ Chefs der Neonazis vgl. S. 252, 274; zur engen Verbindung der Polizeispitze mit den Neonazis vgl. S. 259 ; zur Einheit von Justizwesen und (Neo)Nazis vgl. S. 265 bis 276, insbe-sondere S. 266, 272, 274.

 

437    Das  Interesse des Erzählers (Berichterstatters) für die Geschichte der Auslieferung der baltischen Militärinternierten geht auf das Jahr 1966 zurück. Im Juni dieses Jahres wird er bei einem USA-Aufenthalt, während dessen er sich für die amerikanische antirassistische Bürger-bewegung interessiert und engagiert, mit dem folgenden Vorwurf eines Amerikaners konfron-tiert : „Världens samvete. Jag vet, jag har bott i Sverige. Svenskarna har världens enda trans-portabla samvete, de åker runt som professionella moralister. De talar aldrig om de situationer när de själva ställts inför moraliska konflikter. Transisteringarna [1939-1945]. Baltutlämningen [1945/46]. Vad vet du egentligen om baltutlämningen ? . . .“ (S. 29) .

 

438    Zitiert wird nach der Ausgabe von Bokförlaget Pan / Norstedts, Stockholm 1970 (mit dem „Epilog : januari 1970“ S. 397-407) .

 

439    Vgl. S. 8f. s. Anhang IV.

Vgl. generell zur Fluchtbewegung nach Schweden kurz vor und nach dem Ende des 2. Welt-kriegs S. 44, 53. Zu Spannungen zwischen den unterschiedlichen Flüchtlingsgruppen (Deutsche, Österreicher, Polen, Balten ; Offiziere, Mannschaften ; Deserteure) in Schweden vgl. S. 47f. , auch S. 44 .

 

440    Die baltischen Militärinternierten stellen einen Bruchteil der gesamten Fluchtbewegung aus dem Baltikum nach Schweden dar. Diese Fluchtbewegung im letzten Kriegsjahr wurde schwedischerseits - insbesondere durch die schwedische Kirche und die schwedische Flotte - gefördert, unterstützt, bisweilen finanziert ; vgl. S. 13f., 47, 398 .

Die Gruppe der baltischen Flüchtlinge setzte sich sehr unterschiedlich zusammen. Vgl. S. 13f. : „Några var nazister, några var mycket konservativa, några hade samarbetat med tyskarna, många var bara rädda för ryssarna, några hade mycket att vara rädda för, andra hade intet så mycket att vara rädda för, många var intellektuella, de flesta var vanliga arbetare, för några var flykten den enda möjligheten, de flesta flydde ändå“.

Vgl. S. 16 : „Man bör tillägga : till den psykologiska bilden hör att det i huvudsak var letter som administrerade mobiliseringarna. I inget annat land i Europa lyckades tyskarna så väl med en mobilisering i ett ockuperat land, och bakom detta faktum stod intet bara det tryck tyskarna utövade, utan också de tyskvänliga letter som många senare flydde till väst. Än en gång : de som kom till Sverige var inte alla samarbetsmän. Bland dem fanns samarbetsmän. Det är omöjligt att fastställa grad av frivillighet för de lettiska legionärerna. Det är omöjligt att gjöra en generell politisk bedömning av de civila som kom“ .

Vgl. S. 133 : „Några av flyktingarna var präktiga fascister med mycket på sitt samvete, några var konformister med något mindre belastning, och de flesta var oskyldiga som bara flytt av rädsla för ryssarna“ .

Vgl. S. 183 : „ . . . bland dem fanns en handfull uppenbara krigsförbrytare som ständigt utsattes för angrepp från rysk sida“ .

Vgl. zu den bisweilen erheblichen Vorwürfen gegen baltische Flüchtlinge (Mitgliedschaft in SS-Verbänden, Dienst in Einsatzkommandos) S. 15f., 21, 91-95, 97-99, 133, 152, 183, 249-251, 280, 285-287, 356-358, 361f.; 369f., 379f.

Zur rechtsgerichteten Orientierung der von den baltischen Flüchtlingen gelesenen lettischen Exilzeitung „Latvju Vards“ vgl. S. 189f. ; zur rechten Haltung baltischer Geistlicher in Schweden vgl. S. 152 .

 

441    Vgl. S. 68f.

 

442    Vgl. S. 69 .

 

443    Vgl. S. 69 .

 

444    Vgl. S. 68 .

 

445    Vgl. S. 69, 256-258 .

 

446    Vgl. S. 69, 198 .

 

447    Vgl. S. 69, 198 .

 

448    Vgl. S. 69, 198 .

 

449    Vgl. S. 64-66, 69 ; vgl. das Fallbeispiel eines Verantwortlichen im schwedischen Flücht-lingswesen (S. 66-69) .

 

450    Vgl. die S. 54-66 referierten „Statens offentliga utredningar“ , im Januar 1945 in Auftrag gegeben, 1946 fertiggestellt . Vgl. S. 54-58 : Behandlung jüdischer Flüchtlinge ; S. 58-63 : Be-handlung kommunistischer Flüchtlinge ; S. 63-65 : Behandlung norwegischer Flüchtlinge . Vgl. auch das Fallbeispiel eines Verantwortlichen im schwedischen Flüchtlingswesen : S. 66-69 .

 

451    Vgl. S. 69 .

 

452    Vgl. S. 136, 198, 202-205, 208, 215 .

 

453    Vgl. S. 14, 100-103, 123, 127f., 297, 320.

Schwedische militärische Instanzen erlaubten den deutschen Militärinternierten, in den Internierungslagern einen Staat im Staat zu bilden - mit strikter deutscher militärischer Infrastruktur und „intakter“ ideologischer Basis ; vgl. S. 113-122, 125f., auch 91f. ; antinazistische Gruppen unter den deutschen Internierten wurden zerschlagen (vgl. S. 115-123) ; es wurden sogar Militärprozesse gegen deutsche Deserteure durchgeführt ; die zum Tode Verurteilten konnten im letzten Augenblick vom schwedischen Wachpersonal vor der Hinrichtung bewahrt werden (vgl. S. 47, 107f.). (Hierbei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Märchen - vgl. Ekholm  Bd. I S. 24f. - , um  eine Art Wandersage, und ist einer der vielen Belege dafür, wie wenig zuverlässig Enquists  Angaben sind.)

Vgl. das Urteil eines Letten, der nach einer Selbstverstümmelung nicht ausgeliefert wurde und 1946 nach England floh : „Han anser att den svenska bevakningspersonalen i lägren klart favo-riserade de tyska internerna framför de baltiska. Det anser han bero officerskårens tyskvänlig-het, på att många svenskar hade tyska blodsband, att Tyskland var en stormakt, om ock i för-fall, att svenskarna i princip var ointresserade av baltiska frågor, och att tyskarna represente-rade en kulturkrets, ett sätt att tänka, som stod svenskarna närmare än de baltiska . . .“ (vgl. S. 276) .

Das Verhältnis zwischen den baltischen und deutschen Militärinternierten war - folgt man Enquist  - nicht spannungsfrei - vgl. S. 91f., 94f., 100f., 108, 121 - insbesondere zwischen den baltischen Mannschaften und den Deutschen (vgl. S. 121), während die baltischen Offiziere deutschfreundlich waren (vgl. S. 101, 108, 122f.) . Zu Spannungen unter den Balten vgl. S. 101, 108, 110.

 

454    Zumindest bis zu deren Niederlage bei Stalingrad ; zu Änderungen der schwedischen Haltung nach der Schlacht bei Stalingrad vgl. S. 64, 70.

 

455    Vgl.S. 70, 197-199 .

 

456    Vgl. S. 73,86 .

 

457    Vgl. S. 70-72. Vgl. S. 70 : „Den våren, 1945, var Tyskland slaget och Sverige åter neutralt. I den ryska pressen återkommer denna vår, med jämna mellanrum, angrepp på Sverige och Sveriges tyskvänlighet“.

 

458    Vgl. zum Komplex der sovetischen Wünsche und zu dem Entscheidungsweg zugunsten der Auslieferung der baltischen Militärinternierten S. 73-75, 79f., 82-89 (s. Anhang V), 136, 138-140, 174, 260-265 .

Zu Gerüchten im Spätsommer 1946 betr. weitere Auslieferungen von Balten an die Sovetunion vgl. S. 273.

Zu schwedischen Kampagnen gegen die Auslieferung und zum Hungerstreik der baltischen Militärinternierten vgl. S. 138-144, 146, 148, 154, 164-171, 173, 200, 202-221.

Zu Kampagnen, die den Auslieferungsbeschluß der Regierung unterstützen, insbesondere in Gewerkschaften und sozialdemokratischen Gruppierungen- , vgl. S. 201, 215-221.

Zur Pressekampagne im Umfeld des Hungerstreiks der baltischen Militärinternierten vgl. S. 222-231.

Zu einer Gallupumfrage (6.-8.12.1945), die eine Mehrheit für die Auslieferung ergeben habe, vgl. S. 216f.

 

Vgl. S. 265 : „Utrikesnämndens sammanträde den 8 december [1945] satte punkt för ett ske-ende i baltfrågan. Nu var frågan politiskt avgjord, för alltid, och bara effektueringen återstod. Baltutlämningen hade varit en politiskt öppen fråga från den 20 november till den 8 decem-ber, i exakt 19 dagar. Under den tiden hade stormen skapat det politiska problem som skulle kallas baltutlämningen, men stormen hade också låst frågan politiskt . . .“.

 

459    Hierbei spielt insbesondere die Haltung führender Politiker, die sich schon  während des Krieges gegen die deutschfreundliche Politik Schwedens gestellt hatten, eine Rolle (vgl. S. 253-255) - z.B. die des Außenministers Östen Undén : „Han var f. d.  utrikesminister, förd åt sidan un-der kriget på grund av sin tyskfientlighet och sin ovilja till kompromisser åt höger“ (S. 79, vgl. auch S. 173f., 176-179, 255f.) ; z.B. Ernst Wigforss (vgl. S. 256-258).

Vgl. S. 258 : „Nu blåste det upp i en opinionsstorm från höger som ville tvinga oss att behandla Sovjet som en barbarisk stat. En stat icke som andra. Vi såg ju från vilket håll stormen kom. Militären, som skulle effektuera utlämningen, protesterade ju inte minst. Men vi hade haft till-räckligt besvär av deras Finlandsaktivism redan, deras rysshat, deras tyskvänlighet. Vi hade inget större förtroende för dem, och de inte för oss . . . För mig var det naturligt att slåss mot dem som ville framställa ryssarna som barbarer, som brutala och okunniga och farliga männi-skor. Jag hade vant mig vid att opponera mig mot dem, de var mina naturliga fiender, dessa rysshatare. De var Reaktionen“.

 

460    Vgl. S. 49f., 216f.

 

461    Vgl. S. 179, 197-199, 255f., 258 .

 

462    Vgl. S. 72 .

 

463    Vgl. S. 174 : „Stilleståndsfördraget medförde en förpliktelse för alla tyska styrkor att kvar-stanna där de voro och nedlägga vapnen. Ehuru Sverige ej var bundet av detta fördrag, ville svenska regeringen ej ge sin medverkan till att militärpersonal tillhörande den tyska krigsmak-ten undandrog sig följderna av kapitulationen“ .

Zur Suspendierung des Asylrechts in Schweden vgl. S. 290.

Zur Auslieferung von Norwegern, die mit den Deutschen zusammengearbeitet hatten, vgl. S. 252f.

Vgl. auch Ekholm  Bd. II S. XVIII : „Att en utlämning stred mot erkända internationella konven-tioner synes man ha lämnat utan avseende“.

 

464    Vgl. S. 5 : „Min avsikt var att ge en helt objektiv och exakt bild av denna i svensk sam-tidshistoria helt unika politiska affär . . . Jag har . . . velat beskriva ett svenskt dilemma“.

 

465   P. O. Enquists  Bemerkungen über seinen Willen zur Objektivität und der Anlaß zu dieser Untersuchung, wie ihn der Berichterstatter (Erzähler) artikuliert (vgl. S. 29 und Anm. 437), sind nichts anderes als literarische Attitüde .

 

466    Vgl. S. 239 .

 

467    Vgl. S. 332f., 336f., 341f., 364, 401 . Enquists  Nachwort („Epilog“) von 1970 zufolge (S. 401) beträgt die Anzahl der ausgelieferten Balten, die von sovetischen Gerichten verurteilt worden sind, höchstens 40 Personen - also mehr als ein Viertel (vgl. auch S. 364). Enquist  verläßt sich hierbei weitgehend auf sovetische Dokumente und seine Gespräche mit augelieferten Balten in der Sovetunion - vgl. S. 332 : „Så säger alla tillgängliga dokumenter, brev, uppteckningar, vittnesmål, så säger alla de som i dag lever och kan berätta om vad som hände : i augusti 1946 blev åtminstone 90% av alla de baltiska legionärerna som utlämnats av svenskarna fri-släppta, och fick återvända till sina hem“. Dieser Ansicht entgegenstehende Veröffentlichun-gen werden von Enquist als antikommunistisch, als Pamphlete - und damit als vertrauensun-würdig bezeichnet (vgl. S. 332f.) .

 

468    Vgl. S. 174f.

 

469    So am 23. 11. 1945. Vgl. S. 176-178 .

 

470    Vgl. S. 179 .

 

471    Vgl. S. 179 .

 

472    Vgl. Per Ahlmark, Det öppna såret S. 192, 211f., 304, 346 ; Per Ahlmark,  Vänstern och tyranniet Kap. „Om Enquist och Pol Pot“ S. 201-208, 256 .

 

473    Vgl. S. 205f.

 

474    Vgl. auch S. 405 .

 

475    Vgl. Bd. I S. 20-31, insbesondere S. 30f. ; Bd. II S. XXIII f. Zu den zahlreichen sachlichen Fehlern Enquists  - geht man davon aus, daß Enquist  seinen Text Legionärerna  als Dokumen-tarroman bezeichnet - vgl. u.a. Bd. I S. 54, 139, 171, 180 ; Bd. II S. 7, 37, 148f.

 

476  Vgl. Ekholm   Bd. I S. 30 : Enquists  Legionärerna „inte bör betraktas som något annat än en roman“ ; vgl. Bd. II S. XXIV : Enquists  Buch sei „som helhet en skönlitterär skildring med föga historisk exakthet eller värde och delvis för att citera Landsmannis  (S. 10) ‘ett skolexempel på ensidig, tendensiös, bitvis demagogisk information’“.

 

477    Vgl. S. 15-42 .

 

478    Während Valentin Silamikelis  unkritisch sowohl die Geschichte  Lettlands in der Zwischenkriegszeit als auch das Verhalten der Letten während der Zeit der deutschen Besetzung beschreibt und an der Integrität der baltischen Militärinternierten, die von Schweden an die Sovetunion ausgeliefert worden sind, kaum einen Zweifel formuliert, ist Peeter Puides  dokumentarischer Roman („Dokumentärroman“) Samuil Braschinskys försvunna vrede eine Aufarbeitung der nicht unerheblichen estnischen Involvierung in die deutsche Vernichtungspolitik gegen Juden (und Kommunisten) während der deutschen Besetzung Estlands. Ein Teil der estnischen Emigranten in Schweden habe sich entweder in Estland schuldig gemacht oder sich einer kritischen Reflexion der deutschen Besatzungszeit verweigert. Zum estnischen Antisemitismus im Krieg vgl. S. 24ff., 95f., 117ff. ; zum estnischen Nachkriegsantisemitismus in Schweden vgl. S. 56f., 90, 105-108 ; zur Flucht von schuldig gewordenen Esten nach Schweden vgl. S. 48, 79, 87-89, 92, 104, 185f., 193, 389 .

 

479    Vgl. S. 392-399 .

 

480    Vgl. S. 9-12 .

 

481    Vgl. S. 11 .

 

482    Vgl. S. 259 .

 

483    Vgl. Liste S. 395 : „Ernest Balodis . . . sergeant . . .arkebuserad . 1947“.

 

484    I.s. die hingerichteten P. Ziemelis, Oskars Rekis, E. Balodis, V. Langys .

 

485    Vgl. S. 385 .

 

486    Der ehrenhafte Mörder ; vgl. zum Titel S. 385.

Alle Seitenangaben und Zitate nach der Taschenbuchausgabe des Romans, erschienen in Stockholm 1991 .

 

487    Vgl. zu den Mordfällen und deren Hintergrund S. 5-9, 13, 27, 86, 88, 118, 124, 230-238, 244-251, 253, 265, 273f., 276-278, 283-285, 296f., 299, 318f., 328f., 344, 382f., 388f.

 

488    Vgl. S. 5-9, 13, 27, 86, 88f., 101-103, 138, 219, 283-285. Der Mord ähnelt einem politischen Ritualmord (vgl. S. 5 : „Mordet hade genomförts i en närmast otroligt beslutsam hatiskhet, som en långsam ritual . . .“), verübt voller Berechnung und Haß. Die Rede ist von „det tortyraktiga sättet att genomföra avrättningen“ (S. 27) .

 

489    Vgl. zu den rechtsradikalen, neonazistischen Tendenzen in Schweden S. 18-22, 33, 37-41, 70-76, 94, 96 (vgl. hierzu auch Jan Guillou , Svenskarna, invandrarna och Svartskallarna. Mitt livs viktigaste reportage,  S. 108-115). Vgl. zu Palme-Mord und Kurdenproblematik S. 57, 85, 119, 134f., 140, 142, 144, 163-165, 214, 221, 327 .

 

490    Vgl. S. 14-17, 96. Vgl. S. 16 : „‘Jo. Far var motståndare till fortsättningskriget. Int för att han hade något emot att återerövra finskt land utan på grund av vilken sida vi hamnade på i kriget’.   ‘På nazisternas’.   ‘Jo’.   ‘Men finska officerare vid den tiden var väl fullt beredda att sluta förbund med djävulen bara förbundet riktade sig  mot bolsjevikerna, som du säger ?’“

 

491    Vgl. S. 178f., 299, 301 .

 

492    Vgl. S. 296f. : „‘En synnerligen karaktärsdannande studie över svensk medborgaranda under kriget’, fnös Åke Stålhandske, ‘ta emot pengar från norska spioner, alltså ge dom något. Sen utlämna dom mot betaling till den nazistiska svenska polisen. Precis som hela djävla Sve-rige vid den här tiden. Efter högt föredöme, en Per Albin i miniatyr skulle man kunna säga’“.

 

493  Vgl. S. 102, 238, 244, 300f., 319, auch 175 ; nach Ansicht der Witwe eines der ermordeten Generäle nahm „den berömda svenska englandsvänlighet“ nach Stalingrad ihren Anfang ; „rysslandsvänligheten också föralldel“ (S. 102) ; vgl. auch S. 301 : „ . . . man fick ett handelsavtal med de allierade i gengäld mot det modiga förbudet att hindra det förlorade Tysklands trupptransporter genom Sverige“ .

 

494    Auch der Denunziant der beiden norwegischen Spione ist ein Prostituierter (vgl. S. 296). Joar Lundwall spricht von „svenskt horeri med Nazityskland“ (S. 301) .

 

495    Vgl. S. 297, auch S. 15, wo Åke Stålhandske dem schwedischen „nationalhjälte från kriget“, P. O. Hansson, vorwirft, Finnland im Winterkrieg dreimal verraten zu haben, als Schweden sich dreimal geweigert habe, Åland zu verteidigen, und außerdem England und Frankreich verwehrt habe, Entsatz für Finnland durch Schweden zu transportieren : „Tre gånger svek Sverige . . ., tre gånger svek den där Per Albin som är en nationalhjälte från kriget. Han ville inte ens försvara Åland den jävel, tre gånger nekade han till det. Och när engelsmännen och fransmännen ville transitera undsättning genom Sverige så nekade den jäveln då också, fast det gick så bra med dom där tyska trupperna lite senare. Ni satsade på tysk seger i hela satans kriget, det var er neutralitet, ni hade fått en liten svart satans svastika mitt i det gula korset som tack för visad neutralitet av tysk typ, det är hela saken“ .

 

496    Vgl. S. 301 .

 

497    Vgl. 301 : Im schwedischen Militär habe man unter den Wehrpflichtigen nur 341, unter der Stamm-Mannschaft nur 43, unter den Unteroffizieren 18 und unter den Offizieren 18 Natio-nalsozialisten registriert (vgl. S. 236, 301), während zur selben Zeit 3000 bis 3500 Kommunisten unter den Wehrpflichtigen und 20-25 Kommunisten unter der Stamm-Mannschaft gezählt wor-den seien (vgl. S. 236). Zu ideologischen Querelen unter den schwedischen Nationalsozialisten vgl. S. 242f. An anderer Stelle aber (vgl. S. 182) macht Hamilton deutlich, daß die Zahl der Sym-pathisanten mit Deutschland nicht allzu gering gewesen sein kann - „det måste ju ha funnits en massa människor, inom och utom försvaret, som faktiskt trodde att Tyskland skulle vinna kri-get . . .[De visste inte] att de inom några år skulle betraktas som skurkar och landsförrä-

dare . . .“.

 

498    Vgl. S. 15 : „Ni satsade på tysk seger i hela satans kriget, det var er neutralitet, ni hade fått en liten svart satans svastika mitt i det gula korset som tack för visad neutralitet av tysk typ, det är hela saken“.

 

499   Vgl. S. 237 ; vgl. auch folgende Epitheta : S. 299 : „svenskt kryperi för nazismen“, „svensk vilja att vara biträde vid giljotinen“ ; S. 301 : „förrädare“ ; S. 390 : „det svenska sveket ; den svenska kollaborationen med nazismen“ .

 

500    Vgl. S. 237 .

 

501    Vgl. S. 299 : „Och skulle man avrätta alla svenskar som hjälpte tyskarna under andra världskriget fick man väl börja med Per Albin Hansson och dom där. Och tänk våra tre vänner vid säkerhetspolisen som åkte till Berlin och kom överens med Heydrich om att utlämna den där Rasmussen-Hjelmen . . .“.

 

502    Vgl. S. 237f. : „Malmtågen gick fullastede varje timme till Narvik för vidare transport till de tyska vapensmedjorna . . . I de svenska utskeppshamnarna lastades tiotusentals ton järnmalm för vidare befodran till Tyskland varje dag . . .“ ; vgl. S. 300 : „ . . . i Luleå lastades 45 tusen ton järnmalm varje dag för tysk räkning“.

 

503    Vgl. S. 238 : „På de svenska järnvägarna fraktades under kriget mer än två miljoner man tysk trupp . . . Förresten var det inte bara ‘permittenter’, alltså fullt stridsutrustade soldater, som använde det svenska järnvägsnätet. Tyskt artilleri fraktades på samma sätt upp till Nordnorge och . . . från Nordnorge till Sydnorge på svenska järnvägar“. Vgl. S. 300 : „Två miljoner etthun-drafyrtiotusen tyska soldater fraktades på svenska järnvägar mellan 1940 och 43. För att hjälpa tyskarna att hålla Norge och för att hjälpa tyskarna i kriget mot Finland. Franska och engelska trupper fick int genomkorsa Sverige på väg mot Finland, det skulle ha vart brott mot neutralite-ten det. Men division Engelbrecht var inget brott mot neutraliteten . . . ett hundratusen järn-vägsvagnar med tyskt krigsmateriel genomkorsade Sverige fram till augusti 43“. Vgl. S. 15 : „‘Tre gånger svek Sverige’, fortsatte jätten sammanbitet, ‘tre gånger svek den där Per Albin [Hansson] som är er nationalhjälte från kriget. Han ville inte ens försvara Åland den jävel, tre gånger nekade han till det. Och när engelsmännen och fransmännen ville transitera und-sättningen genom Sverige så nekade den jävel då också, fast det gick så bra med dom där tyska trupperna lite senare. Ni satsade på tysk seger i hela satans kriget, det var er neutralitet, ni hade fått en liten svart satans svastika mitt i det gula korset som tack för visad neutralitet av tysk typ, det är hela saken’“.

 

504    Vgl. S. 234 ;238 : „ . . . eftersom de svenska jagarnas huvudsakliga uppgift fram till Stalin-grad . . . tycktes vara att skydda de tyska konvojerna i Östersjön. Svenska flottan deltog alltså i andra världskriget på tysk sida. Så var det och det kunde varken marinofficer eller civilist förne-ka . . .“. Vgl. S. 300 : „ . . . Svenska flottan la ut minspärrar till skydd för den tyska ockupations-styrkans attack på Finland, eskorterade tyska konvojer på Östersjön till skydd mot ryska ubåtar, tyskarna fick flyga med både bombflyg och kurirplan över Sverige, sjutusen överflygningar me-dan svenska luftförsvaret fick order att int skjuta verkningseld . . .“.

 

505    Vgl. S. 234, 237 .

 

506    Vgl. S. 177f. : „‘ . . . jag ville visa hur ett motiv kan se ut, problemet är bara att hela det jävla svenska andra världskriget ser ut på det här sättet’ . . . ‘Jag har exempelvis sysslat några dar med judar . . . Ja, Judar  Enbart den omständigheten att vederbörande flykting hänvisade till vantrivsel i Tyskland och av Tyskland behärskade länder till följd av därstädes rådande jude-lagstiftning kunde ej anses utgöra tillräcklig grund för beviljande av politisk asyl.  . . .  Nåt jävla regemente om vilka flyktingar som fick släppas in och så. Tänk va, vantrivsel  till följd av tysk judelagstiftning . . . Låt oss gissa att Sverige bidrog till någonting mellan 10.000 och 20.000 mördade judar, konservativt beräknat och bara när det gäller Norge, . . . norska judar som så att säga började känna vantrivsel under den nazistiska ockupationen. Dom ansöker den ena efter den andra om svensk inresetillstånd, men då måste dom bevisa någon sorts svensk anknytning. . . . För som sagt, att hänvisa till vantrivsel  bara för att man är jude under nazistisk ockupation höll inte. Och medan dom svenska byråkraterna granskar och utreder fylls det ena fartyget efter det andra, sakta men säkert, i Norge och avseglar mot Tyskland. Några såna där som hade fått tillstånd till slut hade till exempel avseglat med M/S Donau, till okänd destina-tion i Tyskland. Så då vidtar skriftväxling för att få tillbaks dom eller åtminstone få reda på vart dom tog vägen. Men tyska myndigheter svarar bara att ‘på dom platser där nämnda individer av judisk härkomst nu befinner sig torde brev- och postgång vara särdeles oregelbunden’. Det kan man tro, dom hamnade nämligen i förintelseläger’ . . .“. Vgl. S. 233 : „ . . . Norge är ocku-perat sen den 9 april, og Norges judar vägras fly till Sverige eftersom det inte håller att skylla på nazistisk ockupation och då känna vantrivsel som jude och allt det där . . .“.  Vgl. S. 300 : „

. . . svenskarna kom på idén att judar skulle stämpla J i sina pass så att man inte behövde be-trakta dom som politiska flyktingar . . .“.

 

507    Vgl. S. 300 : „ . . . oppositionen i Sverige tystades med transportförbud mot tidningar, razzior av hemliga polisen hos opålitliga element, självpåtagen censur hos den ansvarskän-nande pressen . . .“.

 

508    Vgl. S. 175f. : „ . . . Svensk säkerhetspolis gör rutinmässiga razzior bland kommunister i Sverige. Det är ännu långt till Stalingrad och di jävlarna håller på nazismen och di samarbetar från krigets första timme med Gestapo. Di får napp, int av skicklighet utan därför att det var rutin, massarresteringar bland kommunister. Vi är i samma epok som officerare och poliser begår mordbrand på en kommunistisk tidning, kommunistiska tidningar förbjuds att trans-porteras och allt det där . . .“.

Zur kommunistischen Anwerbung schwedischer Finnlandfreiwilliger, die auf Seiten der Sovet-union gegen das bürgerliche, mit Deutschland verbündete Finnland kämpfen sollten, vgl. S. 171f. (Wollweber-Organisation) .

 

509    Vgl. S. 301 .

 

510    Vgl. S. 172-174, 234, 236, 305 .

 

511    Vgl. S. 236 .

 

512    Vgl. S. 87f. im Zusammenhang mit S. 85f.

 

513    Vgl. S. 100-103 .

 

514    Vgl. S. 101 : „ . . . Försvarstalet blev kortare och mer koncentrerat än han väntat sig. Det gick ut på att det var  Tyskland man sympatiserade med i första hand, inte nazismen. Felet med nazismen från början var snarare att det föreföll som en sorts vänsterideologi, nationalso-cialism , en mer nationalistisk form av socialdemokrati. Nazisterna föreföll som en sorts käckare såssar. 

Nej, det var Tyskland det handlade om. Det tyska språket som var skolornas första språk, som alla bildade människor talade som man idag talar engelska i stället, den tyska litteraturen, tyska viner, tyska semesterresor, till och med tyska badstränder för moderna människor som var intresserade av strandbad, naturligvis den tyska krigsmakten för den som var militär, tysk tekno-logi, tyska luftskepp som seglade över Atlanten, tyska kikare som såg bättre än alla andra kika-re och så vidare.

Tyskland var någon sorts familjens storebror, ja alltså de germanska språkens storebror. Här uppe var vi som en provins, förvisso med Valkyrior i den egna historien och allt det där men ändå bara den fattiga kusinen från landet.Det var inte konstigt att beundra Tyskland och att vara Tysklands-orienterad. Det vore snarare konstigt om bildat folk inte vore det. Alltså Tyskland först, sen nazismen ehuru med viss brist på entusiasm, snarare av lojalitet mot Tyskland som man måste hålla på i vått och torrt och även med en något löjeväckande vänsterinriktad korpral i spetsen . . .“.

Die Witwe des ermordeten Generals wirft dem den Mord untersuchenden Kriminalbeamten Geschichtslosigkeit vor (S. 100) : „‘ Jag antar att jag är normalt allmänbildad. Varför undrar ni det ?’ ‘Därför att det ni kallar normalt allmänbildad betyder att ni bara har historiens dom i bagaget, ni har bara efterklokhetens protokoll i minnet om man kan formulera sig så’. ‘Men er man var i 40-årsåldern och ni själv i 30-årsåldern vid andra världskrigets slut, så ni har alltså en annan upplevelse, en annan historia . . . ?’ ‘ Inte en annan historia, det som har hänt . Men naturligtvis en annan upplevelse’“. Der Untersuchungsbeamte zeigt ein gewisses Verständnis für die Darlegungen der Witwe, wenn er sagt (S. 101) : „ . . . att det visst kunde vara Tysklands storhet som nation saken gällde för svenska nassesympatisörer snarare än judehat och blods-

romantik“ .

 

515    Nachweis der Zitate : S. 305, 383. Vgl. weiterhin S. 303 : „Han [Hamilton] hade ett mål med promenaden som ändå kunde ha ett visst yrkesintresse, ett litet hus . . . där Norges Hjemmefrontsmuseum är inrymt. Där inne skulle historien om motståndsrörelsen och ocku- pationen finnas. Där inne i dunklet och den högtidliga stämningen bland skolklasser och enstaka turister försvann naturligtvis deras glättighet när de vandrade från monter till monter i historien om svek och motståndskamp, mest motståndskamp och heroism . . .“ ; vgl. S. 305 : „Han läste och kommenterade sen det de såg. 366 norrmän avrättades som de där tre såg bild på, i Norge ligger 17.000 utlänningar i massegravar, 9000 fångar transporterades från Nor-ge till Sachsenhausen, Natzweiler och Buchenwald, kvinnorna mest till Ravensbrück. 1300 av de norska fångarna, antagligen mest judar, återvände aldrig. Flyktvägarna från Norge gick vanligen från Hede mot Åmål eller från Vestfold över havet till Lysekil, påstod några kartor. Men inte ett ljud om hur svårt det var för svenska myndigheter att acceptera flyktingar.  Inte ett ljud heller om 80.000 norrmän dömdes som landsförrädare i domstolar efter kriget, faktiskt fylldes de lediga tyska koncentrationslägren på nytt. Här var allt heroism och ett enat folk . . .“.

Vgl. weiterhin S. 383 : „ Carl hade precis som Joar och Åke blivit djupt tagen av de två mör-darnas historia. De två hade vuxit upp i legenderna från de fyra år som tycktes prägla norsk historia mer än någonting annat, 1941-45. På den tiden hade de varit barn, och när de blev unga män var kriget redan avlägset och de kunde bara säga sig vara av någon sorts fin familj, på rätt sida under kriget. Något som ju inte saknade betydelse i ett land där 80.000 människor dömts som kollaboratörer och landsförrädare efter det tyska sammanbrottet . . . [Den har] för-stått att det fanns en svensk skuld“. Vgl. auch S. 344 :“Norrmän mördades 1942-43 av svinakti-ga svenskar, som visserligen använder sig av Gestapo men det är ju svenskarna som är skyldi-ga“. Während nach der deutschen Kapitulation die Widerstandsbewegung hoch im Kurs stand, konnte der einzelne Widerstandskämpfer nach dem 2. Weltkrieg sehr leicht erneut in eine Außenseiterposition geraten, wenn er während des Krieges mit den Russen zusammenge-arbeitet hatte : dies konnte nun als Spionage ausgelegt werden (vgl. S. 382) .

Zu Guillous  Bemerkungen zum norwegischen Widerstandsmuseum (Norges Hjemmmefront-museum NHM) auf Akershus Festning in Oslo vgl. Norges Hjemmefrontmuseum [ohne Verfasser] sowie Frode Færøy , Norges Hjemmefrontmuseum - I Stiftelsens år .

 

516    Genannt aber werden auch Organisationen älterer Rechter - „Nysvenska Förbundet eller någon liknande övervintrande sekt från 30-talet“ (vgl. S. 19) .

 

517    Vgl. S. 33, 94, 96 (Übersetzung : Nazi- bzw. Faschistenbrut, Neonazi) .

 

518    Vgl. S. 76 .

 

519    Vgl. S. 18 .

 

520    „fana“ statt „flagga“ (vgl. S. 20) .

 

521    Vgl. S. 38 .

 

522    Vgl. S. 19 ; vgl. hierzu auch  Jan Guillou,  Svenskarna, invandrarna och svartskallarna .

 

523    Vgl. S. 18-21, 101f.

 

524    Vgl. S. 39-41 .

 

525    Vgl. S. 37f. ; „elitetrupperna tålde inte närvaron av politiska extremister“ (S. 38) . Zu einer begrenzten Zusammenarbeit zwischen Skinhead und schwedischer Polizei vgl. S. 21 .

 

526    Vgl. z.B. S. 34. Das Polizeiquartier auf Kungsholmen in Stockholm wird kaum anders als „aphuset“ (Affenkäfig, Affenhaus) bezeichnet .

 

527    Vgl. S. 76, aber auch 75 .

 

528    Vgl. S. 69, Kap. : „ Sverige gör motstånd“ .

 

529    Vgl. S. 75 .

 

 

                                                                 Anhang I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Anhang II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Anhang III / 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Anhang III / 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Anhang IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Anhang V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Anhang VI

 

 

 

 

Hinweise auf Werke zur dänischen Geschichte der Besatzungszeit und der Rechtsabrech-

                            nung (retsopgør) nach der deutschen Kapitulation

 

 

1.  Bryld, Claus :  Besættelsestiden som kollektiv erindring . Vgl. vor allem Anm. 120 .

 

2.  Bent Blüdnikow :  Som om de slet ikke eksisterede . Blüdnikow erwähnt auf wenigen Seiten die Rettung der dänischen Juden 1943 (vgl. S. 245f.) ; sein Thema aber ist das wenig entgegen-kommende bzw. unsensibele Verhalten gegenüber Juden aus Deutschland, die in Dänemark Zuflucht suchten. Während der dreißiger Jahre galten deutsche Juden nicht als ‘richtige’ oder ‘echte’ politische Flüchtlinge (vgl. S. 118f.) : „Det gik som en rød tråd gennem det danske samfund, at en jødisk indvandring ikke var ønskelig“ (vgl. S. 119). Während Juden, die nach Dä-nemark geflohen waren, abgeschoben wurden (vgl. S. 119), erhielt Göring im Jahre 1938 das Großkreuz des Dannebrogordens, eine der höchsten dänischen Auszeichnungen (vgl. S. 135 in Verbindung mit S. 130). Vgl. im einzelnen zur dänischen Politik gegenüber jüdischen deutschen Flüchtlingen von 1933 bis 1945 S. 136-140, 156, 177, 187f., 209, 211f.,, 244f., 269, 290 ; zur Position unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg vgl. S. 288f. ; zum Besuch einer Rot-Kreuz-Delegation (unter Einschluß zweier Dänen) in Theresienstadt im Juni 1944 vgl. S. 251-254 ; zu Antisemitismus bzw. Antizionismus in Dänemark während der siebziger Jahre vgl. S. 269f.,276, 305 ; zu Antisemitismus in Dänemark in und nach dem 1. Weltkrieg vgl. S. 49-78, 88-92.

Zur Auslieferung deutscher Flüchtlinge in Dänemark an Deutschland 1940 und 1941 vgl. S. 244f. Vgl. zur selben Problematik die Untersuchung von L. Larsen  und Th. Clausen  sowie den Artikel Skæbnesvangre hensyn von T. Skjernov . 

Blüdnikow  konstatiert, daß „den kompakte majoritet af den danske befolkning accepterede samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagten . . .“ (vgl. S. 209 ; vgl. auch S. 244f.).

 

3.  Drolshagen, Ebba D. :  Nicht ungeschoren davongekommen. Vgl. zu der Lynchjustiz in Dänemark S. 43, 144f., 152, 158f. ; zur Auslieferung der ‘Deutschenmädchen’ an Dänemark aus Schweden S. 154 ; zur Zahl der dänischen ‘Deutschenmädchen’ S. 994 : 40.000 bis 60.000, d.h. etwa 10% der Däninnen im Alter von 15 bis 30 Jahren .

 

4.  Haarder, Bertel :  Den bløde kynisme. Vgl. S. 18, 39 (Dänemark und Schweden „bidrag mere på tysk end på allieret side“), 40 („Danmark leverede 5.500 unge frivillige til Waffen-SS, der efter offentlig hvervning (og tilbud til danske officerer som orlov med tilbagegangsret) drog af sted til østfronten på den danske regerings anbefaling . . . Ny forskning har bekræftet, at det var et bredt udsnit af den danske befolkning, der meldte sig, og at de danske enheder var lige så grusomme som de ovrige enheder i Waffen-SS [vgl. Scherfigs Darstellung]) ; 41f. (betr. Mythos vom Verhalten des dänischen Königs im Zusammenhang mit der Judenver-folgung) ; 44f. : „Vi var på den gale side. Vi fodrede den tyske krigsmaskine, reddede skindet og lod andre gøre det grove arbejde. . . Fredeligt lå vi og sov bag de tyske linier og ventede på befrieren . . . Det onde var ikke isoleret til nazisterne. Det onde virkede ikke i et tomrum, men fandt genklang og fik hjælp mange steder . . .“) ; 59f. („ . . . Der faldt flere i frivillig tysk krigstjeneste end på allieret side. Under hele krigen fodrede vi rent bogstaveligt den tyske hær. - . . . Meget betegnede måtte den danske enhed i Bosnien opgive at kalde sig Wiking, fordi det var navnet på den danske enhed fra Frikorps Danmark, der under krigen drog hær-gende gennem Bosnien, nedbrændte landsbyer og myrdede for fode ! . . .). Zur Faszination dänischer Intellektueller für den Stalinismus vgl. S. 50-52 ; zu Dänemark als Zentrum für Her-stellung und Vertrieb von Nazi-Literatur und Nazi-Musik im internationalen Maßstab  vgl. S. 79.

 

5.  Jepsen, Hans Lyngby :  Stauning. Vgl. vor allem  die Kapitel „Det bedste var Bødkerens skovtur (1939-41)“ ; „At tåle og at bære (1941-42)“ ; „For Danmark ville du det bedste“ (S. 397-440) .

 

6.  Lorenz, Einhart :  Das andere Deutschland in Skandinavien. Zur restriktiven Flüchtlingspolitik in Dänemark, Norwegen und Schweden vor dem 9. April 1940, zur Zusammenarbeit dänischer Polizeistellen mit der Gestapo , zur Auslieferung deutscher Emigranten an Deutschland im August 1941 vgl. S. 219f., 223 .

 

 7.    Mørch, Søren :  Den sidste Danmarkshistorie.  Zu faschistischen und nationalsozialisti-schen Tendenzen in Dänemark vor dem 2. Weltkrieg S. 214 (Højskolebevægelse), 239-247 (Niels Bukh, Kaj Munk, Højskolebevægelse), 314 (Højgaard-kreds), 315-322 : 30. Fortælling „Stauning igen“ ; 331-339 : 32. Fortælling : „Krig og efterkrig“ (S. 332 - als Bildlegende - : Der faldt næsten dobbelt så mange danskere på tysk side under 2. verdenskrig som i frihedskampen mod tyskerne ; 332f. : fehlende wissenschaftliche Literatur über Dänen in deutschem Kriegsdienst und die ca. 100.000 Dänen als Arbeiter in Deutschland : „Om de antagelig ca. 10.000 danske SS-soldater er der omtrent lige så lidt ; . . . antallet af tyskerpiger var formentlig 10 gange større end antallet af frihedskæmpere“ ; höchstens „4o.-50.000 bevæbnede modstandsfolk, der kunne opregnes i maj 1945, langt de fleste af dem i passive ventegrupper . . .“ ; S. 334 zum 9. April 1940 : “Danmark var vågnet op, og landet var besat . . . Et regiment fra Holbæk drog til Sverige med færgen Helsingør-Helsingborg for at fortsætte kampen. Tyskerne generede dem hverken på vejen ud, eller da de slukørede vendte hjem nogle dage senere“, vgl. auch die Bildlegende S. 335f. ; S. 334 : Gegenbeispiel Norwegen mit Zahlen der gefallenen und verwundeten Norweger, Deutschen, Polen, Franzosen und Engländer ; S. 334f. : „Modstands-bevægelsen i Danmark kæmpede. Dens indsats var heroisk, men  . . . uden militær betydning“ - Zahlen über dänische Verluste während der Besatzungszeit) ; S. 340-346 : ‘33. Fortælling’ : „Konsenssamfundet“ betr. die erste Nachkriegsregierung Vilhelm Buhl, den schwindenden Ein-fluß der Freiheitskämpfer in der Konsensgesellschaft, die Rechtsabrechnung, Jørgen Sehested, das Vorbild für Scherfigs  Flemming Fido Greve Rosenkop-Frydenskjold, wobei S. Mørch  J. Se-hested als einen durchaus gebildeten und kultivierten Mann schildert - im Unterschied zu Scherfigs  Charakterisierung von Graf Preben. Vgl. im einzelnen : S. 341 „ . . . Efter besættelsen og  2. verdenskrig var der nogle politikere, der røg i fængsel og et halvt hundrede mindre fisk, der kom rigtig galt af sted og blev henrettet efter love med tilbagevirkende kraft . . . . [S.342 : ] Frihedskæmperne satte sig op imod konsensussystemet med våben i hånd. De vandt -takket være de allieredes nedkæmpelse af Tyskland. De blev hyldet, de blev fejret, deres døde blev mindet - og det var så det . . . Konsensussamfundet formåede at få sat modstandsbevæ-gelsen og dens tankegang i parentes og fortsætte efter krigen, som om intet var hændt“ ; S. 480 zu W. Best : 1948 zum Tode verurteilt, 1949 Urteil über 5 Jahre Gefängnis, 1950 Urteil über 12 Jahre Gefängnis, 29.8.1951 - am 5. Jahrestag des Rücktritts der dänischen Regierung 1943 (!) - Begnadigung und Ausweisung nach Deutschland .

 

 8.  Petersen, Ulrich Horst :  Huse og tider.  Biographische Skizze eines Mannes, dessen Vater von der Widerstandsbewegung hingerichtet worden war (vgl. S. 7) ; der Verfasser berichtet u.a. von einem Leben als Ausgestoßener während und nach der Besatzungszeit (vgl. S. 15, 17, 27f., 86, 91, 107f.) . „Selv om Danmark ikke var Spanien i maj 1945, var landet heller ikke en demokratisk retsstat . . .“ (S. 27) .

 

 9.  Skou, Kaare R. :  Demokratiets danmarkshistorie. Vgl. die Seiten : Jahre 1940 bis 1945, überdies die Seiten : Jahre 1932, 1934, 1935 (zum dänischen Faschismus und Nationalsozi-alismus), 1935 (speziell auch zu Frits Clausen und Jørgen Sehested), 1929 (zu Christmas Møller) ; 1945 (u.a. „Opgøret : - Vi er alle under anklage“) .

 

10.  Tamm, Ditlev : Retsopgøret efter besættelsen.  Vgl. S. 15 : „Det er et grundsynspunkt i denne bog, at retsopgørets forløb blev bestemt af mødet mellem frihedsbevægelsens krav om en ekstraordinær lovgivning og det officielle Danmarks ønske om hurtigst muligt at vende tilbage til normale tilstande . . .  Det officielle Danmark havde under besættelsen stået bag forhandlingspolitikken . . .“ ; S. 18 : wichtige Daten der Verhandlungspolitik („Forhandlingspoli-tiken“) ; S. 20 : Umfang der Widerstandsbewegung ; S. 267 : Zahl der im Rahmen der Rechtsab-rechnung Verurteilten - „For langt den største del af de dømte var det en eller anden form for tysk krigstjeneste, der dannede grundlag for dommen . . .“ ; S. 323 : Zahl der Todesurteile im Rahmen der Rechtsabrechnung (vgl. auch S. 345) ; S. 404- 431 : „Opgør i grænselandet“ - betr. die Rechtsabrechnung mit der deutschen Minderheit in Nordschleswig ; S. 179f. zu „Tyskerpi-gerne“ (dänische Freundinnen deutscher Soldaten) ; S. 390-393 zu Jørgen Sehested, dem Vor-bild für H. Scherfigs  Graf Preben ; J. Sehested wird härter bestraft als sein Pendant in Scherfigs  Roman  Frydenholm .

 

11.  Tarp, Lotte :  . . . det sku’ nødig hedde sig. Ein Buch über „tyskerpiger“ und „tyskerunge“ - vgl. insbesondere S. 37, 39, 42, 51, 75f., 97, 100, 114, 116, 118, 123-129 ; die Kinder deutscher Soldaten und dänischer Mütter sollten in den Kinderheimen sterben - ohne Pflege, ohne Wartung, niemand wollte sie adoptieren (vgl. S. 116, auch 183f.) ; ein Buch über die Suche nach dem leiblichen Vater - nach den Wurzeln, aber auch über dänische Internate in den fünfziger Jahren, zerrüttete Familien, Begegnungen mit der DDR .

 

12.  Warring, Anette :  Tyskerpiger under besættelse og retsopgør.

 

13.  Zum dänischen Widerstandsmuseum - Museet for Danmarks frihedskamp 1940-1945 - vgl.

J. H. Barfod ; E. Kjedbæk  und K. Thorsen ; Bryld,   Besættelsestiden S. 429-449 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Anhang VII

 

 

Hinweise auf Werke zur norwegischen Geschichte der Besatzungszeit und der Rechtsab-

                       rechnung (rettsoppgjør) nach der deutschen Kapitulation

 

 

 

Verwiesen sei auf die Gesamtdarstellung der norwegischen Geschichte zwischen 1905 und 1990 von Berge Furre ; auf die Arbeit von Ebba D. Drolshagen  zu einem Spezialthema der Nachkriegszeit, der Behandlung der Norwegerinnen, die mit Deutschen befreundet waren, und der Kinder aus diesen Verbindungen ; auf Stein U. Larsens Untersuchungen zur Rechtsabrech-nung sowie auf die Vortragssammlung Krigsår kring Kölen - Tröndelag och Jämtland / Härjedalen under andra världskriget , die sich u.a. mit dem Kriegsverlauf im mittleren Norwegen und mit der Fluchtbewegung von Norwegen nach Schweden beschäftigt.

 

Berge Furres  im großen und ganzen abwägenden Ausführungen verweisen :

 

1. auf die unzureichenden Verteidigungsmaßnahmen der zwanziger und dreißiger Jahre und die daraus resultierende geringe Abwehrfähigkeit des Landes, verursacht insbesondere durch die Politik der norwegischen Arbeiterpartei (DNA) mit ihren großen Sympathien für die Sovet-union bis weit in die dreißiger Jahre hinein und durch ihre Furcht vor dem eigenen, norwegi-schen, konservativ gesinnten Offizierskorps : Vgl. S. 144, 148, 167f., 173f., auch S. 179.  Vgl. S. 168f. : „Otten for eit svårt konservativt offiserskorps bremsa. Korleis ville dei stilla seg i ein kritisk situasjon for demokratiet ? vart det spurt . . . Det var aukande semje om at Noreg måtte ha eit sterkare forsvar til å verja nøytraliteten og avvisa krenkingar. Men det var få utanom Høgre som tenkte på å reisa eit verkeleg norsk eksistensforsvar . . . Arbeiderpartiet hadde lenge hatt samhug med den russiske revolusjonen og såg med velvilje på den nye sovjetstaten også etter brotet med Komintern. Men denne sympatien kjølna ut over trettitalet med aukande eins-rettning og politiske prosessar i Sovjetunionen. Noko trugsmål frå den kanten rekna likevel ikkje Arbeidarpartiet med før under Finlandskrigen i 1939 . . .“ ;

 

2.  auf die Furcht des norwegischen Bürgertums vor dem Bol’sevismus, vor der Sovetunion und vor der norwegischen Linken : Vgl. S. 169, 179 ;

 

3. auf die große Arbeitslosigkeit in Norwegen : Vgl. S. 155 : 1940 gab es etwa 100.000 Arbeits-lose in Norwegen ; „fyrst under okkupasjonen vart arbeidsløysa godt som borte“ ;

 

4. auf die Norwegen betreffenden englischen Pläne und den „Altmark“-Zwischenfall : Vgl. S. 170, 179 ;

 

5. auf die Besetzung des Landes durch Deutschland und den als schmählich empfundenen Verlauf der kriegerischen Auseinandersetzungen bis zum Trondheimer Kapitulationsabkommen vom 10. 6. 1940 : Vgl. Kapitel III 2. „Krig og okkupasjon 1940-1945“ S. 169-202, hier vor allem die Unterkapitel „Krig eller kapitulasjon“ (S. 170-173) und „Den traumatische datoen“ (S. 173-175). Zu den Schwächen der norwegischen Verteidigung vgl. S. 171-173, 174 (z. T. wenig Widerstand, minderwertige Waffen, „indre veikskap“), S. 176.  Zu Fragen nach der Verantwortung für den 9. April 1940 - „Korleis kunne det gå til at Noreg vart teke så ubudd ? Hadde nokon svikta ?“ - vgl. S. 173.  Zu Schuldzuweisungen in der Nachkriegszeit vgl. S. 174 : „Høgresidan har klaga regjerin-ga, venstresida offiserane . . . at den gjensidige mistilliten mellom regjering og offiserskorps var ein realitet som var ein hemmande før krigen og i 1940 . . .“ ;

vgl. weiterhin :

Lennart Westerberg :  Jämtland-Härjedalen och den tyska invasionen i Norge. Försvarspo-litik och militär aktivitet. In : Krigsår kring Kölen S. 9-15 ;

Arne Sivertsen :  Den militære utviklinga i Trøndelag aprildagene 1940. In : Krigsår kring Kölen S. 17-23 ;

die von Sivertsen mitgeteilte Rede des Obersten Wettre vom 10. Mai 1940 (vgl. S. 21-23 = Anhang VIII) hätte eine der Quellen Bjørneboes  sein können - oder ist es vielleicht auch.

Für viele Dänen gilt Norwegen als Vorbild, weil es überhaupt gekämpft hatte. Bjørneboes alter Major kämpft gegen die Deutschen wie der norwegische Offizier (im übrigen Mitglied von Nasjonal Samling), der im Oslo-Fjord die ‘Blücher’ zu versenken befohlen hatte (vgl. Mørch 

S. 334 ) ;

 

6.  auf die Frage, inwieweit sich Norwegen nach der Kapitulation vom 10. Juni 1940 noch im Krieg mit Deutschland befunden habe, d.h., ob es sich bei dieser Kapitulation um die Generalkapitulation des ganzen Landes oder nur um die Spezialkapitulation einer bestimmten militärischen Einheit - konkret der 6. Division in Nordnorwegen - gehandelt habe (vgl. S. 172f) . Die Beantwortung dieser Frage ist insofern wichtig, als 1945 niemand wegen „bistand til fienden“ hätte verurteilt werden können, wenn mit der Trondheimer Kapitulation Norwegen aus dem 2. Weltkrieg ausgeschieden wäre, da es dann keinen Feind mehr gegeben hätte, dem Beistand geleistet worden wäre. Furre  weist darauf hin, „ . . . at det meste av det politiske etablissement som vart att i Noreg, iallfall på den tida [1940] rekna krigen for å vera avsluttna for Noregs vedkomande“ . Diese Sicht hatte nach dem Krieg und in den Augen der Exilregierung keine Chance. Communis opinio wurde, daß die Trondheimer Kapitulation lediglich die 6. Division in Nordnorwegen betreffe (vgl. S. 173) ;

 

7.  auf Entscheidungen der Londoner Exilregierung, die kritisch zu beurteilen sind : vgl. S. 172f. : Nach dem Krieg befaßten sich zwei Kommissionen mit dem Wirken der Londoner Exilregierung. „Tiltale vart ikkje reist, men kritikken var alvorleg“ (vgl. auch S. 204). Vgl. weiterhin das Kapitel „Kretsen, Londonregjeringa og overgangsplanane“ (S. 189-191) u.a. zu Spannungen über die Rolle der Exilregierung im Nachkriegsnorwegen  vgl. überdies das Kapitel „Restaurasjonen av det politiske Noreg“ (S. 204) zu den Auseinandersetzungen über die Gestaltung der norwe-gischen Nachkriegspolitik und den Konflikt zwischen HL (Hjemmefrontens Ledelse) und Storting (vgl. S. 204 : „Det vart altså full ‘restaurasjon’ : Etter tre veker var dei politiske partia på plass, etter fem veker møttest det gamle stortinget [das Storting von 1940 !] , og etter sju hadde landet ny regjering“ ;

 

8. auf die unterschiedlichen Grade von Kollaboration und Widerstand ; vgl. zur Kollaboration die Kapitel „Nyordning“ (S. 175-177) ; „Det statsberande partiet“ (S. 177-181) ; „Den økonomiske politikken til okkupasjonsstyret“ (S. 191-194) ; „Samarbeidet med tysk næringsliv og krigsmakt“ (S. 194f.) ; “Eksemplet Gjesdal“ (S. 195f.) ; vgl. im einzelnen S. 177  zur deutschen Haltung : „Under heile krigen var det ei tysk hovudinteresse at folk heldt seg i ro, avstod frå aktiv motstand og ‘heldt hjula i gang’ i administrasjon og økonomi. Okkupasjonsmakta søkte eit modus vivendi med mykje av det norske samfunnet, særleg med næringslivet . . .“ ; ebenso S. 177 zur norwegischen Haltung : „ . . . Når krigen var slutt i Noreg, tyktest det [i Noreg] rimeleg å finna ei ordning med dei som hade vunne. Slikt hadde vore vanleg før i historia. Tanken om ein total krig på tvers av alle frontliner var enda ukjend“ ; vgl. S. 177f. zu Mitgliederzahl und Zusammensetzung von Nasjonal Samling (NS) : NS. hatte vor dem Krieg nur ein paar Tausend Mitglieder  - 1941 waren es 25.000, im November  1943 : 43.000 plus ein paar Tausend Mitglieder der Jugendorganisation von NS. Furre  macht deutlich, daß bis dahin lediglich die norwegische Arbeiterpartei höhere Mitgliederzahlen hatte. „Nokon liten flokk var ikkje NS. Det blir gjerne hevda at partiet ikkje hadde noko djupt ‘bakland’ av sympatisører og veljarar slik som andre parti. Dette veit vi ikkje for visst“ (vgl. S. 178). Furre   konstatiert, daß die Mitglied-schaft bei NS „meir og meir innebar . . . stigmatisering og sosial isolasjon“ - aber  „ikkje like mykje overalt“ (vgl. S. 178, auch in Verbindung mit S. 181, sowie S. 196f. : „Nærare eit halvt hundre tusen valde altså medlemskap i NS, i aukande isolasjon  frå fleirtalet. Ni tusen born vart fødde av tysk far og norsk mor og fekk lida som ‘tyskarborn’ etter krigen“) .  5.000 bis 6.000 Norweger kämpften auf deutscher Seite (vgl. S. 179) .

 

Die Kollaboration im Wirtschaftsleben war so groß, daß in der Literatur die norwegische Wirtschaft als „Tysklands ‘sjette kolonne’“ bezeichnet worden ist (vgl. S. 195). Gut verdienten nicht nur die Unternehmer, sondern auch die Bauern sowie die Arbeiter im Dienste der Deutschen (vgl. S. 195f., 198, 199f. : „Arbeidsløysa vart borte som sosialt problem få månader etter krigsutbrotet . . . Arbeidsmarknaden var stram. Det vart lønpress. Ikkje minst underbetalte gardsarbeidarar fekk betre kår“ ; vgl. S. 202 : „Over hundre tusen nordmenn hadde levd på tyskararbeid . . .“).

Zu einer Phänomenologie der Kollaboration vgl. Tamm  S. 21f. (im Anschluß an Seton-Watson).

Der Major in Bjørneboes  Roman entspricht Tamms  dritter Gruppe (vgl. S. 21 : „En tredje gruppe var dem, der oprindelig var imod den tyske besættelse . . .“) .

Vgl. zum Widerstand die Kapitel „Sivil motstand“ (S. 181-183) ; „Arbeidarrørsla under okkupasjonen“ (S. 183f.) ; „Milorg - militær motstand“ (S. 186f.) ; „Kampen mot arbeidsmo-bilisering“ (S. 186) ; „Hjemmefrontens Ledelse (HL)“ (S. 186f.) ; „Utefronten og Londonre-gjeringa“ (S. 187-189) ; „Kretsen, Londonregjeringa og overgangsplanane“  (S. 189-191) . 

Zum Widerstand der norwegischen Lehrer und der norwegischen Kirche vgl. S. 182. Furre 

nennt folgende Zahlen (S. 196) : „Kring 40.000 vart for kortare eller lengre tid, 70.-80.000 var i utlandet i 1945 som polititroppar i Sverige, som flyktningar, i norske styrkar, på norske skip, i tysk konsentrasjonsleir eller i krigførande avdelingar på tysk side . . .“.

Zu den norwegischen Flüchtlingen in Schweden und zur Ausbildung norwegischer Polizei-truppen in diesem Land vgl. auch :

Lennart Westerberg,  Jämtland-Härjedalen och den tyska invasionen i Norge. Försvarspolitik och militär aktivitet. In : Krigsår kring Kölen S. 9-15 ;

Ole Kristian Grimnes :  Ett flyktingsamhälle växer fram .  In : Krigsår kring Kölen S. 25-28 ;

Sigvart Tøsse : Grensetrafikk Trøndelag - Sverige 1940-45. In : Krigsår kring Kölen S. 29-47, insbesondere S. 30-37 Kap. „Flyktningetrafikken“ ;

Harry Byberg, Eva Hedström, Lars Rumar :  På andra sidan. Flyktingarna och deras behand-ling i Jämtlands län. In : Krigsår kring Kölen S. 49-60 (mit neun Tabellen über Flüchtlingszahlen, Fluchtgründe, soziale Zusammensetzung der Flüchtlinge etc. S. 56-60)  ;

 

  9.  auf die Bedeutung der Schlacht bei Stalingrad für die Geschichte der Okkupationszeit vgl. S. 202 : „Slaget om Noregs framtid stod på slettene ved Stalingrad“ ;

 

 10.  auf die Problematik von rettsoppgjøret mit der Kollaboration, die sich nicht auf unanfechtbarer Rechtsgrundlage vollzogen hat (a) , zumal ganze Gruppen von Kollaborateuren - nämlich diejenigen in Industrie, Handel und Landwirtschaft - weitgehend unangetastet blieben (b), während andere, insbesondere Frauen und Kinder aus Verbindungen mit Deutschen (c), hart und scharf bestraft werden.

 

10a. Vgl. das Kapitel „Landssvik“ (S. 206-208) ; vgl. insbesondere S. 206 : „Nærare hundre tusen menneske kom under rettsleg gransking etter krigen for si haldning til Nasjonal Samling og okkupasjonsmakta. Både aktiv innsats og passiv medlemskap i NS vart rekna for straffbart i oppgjerda“ ; S. 207 „Rettsgrunnlaget var fyrst og fremst ei lov frå 1902 som sette straff for å ‘yte fienden bistand’ , minka Noregs krigsevne eller medverka til å endra forfatninga på ulovleg måte. Dette grunnlaget vart bygd ut med ‘anordninger’ frå regjeringa under krigen : Medlem-skap  i Nasjonal Samling skulle vera straffbart,  og medlemene vart gjorde kollektivt  ansvarlege for skadar og tap partiet var skuldig i . Dødsstraff,  som før berre kunne dømast og fullbyrdast under krig, vart no innført i fredstid  for særleg alvorlege brotsverk i krigsåra. Det tok fleire år å gjennemføra denne svære prosessen : I alt fekk vel 46.000 landssvikdom, medan mest like mange saker vart ‘henlagt’. 17.000 vart dømde til fengsel utan vilkår . . . Dommane vart mildare etter kvart som tida gjekk . . . Debatten om landssvikoppgjerda har pågått

 sidan . . .“ ; zur Diskussion um die Rechtsstaatlichkeit der Abrechnung mit der Kollaboration vgl. S. 207f. ; zur norwegischen Rechtsabrechnung vgl.auch  Tamm  S. 703-706, 725 ; die Zahlen von Verurteilten S. 705 f.

 

10b.  Vgl. Furre  S. 207 : „ . . . Særleg var det heit debatt om ‘økonomisk landssvik’ : . . . Domsto-lane kom til at vanleg næringsverksemd for tyske kundar var straffritt . . . Det fall ein god del dommar for ‘økonomisk landssvik’, mest bøter.  Det vekte oppsikt at dei tre ‘kommissariske’ statsrådane som Terboven sette til å styra med dei ‘økonomiske’ departementa i 1940, var frikjende . . . Ingen vart dømd for medlemskap i Deutsche Handelskammer in Norwegen . . .“ ; vgl.auch S. 208 : „ . . . medan folk som hadde tent store pengar på krigsviktig produksjon, gjekk fri . . .“ ; vgl. Drolshagen  S. 135f. : Es gab zwischen 150.000 und 200.000 norwegische Arbeiter in deutschen Diensten ; diese wurden kaum angefeindet.

 

10c.  Vgl. Furre  S. 197 : „Ni tusen born vart fødde av tysk far og norsk mor og fekk lida som ‘tyskarborn’ etter krigen“ ; vgl. S. 208 : „I ettertid sannar vel dei fleste at det var urimeleg å dømma sjukepleiarar i tysk Raudekrossteneste . . . ‘Folkejustis’ førekom nok, som snauklipping av ‘tyskartøser’, sosial isolasjon og yrkesforbod mot NS-medlemmer som hadde sona si

straff . . .“. Vgl. Drolshagen  betr. rassistische Vorstellungen in Norwegen inklusive den Begriff ‘Rassenschande’ : S. 66, 68, 179-181 ; zur Lynchjustiz in Norwegen vgl. S. 42f., 141, 151, 158-161 ; zur Problematik, daß es sich bei ‘Strafaktionen’ nicht um spontane Ausbrüche, sondern von der Widerstandsbewegung initiierte oder geförderte Aktionen handelte,  vgl S. 45, 144f., 151,

154f. ,157-162, 168, 217, 249, - später gebilligt von Regierung und Justiz : S. 165-173, 179-181, 217, 223, 228f. ; Auslieferung von tyskertøs an Norwegen und Dänemark durch Schweden : vgl. S. 154 ; betr. Zahl der norwegischen Deutschenmädchen : 40.000 bis 50.000 bei 400.000 Norwe-gerinnen zwischen 15 und 30 Jahren ; Zahl der deutsch-norwegischen Kinder : knapp 10.000 (vgl. S. 94, 185) ; zu den norwegischen Internierungslagern für 3.000 bis 5.000 Frauen vgl. S. 160.

 

Der Schlußfolgerung Furres  (vgl. S. 208) ist nur bedingt zuzustimmen, daß „den norske oppgjer- da var ei rettsoppgjerd. Ho føregjekk etter lov, og dei tiltala fekk sitt forsvar“ (daß die norwe-gische Abrechnung eine Rechtsabrechnung war. Sie vollzog sich nach Recht und Gesetz, und die Angeklagten erhielten einen Verteidiger) .

 

Speziell zur Rechtsabrechnung in Norwegen vgl. Stein U. Larsens Studie „Die Ausschaltung der Qusislinge in Norwegen“ mit zahlreichen Literaturhinweisen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Anhang VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Anhang IX 

 

          Hinweise auf Werke zur schwedischen Geschichte zwischen 1933 und 1946

 

 

 

 1.  Ahlmark, Per :  Det öppna såret ;

 

    Ahlmark, Per :  Vänstern och tyranniet  - beide Bücher enthalten zahlreiche Bemerkungen zu P. O. Enquist ;  das erstgenannte darüber hinaus zu Jan Guillou . 

 

 2.  Blüdnikow, Bent :  Som om de slet ikke eksisterede - betr. die schwedische Politik gegen-über Juden, die zwischen 1933 und der deutschen Niederlage bei Stalingrad nach Schweden hatten fliehen wollen (vgl. S. 138, 142, 215).

 

 3.  Ericson, Walter :  Över Gränserna - dieser Zeitschriftenband beschäftigt sich mit schwedisch Lappland während des 2. Weltkriegs. Die Kapitel „Hur gik det sedan ?“ (S. 15-17) ; „Hemliga sammanträden i riksdagen“ (S. 18-27) ; „Kontakt med transitotrafiken“ (S. 28-35) beschäftigen sich mit dem deutschen Transit durch Schweden.

 

 4.  Ekholm, Curt :  Balt- och tyskutlämningen 1945-1946.

 

 5.  Fischer, David :  Judiskt liv - zur restriktiven schwedischen Einwanderungspolitik vgl. Kap. 3.10. : „Flyktingpolitiken 1933-1945“ (S. 35f.), Kap. 3.11. : „Judarnas situation i Sverige 1933-1945“

(S. 36-39).

 

 6.  Haarder, Bertil :  Den bløde kynisme - u.a. zu „Baltutlämningen“ (S. 40) ; S. 39 heißt es : „Svenske Bofors-kanoner og danske mad. Det var nogle af Sveriges og Danmarks vigtigste bidrag under kriget. Begge lande bidrog mere på tysk end på allieret side“ ; vgl. S. 40 : „Sve-rige spillede en givtig rolle som mellemhandler og aftager af bl. a. jødernes beslaglagte værdier“ .

Zur schwedischen Neigung für totalitäre Systeme vgl. u.a. S. 48f. mit Verweis auf Studien von

Per Ahlmark  ; zur dänischen und schwedischen Überheblichkeit gegenüber anderen vgl. S. 41.

 

 7.  Larsmo, Ola :  Gold - aber kein gestohlenes . . . Schweden debattiert über Geschäft und Moral im Zweiten Weltkrieg.

 

 8.  Lorenz, Einhart :  Das „andere Deutschland“ - betr. die restriktive Flüchtlingspolitik in Schweden, Norwegen und Dänemark vor dem 9.4.1940 (S. 219, 223) ; die Internierung deutscher Kommunisten in Schweden und die Auslieferung deutscher und österreichischer Militärflüchtlinge aus Schweden an Deutschland bis etwa 1943 (S. 224).

 

 9.  Magnusson, Lars :  Sveriges Ekonomiska Historie - dieses Buch bringt insgesamt fünf Zeilen über die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Schweden und Deutschland während des 2. Weltkriegs (S. 441).

 

1o.  Melin, Jan (u.a.) :  Sveriges historia - vgl. das Kapitel „Sverige under andra världskriget och samlingsregeringens tid (1939-1945)“ (S. 234-242) sowie „Faktaruta“ : „Svensk eftergiftspolitik under andra världskriget“ (S. 242f.) ; „Faktaruta“ : „Östen Undén“ (S. 249) ; vgl. insbesondere zur Finnlandfrage S. 231f., 234f., 241 ; zu „Baltaffären“ vgl. S. 239, 246f., 250.

 

11.  Norborg, Lars-Arne :  Sveriges historia  - das kritischste Buch zum Thema ; vgl. insbesondere die Kapitel „Inrikespolitik i storkrigets skugga“ (S. 199-204) ; „Sverige och Norden“ (S. 264-266, betr. insbesondere die Finnland-Problematik) ; „Cyklonens öga - Sverige under andra världskri-get“ (S. 266-275) mit den Unterkapiteln „Finlands sak - och Sveriges“ (S. 266-268) ; „Neutralitet i Tysklands skugga“ (S. 268- 271) ; „Sverige och Finlands fortsättningskrig“ (S. 271-273) ; „Rodret läggs om“ (S. 273-275). Zu „Baltaffären“ vgl. S. 275f.

 

12.  Schön, Bosse :  Svenskarna som stred för Hitler - Zahlenangaben zu schwedischen Staats-bürgern in Wehrmacht und SS (S. 18f. : zwischen 130 und 500 Personen ; „däremot var det bara en handfull som stred på de allierades sida“) . Zum schwedischen Nationalsozialismus vgl.

S. 55 : „. . . Mellan 1924 och 1945 fanns det i Sverige ett nittiotal nazistiska och fascistiska orga-nisationer som spred sin propaganda via ett åttiotal olika tidningar . . . Nazistpartierna hade egna ungdomsförbund, studentföreningar, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och diskussionsklubbar för intellektuella. Kampen mot judarna var en central fråga. Sammanlagt fanns det cirka 30.000 organiserade nazister och ett större antal sympatisörer“ ; S. 56 : „ . . . Sverige var . . . mer nazianstucket än vad vi hittills velat kännas vid“ - allerdings waren die schwedischen Nationalsozialisten stark zersplittert. Obwohl sie nur geringe Wahlerfolge zu erreichen vermochten, verfügten sie über einen nicht unbedeutenden Sympathisantenkreis (S. 57). Schön  konstatiert judenfeindliche Strömungen in der ganzen schwedischen Gesellschaft und sieht dies als Ursache für die restriktive Einwanderungspolitik gegenüber Juden zwischen 1938 und 1943 (S. 59f.). Zum kämpferischen Antisemitismus der schwedischen Nationalsozi-alisten vgl. S. 60-65. Der Krieg der Sovetunion gegen Finnland und der u.a. daraus resultierende Kommunistenhaß als Mitauslöser rechter Haltungen - vgl. S. 78, 119, 354, 358, 363. Betr. die Zusammensetzung der SS-Division Wiking zu Beginn des Krieges gegen die Sovetunion : 294

Norweger, 216 Dänen, 421 Finnen, 1 Schweizer, 1 Schwede (vgl. S. 130). Betr. das „Große Schweigen“ der schwedischen Kriegsteilnehmer nach 1945 - „detta att jämföra med Norge där 92.000 misstänkta landsförrädare greps. Vart sjunde hushåll berördes på något sätt av denna smärtsamma rättegångsprocess. I Sverige lät vi ogräset vara kvar“ (S. 332) ;

S. 354 : „ . . . Vem är den störste skurken ? Landsfadern Per Albin Hansson [mit seiner Kollaborationspolitik gegenüber Deutschland] ? Starsonen Båsta-Nilsson [als Kriegsteilnehmer auf Seiten Deutschlands] ? Statsministern eller fattigpojken ? Båda gjorde vad de trodde var rätt och riktigt för  stunden“ .

Vgl. zu Schöns  Buch die Untersuchung von Heléne Lööw  Nazismen i Sverige 1980-1997.

 

13.  Sem-Sandberg, Steve :  Söldner der Moral - betr. Ausführungen zu den Romanen Legionärerna von P.O. Enquist  und Samuil Braschinskys försvunna vrede von Peeter Puide .

 

14.  Svanberg, Ingvar  und Tydén, Matthias : Sverige och Förintelsen. Debatt och dokument om Europas judar 1933-1945 - auf diese umfangreiche Textsammlung ist besonders aufmerk-sam zu machen. Hinzuweisen ist im Zusammenhang mit dem gestellten Thema auf die Kapitel 7 : „Flyktingpolitiken under 1930-talet“ (S. 157-180) ; Kap. 8 „Studenter och läkare protesterar mot invandringen“ (S. 181-193, auch S. 160) ; Kap. 12 „Ett ohyggligt budskap kommer från Norge“ (S. 248-261, betr. die Verfolgung und - z.T. - Ermordung der norwegischen Juden) ; Kap. 15 : „Flyktingdebatt i Förintelsens tid“ (S. 294-311) ; Kap. 16 : „När de danska judarna flydde över Öresund“ (S. 312-325).

 

15.  Sammelband  Krigsår kring Kölen. Tröndelag och Jämtland / Härjedalen under världs-kriget . Diese Vortragssammlung beschäftigt sich u.a. mit dem deutschen Transitverkehr durch Schweden und mit den norwegischen Flüchtlingen in Schweden ; vgl. insbesondere Lennart Westerberg :  Jämtland - Härjedalen och den tyska invasionen i Norge. Försvarspolitik och militär aktivitet (S. 9-15, u.a. zum deutschen Transit durch Schweden) ; Ole Kristian Grimnes :  Ett flyktingsamhälle växer fram (S. 25-28) ; Sigvart Tösse :  Grensetrafikk  Trøndelag-Sverige 1940-45 (S. 29-47) ; Harry Byberg, Eva Hedström, Lars Rumar :  På andra sidan. Flyktingarna och deras behandling i Jämtlands län (S. 49-60).

 

16  Vem tjänade pengar på andra världskriget ?“ - Beilage zu Dagens Nyheter .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Anhang X

 

      Scherfigs  Abrechnung im Roman FRYDENHOLM mit der dänischen Politik und  Gesell-

                                schaft während der deutschen Besetzung Dänemarks    

 

 

                                                                          I

 

Die Anpassungs- oder Kollaborationspolitik der dänischen Regierung wartet die Besetzung Dänemarks nicht ab, sondern setzt mit Beginn des Krieges ein. Der Roman Frydenholm verweist auf ein vertrauliches Regierungs-Rundschreiben („fra Statsministeriet“) an die Presse, das mit Hinweis auf die dänische Neutralität Wohlverhalten gegenüber Deutschland anmahnt (vgl. S. 36). Desgleichen wird die Überwachung von Kommunisten und anderen mißliebigen Personen (z.B. Spanienkämpfern) aus Politik, Presse und Gewerkschaften forciert und eine seit längerem bestehende Kartei über diesen Personenkreis geordnet und aktualisiert (vgl. S. 36-38).  Darüber hinaus bestehen zwischen dänischen und deutschen Instanzen (z.B. zwischen der Gestapo und dem dänischen Sicherheitsdienst Abteilung D) offizielle und offiziöse Kontakte, die zu Aktionen gegen deutsche Emigranten führen (vgl. S. 37f.) .

Am 10. April 1940, also am Tage nach der Okkupation des Landes, wird die bis dahin rein sozi-aldemokratische Regierung erweitert um Politiker aus bürgerlichen Parteien (vgl. S. 94 :“ . . . Socialdemokratiet havde ønsket at dele regeringsmagten med tidligere modstandere . . .

I fælleskabet skulle vanskeligheden overvindes . . .“) .

Drei Monate später (8.7.1940) wird die Regierung ohne äußeren, d.h.deutschen, Druck erneut umgebildet, vereinbart „efter hemmelige forhandlinger mellem partiledere og finansfolk og kongemagt“, bei der die sozialdemokratische Regierungsmehrheit „blev udleveret til politiske modstandere i det nationale samarbejdes ånd“ (S. 111f.) . Von 12 Ministern stellen die dänischen Sozialdemokraten mit ihrer Mehrheit im Parlament nur noch vier ; drei Minister sind keine Parlamentarier : ein Millionär aus der Zementindustrie [i.e. Gunnar Larsen, der Minister „for offentlige arbejder“ wird], ein Gutsbesitzer mit Einfluß auf die Presse [i.e. Erik Scavenius, der das Außenministerium übernimmt] sowie der Staatsanwalt für besondere Angelegenheiten, der Justizminister wird :  er heißt im Roman Niels Hernild, - in der Realität Harald Petersen - (vgl. S. 111 f. ; H.L.Jepsen  S. 407) . Regierungschef bleibt der langjährige sozialdemokratische Staatsminister Stauning, der die dänische Bevölkerung unter Hinweis auf die Situation des Landes immer wieder zu Ruhe und Ordnung auffordert und sich einsetzt für loyale Zusammenarbeit mit Deutschland, mit den deutschen Instanzen in Dänemark und für Freundschaft mit dem deutschen Volk (vgl. S. 112) .

Was Stauning will, wird aus dem Nachruf des Chefredakteurs von Dagbladet deutlich - von diesem positiv, vom Erzähler und Verfasser sarkastisch gesehen, da er nicht an den Ausgleich von Gegensätzen in einer Klassengesellschaft glaubt (vgl. S. 348 : „En kæmpe er faldet, en stor dansker er død, et samlingsmærke for fattig og rig i vort land . - - - Det var hans historiske dåd, at han magtede at gøre sit partis grundlag bredt, at han rykkede arbejderbevægelsen ud af klassekampen og plantede den i et allomfattende folkefællesskab . - - - Det var hans ære, at han formåede at føre en kampens politik over i forsonlig udvikling og fælles ansvar, således, at det danske folk, da det blev stillet på sin prøve, kunne føle sig som et samdrægtigt fællesskab uden klasseskel og uden politiske modsætninger - - -“ . Scherfigs  Ironie belegt der Satz, der dieser Passage folgt : „ -Skal du ikke digte ?“) .

Doch bleibt es nicht bei den auf Grund der militärischen und politischen Lage nachvollziehba-ren Mahnungen Staunings und bei seiner vorsichtigen Politik gegenüber den Okkupanten. Der Außenminister der Sammlungsregierung geht einen erheblichen Schritt weiter, wenn er in einer öffentlichen Verlautbarung und in einer Note an die deutsche Reichsregierung erklärt : „Ved de store tyske sejre, der har slået verden med forbavelse og beundring, er en ny tid oprundet i Europa, der vil medføre en nyordning i politisk og økonomisk henseende under Tysklands fører-skab. Det vil være Danmarks opgave herunder at finde sin plads i et nødvendigt og aktivt samarbejde med Stortyskland“ (S. 112) und damit Deutschlands  Führungsrolle in Europa und damit für Dänemark hervorhebt. Hierzu paßt, daß in einem Zirkular des Innenministers die hohen dänischen Beamten aufgefordert werden, gesellschaftliche Kontakte zu den deutschen Offizieren und Zivilbeamten aufzunehmen, eine Aufforderung, der, wie der Erzähler feststellt, weitgehend gerne Folge geleistet wird - und schon zuvor geleistet worden war (vgl. S. 120f.). Das persönlich gute Verhöltnis zwischen dänischen und deutschen Amtsträgern führt auf der beruflichen Ebene zur Amthilfe dänischer Polizeistellen für die deutsche Polizei im Kopenhage-ner Dagnarhus. Auf diese Weise gelangt eine Kartei über dänische Kommunisten in die Hände der Deutschen (vgl. S. 121f.) .

Die offiziellen Neujahrsansprachen zum Jahreswechsel 1940 auf 1941 appellieren an Eintracht (samdrægtighed), Zusammenhalt (sammenhold), Verträglichkeit (fordragelighed) und Ge-meinsamkeit (fællesskab) (vgl. S. 147, auch S. 153) . Daß sich alle in einem Boot befänden (S. 153), gehört zu den Versatzstücken zeitgenössischer Reden. Der Roman zitiert diese Passagen, nachdem unmittelbar davor von der Not vieler Menschen in Dänemark und der hohen Verdienstspanne von Gutsbesitzern und Großbauern die Rede war und berichtet worden ist, daß der Frydenholmer Arzt dr. Damsø nicht „på den nationale samling“ glaube (vgl. s. 153). Doch konnte es bei dererlei Reden und Appellen nicht bleiben, je länger der Krieg und die Besatzung dauerten und je häufiger antideutsche Vorfälle und Sabotageaktionen zu konsta-tieren waren . Mahnte Stauning zunächst per Rundfunk ein korrektes Verhalten der dänischen Bevölkerung gegenüber deutschen Soldaten an (vgl. S. 154), so folgen bald ein Erlaß des Justizministers gegen die Verbreitung von Gerüchten (vgl. S. 154) und ein Gesetz gegen Sabo-tage (vgl.S. 155). Daß dieses Gesetz gegen die Verfassung des Landes verstößt, ist dem Justiz-minister bewußt, „men han bøjede sig for nødvendigheden og regnede med, at eftertiden ville tilgive ham“ (S. 155) - was nach Kriegsende dem dänischen Justizwesen der Okkupa-ionszeit ganz allgemein geschieht.

Der Kampf gegen Sabotageaktionen wird für die kollaborierenden Kräfte der dänischen Politik und Wirtschaft ein immer größeres Problem, je länger der Krieg dauert und je verlustreicher er für Deutschland verläuft (vgl. S. 366f.) ; unterstützt wird dieser Kampf von den dänischen Gewerkschaften (De samvirkende Fagforbund) und von der dänischen Presse (vgl. S. 366f.).

Auf Grund der  Kriegssituation verschiebt der Innenminister die Kommunalwahlen, die für den März 1941 vorgesehen waren, um - zunächst - ein Jahr (vgl. S. 156). Als wahren Grund für die Verschiebung läßt Scherfig  den Gewerkschafter und Sozialdemokraten Rasmus Larsen sagen, „at man ikke kunne have, at der på grund af de særlige konjunkturer blev valgt et større antal kommunister ind i de kommunale råd. Kommunisterne, som deres natur tro spekulerede i nød og frostvejr, havde utvivlsomt en vis foreløbig fremgang . . . Det mærkedes ubehagligt ved fagforeningernes generalforsamlinger rundt om i landet . . .“ (S. 156).  Unter Berufung auf Mahnungen des Königs („kongens ord“) warnt die dänische Regierung im Zusammenhang mit dem 1. Jahrestag der Okkupation vor antideutschen Demonstrationen und vor Provokationen gegenüber den Deutschen im Lande (vgl. S. 166f.) .

Der dänische Botschafter in den USA wird vom König entlassen, und die dänische Regierung leitet gegen ihn ein Strafverfahren wegen Landesverrats ein (vgl. S. 169) ; Himmler besucht Dänemark und wird vom Polizeipräsidenten empfangen (vgl. S. 169) .

Mit Beginn des Krieges zwischen Deutschland und der Sovetunion werden dänische Kom-munisten auf deutschen Wunsch hin und mit Zustimmung von Statsminister Stauning verhaftet - 350 Personen mehr als von den Deutschen verlangt (vgl. S. 180f. :  „ . . . Noget forsøg på forhandling eller formindskelse af de tyske krav blev ikke foretaget fra dansk side . . . På den tyske liste var angivet navne på halvt hundrede kommunister, som ønskedes anholdt. Det danske politi fangede i morgentimerne over fire hundrede . . . Da tyskernes krav var opfyldt, fortsatte danskerne for egen regning . . .“) .

Der Meinung des inhaftierten kommunistischen Rechtsanwalts Ram (es handelt sich in der Realität um den bekannten kommunistischen dänischen Juristen Carl Madsen - vgl. Tamm  S. 81 -) zu diesen Verhaftungen lautet : „Tyskerne ville aldrig på egen hånd være i stand til at opspore de danskere, som nu befinder sig i dette fængsel . . . Uden det danske politis bistand er det udelukket, at tyskerne kan foretage masse-arrestationer af danske kommunister. Det danske politi har gennemført en aktion, som tyskerne aldrig selv kunne gennemføre. Nu sidder vi i fælden under dansk beskyttelse, indtil tyskerne finder det formålstjenligt at disponere over

os  -“ (S. 230). Aus einer Äußerung des inhaftierten Kommunisten M. Olsen ergibt sich weiterhin, daß das Gefängnis, in dem er inhaftiert ist, ausschließlich dänisch sei (vgl. S. 184). Grundlage der Verhaftung bildet die von Abteilung D („Afdeling D“) erstellte und den Deutschen zur Verfügung gestellte Kartei. Das Kapitel, das dieses Vorgehen schildert (Kap. 44 S. 182-186 mit S. 251f.), ist eine scharfe Justiz- und Beamtensatire, die auch darüber Schlüsse zuläßt, wie leicht es den Nationalsozialisten in Deutschland gefallen sein muß, den Justiz- und Beamtenapparat auf den ‘rechten’ Weg zu bringen. Im Handlungsbereich des Romans verhängt der Richter Sigurd Svendsen (in der Realität Arthur Andersen - vgl. Tamm  S. 59) ohne rechtliche Grundlage eine Briefzensur gegen mißliebige Personen ; selbst der Polizeikommissar, der maßgeblich an der Überwachung der Kommunisten beteiligt war, sieht darin etwas „godt nok ulovligt . . .“ (vgl. S. 343 ; vgl. hierzu S. 340-343) .

Wenn sich der kommunistische Rechtsanwalt M.Ram über das dänische Justizwesen äußert : „Danske dommere er de føjeligste mennesker, man kan tænke sig . . . Jeg har noget kendskab til dommere i dette land, det er nemme og villige folk“ (S. 203) , so klingt dies wie ein Urteil über die deutschen Juristen der nationalsozialistischen und bol’sevistisch-sozialistischen Zeit.

Noch deutlicher äußert sich im Roman dr. Damsø : „Jeg har tit tænkt, hvilke kredse i dette land, der har opført sig mest lurvet, efter at tyskerne kom hertil . Jeg har været lidt i tvivl, om det var entreprenørerne eller officererne. Men nu tror jeg, at den mest kompromitterede befolkningsgruppe er dommerstanden. Der har været flere hæderlige entreprenører, og der har også været nogle patriotiske officerer. Men har man hørt om én eneste dommer, som turde gå imod besættelsesmagtens ønsker ?“ (S. 310) .

Für die dänischen Kommunisten setzten sich weder offizielle noch offiziöse oder auch nur nennenswerte Kreise der dänischen Bevölkerung ein (vgl. S. 191-194, 219, 223). Und dies gilt erst recht bei der Auslieferung deutscher Emigranten, die mit Beginn der Okkupation interniert worden waren, an das Deutsche Reich (vgl. S. 266f. ; L. Larsen  und Th. Clausen :  De forrådte - tyske Hitler - flygtninge i Danmark ; E. Lorenz,  S. 220, 223) .

Nach  Aussage des Staatsanwalts für besondere Angelegenheiten aber sollten „danske borgere, der er arresteret af dansk politi, . . . ikke blive udleveret til tyskerne ! Hvis det skulle ske, at tyskerne kræver noget sådant og gennemfører det med vold, vil ethvert samarbejde mel-lem dansk og tysk politi ophøre . . . Aldrig skal danskere, som er i det danske politis varetægt blive udleveret !“ (S. 377) - ein Versprechen, das nicht eingelöst wird, wenn auch dänische Polizeibeamte versuchen, die Auslieferung der internierten dänischen Kommunisten zu hinter-treiben (vgl.S. 376, 379-381 und vor allem S. 391-395) .

So unnachgiebig und unerbittlich sich die dänische Regierung gegenüber den Kommunisten zeigt und sich gegen die dänischen Spanienkämpfer schon lange vor dem Krieg - und erst recht im Krieg - gezeigt hatte (vgl. S. 216), so großzügig verhält sie sich gegenüber den däni-schen Finnland-Freiwilligen (vgl. S. 216) und dem Vorschlag aus ihrer Mitte, ein Militär-Korps aufzustellen, das auf deutscher Seite kämpfen solle (vgl. S. 204f.) . Die gesetzliche Regelung, wonach dänische Staatsbürger „ikke må gå i udenlandsk krigstjeneste“, wurde damit für Finnland und Frikorps Danmark außer Kraft gesetzt (vgl. S. 216f. ; zu Frikorps Danmark und die Medienkampagne hierfür vgl. S. 233-238, Kap. 53) .

Die Ablösung des Justizministers durch den Reichspolizeichef im Juli 1941 und die damit verbundene Inkorporierung der dänischen Polizei in den Geschäftsbereich des Justizmini-steriums ist Programm (vgl. S. 251f.). Der neue Justizminister (in der Realität Thune Jacobsen - vgl. Tamm  S. 54, 88) sollte eine formale Rechtsgrundlage für das Vorgehen gegen die dänischen Jommunisten erarbeiten (vgl. S. 252), was dieser auch in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten des Obersten Gerichts (i.e. Troels G. Jørgensen - vgl. Tamm  S. 58) schaffte (vgl. Frydenholm S. 252f.). Im Folketing erhebt sich kein Widerspruch gegen die am 20.8.1941 vom Justizminister vorgelegte Regierungsvorlage zu Gesetz Nr. 349 „om forbud mod kommunistiske foreninger og mod kommunistisk virksomhed“, die am 22.8.1941 ohne Gegenstimme ange-nommen wurde (vgl. Kap. 59 S. 269-273). Die Verantwortung für Verhaftung, Internierung, Behandlung in Gefängnis und Lager haben in den Augen des auktorialen Erzählers - und in die-sem Falle auch in den Augen des Verfassers Scherfig -  nicht die Deutschen, sondern die Dä-

nen : In 14 Zeilen heißt es viermal „det var en landsmand“ oder  „det var landsmænd“, die dieses oder jenes taten, und siebenmal ist von „danskere“, „en dansk mand“, „dansker“, „dansk“  im Zusammenhang mit den Tätern die Rede (vgl. S. 303f. : „Det var en landsmand, som gik derude med støvler og stålhjelm og pistol og holdt vagt over tyskernes gidsler. Det var en landsmand, som ledede denne lejr og med flid gjorde livet surt for dem, han havde fået magt over. Det var landsmænd, som havde udpeget dem og registreret dem og opsporet dem . . . danskere førte kartoteker over andre danskere for at udlevere dem til fjenden.

Dommer Sigurd Svendsen var en dansk mand. Højesteretspræsidenten, som uopfordret fandt på at forsvare den ulovlige internering af danskere, var selv dansk. Justitsministeren , som forfattede og forelagde gidsel-loven, var dansk . Rigsdagsmedlemmerne , som vedtog den enstemmigt, var udvalgte danskere. Statsministeren, som to måneder før loven godkendte aktionen, var dansker over alle danskere (S. 303f.) .

Die Kollaborationspolitik führt im selben Jahr dazu, daß Dänemark am 25. 11. dem Antikomin-ternpakt beitritt (vgl. S. 322f.) ; aus diesem Grund reist der dänische  Außenminister Scavenius nach Berlin, wo er von Hitler empfangen wird. Bei der Unterzeichnung des Vertrages erklärt Scavenius u.a., „ . . . at . . . Danmarks tiltrædelse af antikomintern-pagten og deltagelse i den fælles bekæmpelse af kommunismen var en naturlig konsekvens af den politiske linie, som den danske regering hidtil havde fulgt. Under Tysklands ledelse gjaldt det nu om at bevare fællesskabets system og i overensstemmelse med den europæiske kultur“ (S. 323) .

Nach Staunings Tod (3.5.1942) kommt es im Kabinett Buhl zu einer Kontroverse um die Regie-rungserklärung des neuen Staatsministers (Vilhelm Buhl) ; der Außen-, der Wirtschafts- und der Justizminister setzen eine entschieden deutschfreundliche Formulierung durch, die allerdings auch als Ausdruck von Hoffnung und von Wünschen gelesen werden kann (vgl. S. 349).

 

Eine erhebliche Änderung - d.h. : eine eklatante Verschlechterung - im deutsch-dänischen Verhältnis während der Okkupationszeit verursacht im Herbst 1942 die sogenannte „Tele-grammkrise“ : Hitler soll ein Danktelegramm des dänischen Königs für die ihm übermittelten Geburtstagsgrüße als zu kurz und formell empfunden haben. Deshalb sei der deutsche Bot-schafter aus Dänemark zurückberufen und der dänische Botschafter in Berlin aufgefordert worden, Deutschland zu verlassen. Dänische Bemühungen, die Krise rasch beizulegen, schla-gen fehl (vgl. S. 375f.) . Diese vorsichtigen Formulierungen des Romans (vgl. S. 375 : „ . . . Den mærkelige politiske krise, som skulle være forårsaget . . .“ ; S. 376 : „Det hed sig, at den tyske fører var blevet fornærmet . . .“) lassen erkennen, daß die Krise tiefere Ursachen hatte und das Telegramm des Königs - wenn überhaupt - lediglich ein vorgeschobener Grund war. Um die Deutschen zu beruhigen, werden von der dänischen Polizei neue Listen erstellt „over personer, som regeringen kunne arrestere . . . En ny storstilet jagt på danske borgere skulle bidrage til at mildne den politiske krise“ (S. 376). Dies führt zur Verhaftung vor allem von Menschen, „som i trediverne havde været med i den spanske borgerkrig som frivillige“ (S. 379 ; vgl auch Jacob-sen,  S. 296).  Det var regeringens håb, at denne aktion ville mildne den politiske krise, som var opstået i det dansk-tyske forhold“ (S. 379) .

In der Folge dieser Krise kommt es zu Umbesetzungen bei den zivilen und militärischen Instanzen der Besatzungsmacht ; die wichtigste ist die Ernennung von Dr. Werner Best zum Bevollmächtigten des Deutschen Reiches in Dänemark (vgl. S. 377f.) .

Um die Krise endgültig beizulegen, werden erstmals dänische Kommunisten an die Gestapo ausgeliefert (vgl. S. 379-381), unter ihnen der Vorsitzende der dänischen Kommunistischen Partei (S. 382). Vorsitzender der dänischen kommunistischen Partei (DKP) war 1942 Aksel Larsen, dessen Namen Scherfig  nicht erwähnt, weil A. Larsen Mitte November 1958 als Revisionist aus der DKP ausgeschlossen worden war und wenige Tage später SF - Socialistisk Folkeparti - gegründet hatte [ vgl. Jacobsen  S. 619-622 ]. Zu A. Larsens Verhaftung am 5. November 1942, zu den  langen Verhören Larsens in Dänemark und zur Problematik seiner Aussagen sowie zu Larsens Transport nach Deutschland und seiner Inhaftierung in Sachsenhausen vgl. Jacobsen  S. 297-322) .

Ende 1942 kommt es erneut zu einer Regierungsumbildung ; Staatsminister ist seit dem 9. November 1942 Scavenius - „med tysk godkendelse og med alle Rigsdagens partier bag sig“ (S. 381). Ziel der Regierung war „sikre opretholdelsen af ro og orden i landet.Den vil ikke tåle sabotage og anden forbrydelse, der direkte eller indirekte retter sig mod besættelsesmagten“ (S. 381) .

Die Regierung Scavenius initiiert und setzt im Reichstag ohne Gegenstimme durch ein Ermäch-tigungsgesetz („bemyndigelses-lov“), „som satte den [regeringen] i stand til uden om Rigsda-gen at træffe sådanne foranstaltninger, som den måtte finde nødvendige for opretholdelsen af ro, orden og sikkerhed for at modvirke handlinger, som under de foreliggende alvorlige forhold og landets besættelse ville være egnede til at bringe landets interesser i fare“ (S. 381). Das Ermächtigungsgesetz ermöglichte u.a. eine Sondergerichtsbarkeit (vgl. S. 382) - und diese wird dem Roman zufolge vor allem gegen die dänischen Kommunisten eingesetzt, um den kommunistischen Widerstand und die seiner Organisation „Frit Danmark“ zugeschriebene Aufforderung zu Gewalt und Sabotagehandlungen zu unterbinden (vgl. S. 382) .

 

Stalingrad bringt eine Wende in der Kollaborationspolitik : So ändert sich der Ton offizieller Stellen gegenüber den internierten Kommunisten, und die Lagerverhältnisse verbessern sich (vgl. S. 385-387). Andererseits jedoch verlangt der Justizminister im Parlament die Bewilligung von einer Million Kronen für den Ankauf von Maschinenpistolen, die nach Ansicht des Erzählers „politiet skulle bruge mod landsmænd“ .

Zur schweren Krise im dänisch-deutschen Verhältnis kommt es am 28. August 1943. Um 16.oo Uhr war ein Ultimatum an die dänische Regierung ausgelaufen ; die Regierung hatte dieses Ultimatum abgelehnt und war zurückgetreten. Nach  Ablauf des Ultimatums räumen im Handlungsteil des Romans die Deutschen das Internierungslager für Kommunisten (Horserød-lejren), wobei 96 Personen entkommen können, 143 Männer und 7 Frauen aber fallen den Deutschen in die Hände und werden nach Stutthof transportiert.Einige dänische Kriminal- und Polizeibeamte hatten versucht, die Lagerinsassen zu warnen, die meisten Lageraufseher verhielten sich passiv, unterstützen die Deutschen nicht, halfen aber ebensowenig wie viele Dänen in der Umgebung des Lagers, die Flüchtlingen Schutz und Hilfe verweigerten (vgl. S. 391-394) .

Die Ablehnung des Ultimatums und der Rücktritt der dänischen Regierung führen am 29.8.1943 zur Verkündung des militärischen Ausnahmezustandes gem. Art. 43-46 der Haager Landkriegs-ordnung durch den deutschen Oberbefehlshaber in Dänemark, General von Hanneken (vgl. S. 395).

Ein Rundschreiben der dänischen Sozialdemokratischen Partei, d.h. der größten Regierungs-partei, weist die Verantwortung für die eingetretene Situation und den Ausnahmezustand nicht den Deutschen zu, sondern den dänischen Nationalsozialisten bzw. Chauvinisten sowie den Kommunisten und beurteilt die „Samarbejdspolitik“ positiv (vgl. S. 395f.). Die dänische Kollaborationspolitik wird auf der oberen Ebene nur deshalb nicht weitergeführt, weil es keine offiziellen Ansprechpartner mehr gibt ; sie funktioniert aber weitgehend nach wie vor auf der mittleren und unteren Ebene.

Eine deutsche Aktion gegen die dänischen Juden Anfang Oktober 1943 scheitert am Verhal-ten eines großen Teils der dänischen Bevölkerung - und auch deutscher Stellen (vgl. S. 396-399). Widerstands- und Sabotagehandlungen, aus England gelenkt, nehmen zu ; Frikorps Danmark wird aufgelöst und im Februar 1943 durch das Schalburg-Korps ersetzt ; in Dänemark kommt es zu einer Art Bürgerkrieg mit Morden, Todesurteilen, Hinrichtungen (vgl. S. 407). Am 19. Septem-ber wird die gesamte dänische Polizei suspendiert (vgl. S. 407) ; 17.000 dänische Polizeibeamte werden in Deutschland interniert, andere tauchen unter mit Hilfe des dänischen Widerstandes, der zuvor  von denselben Beamten, denen nun geholfen wird, verfolgt worden war (vgl. S. 407-410).

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         I I

 

 

 

 

Kollaboration aber fand nicht nur  auf der politischen, sondern auch - und zwar in besonderem Maße - auf der wirtschaftlichen Ebene statt.

Mit Kriegsbeginn stiegen die Profite der dänischen Wirtschaft. Landwirtschaftliche Produkte wurden nach England wie nach Deutschland expotiert (vgl. S. 45), steigende Frachten ließen die Aktien entsprechender Unternehmen an Wert zunehmen (S. 45). Selbstverständlich machte man auch auf lokaler Ebene Geschäfte mit den Deutschen - so im fiktiven Teil des Romans der Bäcker Andersen, der deutsche Backwaren für die deutsche Garnison herstellt (vgl. S. 141, 143, 257) und einen deutschen Soldaten als Gesellen beschäftigt (vgl. S. 141f.), dessen Fleiß und Arbeitsmoral er - im  Gegensatz zur Arbeit seiner dänischen Angestellten - schätzt (vgl. S. 152). Nachdem er mehrfach als „værne-bager“ beschimpft (vgl. S. 165-167, 352) und seine Tochter von dem deutschen Gesellen vergewaltigt worden war (vgl. S. 169-171, 257), löst er seine geschäftlichen Beziehungen zu den Deutschen (vgl. S. 326). Auch Landwirt Jens Olsen, der nicht unfreundlich geschilderte Nachbar der kommunistischen Familie Martin und Margret Olsen, verdient gut an den Deutschen und sieht darin nichts Problematisches (vgl. S. 84f.). Auf Vorhaltungen Martin Olsens antwortet er  : „Rigtig pæne unge mennesker [sind die deutschen Soldaten] . Man kan nu heller ikke være fanatiker“ (S. 85) .

In der im Juli 1940 gebildeten Sammlungsregierung übernehmen Männer aus der Wirtschaft wichtige Positionen (vgl. S. 112) ; diese Minister setzen sich für eine enge Zusammenarbeit dänischer Firmen mit der deutschen Wehrmacht ein : Dänische Firmen bauen Bunker, Befestigungsanlagen, Flugplätze, Starbahnen (vgl. S. 113).Die Bezahlung dieser und anderer Leistungen (Transportkosten, Lebensmittellieferungen für die deutschen Truppen, Mieten) erfolgte über zwei besondere Konten („Diverse Debitorer“ und „Clearingkonto“) bei Danmarks Nationalbank. Nach dem - gewonnenen - Krieg sollten die immensen deutschen Verpflich-tungen gemäß beider Konten an die dänische Nationalbank zurückgezahlt werden (vgl. S. 143f.) .

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Dänemark und Deutschland findet auch auf deutschem Boden statt : Zur Arbeit im Deutschen Reich werden mehrere Tausend arbeitslose dänische Arbeiter angeworben, für deren Arbeitskraft Dänemark Kohle und Koks sowie andere benötigte Güter erhält (vgl. S. 94, 113f., 125f.). Die Arbeitsaufnahme dänischer Staatsbürger in Deutschland wird - bei mehr als 100.000 Arbeitslosen im Jahre 1940 - von der Sammlungsre-gierung und dem Arbeits- und Sozialministerium unter einem Sozialdemokraten und Gewerk-schaftsführer sowie von ‘De samvirkende Fagforbund’ nicht nur unterstützt (vgl. S. 95f.), sondern dadurch forciert, daß die Verweigerung der Arbeitsaufnahme in Deutschland auf Grund einer Erklärung des Arbeits- und Sozialministers dazu führen konnte, daß die Arbeitslosenunterstützung gekürzt oder gestrichen wurde (vgl. S. 115f.). Im Februar 1941 arbeiteten etwa 40.000 dänische Arbeiter in Deutschland, 180.000 Dänen waren arbeitslos und erhielten 35,oo Kronen Arbeits-losenunterstützung wöchentlich, eine Summe, die noch dazu politisch kontrovers war (vgl.S. 152f.).

Die Gegenposition Scherfigs  zur Arbeit von Dänen in Deutschland macht im fiktiven Teil des Romans der Kommunist Jacob Enevoldsen deutlich, der die Arbeitsaufnahme in Deutschland prinzipiell ablehnt, weil Dänemark damit den Deutschen helfe (S. 113f.) ; von  dänischen Arbeitern in Deutschland würden die Berichte in der Gewerkschaftszeitung „Arbejderen“ als geschönt und unwahr bezeichnet - die Arbeitsverhältnisse in Deutschland seien wenig erfreu-lich (vgl. S. 159f.). Auf dererlei Angriffe reagierte das sozialdemokratische Parteiorgan „Social-Demokraten“ mit einem Artikel, in dem der Kommunistischen Partei vorgeworfen wird, sich gegen die nationale Sammlung aller Dänen zu stellen (vgl. S. 95f., auch S. 157). Mit Beginn des deutsch-sovetischen Krieges zeigte die dänische Wirtschaft Interesse an den von den Deut-schen eroberten Gebieten - insbesondere am Baltikum - als Wirtschaftsraum und gründete deshalb einen Ausschuß unter der Bezeichnung  „Udenrigsministeriets Østrum-udvalg“  zur Förderung dieser Wirtschaftsinteressen (vgl. S. 349f.) .

 

 

 

 

 

 

                                                                       I I I 

 

 

 

 

Anteil an der Kollaborationspolitik hat dem Roman Frydenholm zufolge auch der dänische König, der für Scherfig  keine positive Figur ist und dessen Name im Roman nicht genannt wird. Daß er bei Beginn der Okkupation geweint habe, wird vom Erzähler ironisiert und als Gerücht angetan (vgl. S. 65 : „Man sagde, at kongen græd.   Man sagde så meget . . .“) .

Die stereotype Behauptung - in er Aufarbeitung der dänischen Geschichte 1940 bis 1945 wieder und wieder erwähnt - , daß die Zusammenarbeits- oder Kollaborationspolitik zwischen dänischem König und dänischer Regierung einerseits und  den Deutschen andererseits Schlimmeres verhindert zu haben, wird im Roman Frydenholm  vom deutschen Befehlshaber in Dänemark ausgesprochen, damit entwertet und in seiner Aussage geradezu pervertiert (vgl. S. 117f.).

Daß der dänische König im Gegensatz zu den Monarchen anderer besetzter Länder  sein Land nicht verläßt, ist im Roman Frydenholm kein positives Kriterium (vgl. S. 76 : „Både i den danske og den svenske radio sagde de,  . . . at kongen stadig var konge . . .“), da dies aktiven Widerstand verhinderte und zur Kollaborationspolitik führte, für die der König auch deshalb verantwortlich gemacht wird, weil er  zu Besonnenheit und Ruhe aufgefordert hatte (vgl. z.B. ein Plakat, herausgegeben unmittelbar nach Beginn der Okkupation, mit dem Regierung und König das dänische Volk auffordern „loyal optræden må udvises over for alle, som har en myndighed at udøve“ - S. 80). Als aktiv Handelnder wird der König lediglich einmal erwähnt, als er Proteste gegen Dänemarks Beitritt zum Antikominternpakt nicht entgegennimmt und sich deshalb nicht auf dem Balkon von Amalienborg zeigt und so, ungewollt, größere Demonstrationen gegen die Regierung  - und insbesondere Scavenius - auslöst (vgl. S. 323f.) .

In seiner Neujahrsansprache 1941 führt der König den Ernst der Lage vor Augen ; seine Rede enthält die Mahnung zusammenzustehen, und diese Mahnung kann von nahezu allen akzeptiert werden, ohne daß sie eine (oder auch : weil sie keine) politische Aussage enthält (vgl. S. 147). Diese Ansprache des Königs wird von der Regierung immer wieder für eigenen Ziele instrumentalisiert (vgl. S. 166f., 323f.) ; und selbst die Spitzel berufen sich auf sie, wenn sie Material sammeln und an die Polizei weitergeben (vgl. S. 321) .

Der König als Identifikationsfigur diente sowohl denen, die mit dem Bekenntnis zur Monarchie „Widerstand“ zu leisten meinten, als auch den Kollaborateuren in Politik, Verwaltung, Wirt-schaft und Journalismus wie auch den dänischen Nationalsozialisten, die ihn wie auch andere nationale Symbole (z.B. das Danebrog) ebenfalls für ihre Zwecke nutzten (vgl. S. 118).

Königs- und Danebrogkult waren also allseits verwendbar und infolgedessen nicht geeignet, Dänemark im Kampf gegen Nationalsozialisten und Okkupanten zu stärken.

Die dänische Konsenspolitik endete allerdings in dem Augenblick, als der König mit einem zu wenig devoten Telegramm Hitler beleidigt zu haben scheint, woraufhin der deutsche  Druck auf Dänemark sich verschärfte (vgl. S. 375f. : „Den danske regering havde straks gjort afbigt, og kongen havde tilbudt, at kronprinsen skulle opsøge den tyske fører i Berlin for at forklare sagen. Men tyskerne var ikke tilfredse . . .“ ) .

 

 

 

 

 

            

 

                                                                       V I

 

 

 

 

Scherfig  sieht in den dänischen Sozialdemokraten getreu der kommunistischen Doktrin Sozial-faschisten. Letzten Endes sind sie im Roman Frydenholm verantwortlich für die Kollaborations-politik Dänemarks und - im fiktiven Handlungsbereich des Romans - für diejenigen im Ort Frydenholm. Staunings Politik an der Spitze der Regierung wird im fiktiven Teil des Romans von Rasmus Larsen auf der kommunalen Ebene gespiegelt (vgl. z.B. S. 351).

Für die dänische Konsenspolitik sind nicht die Deutschen, sondern die Kommunisten die Geg-ner ; und so ist der Antikommunismus der Sozialdemokraten als Movens des Handelns eines der zentralen Themen des Romans Frydenholm .

Daß die Kommunalwahlen des Jahres 1941 abgesagt werden, beruht dem Roman zufolge allein auf der Befürchtung, daß die Kommunisten die Wahlgewinner  sein würden, wie sich dies „ved fagforeningernes generalforsamlinger rundt om i landet“ gezeigt hätte (vgl. S. 156) .

Und so brechen auch im fiktiven Handlungsteil des Romans die Gegensätze zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten bei der Generalversammlung der Gewerkschaft in Frydenholm aus (vgl. Kap. 37f.), bei der sich Rasmus Larsen und Martin Olsen gegenüberstehen und während derer Rasmus Larsen als Gewerkschaftsvorsitzender abgewählt und durch den Kommunisten M. Olsen ersetzt wird. Während R. Larsen von „muldvarp-virksomhed“ (vgl. S. 157, 164) und  Verantwortungslosigkeit der Kommunisten spricht (hier im Hinblick auf deren Haltung zur Arbeitsaufnahme von Dänen in Deutschland), wirft M. Olsen ihm Verrat der dänischen Sozialdemokraten an den Arbeitern vor : die Regierung sei dem Klassenfeind ausgeliefert worden unter der Devise von  dansk samdrægtighed, national  samling und folkefællesskab (vgl. S. 158).

Für den sozialdemokratischen Protagonisten der Handlungsebene, R. Larsen, sind - wie für Stauning auf der Meta- oder Dokumentationsebene - die Kommunisten und Nationalsozialisten letztlich dasselbe. Ihr Ziel sei, die Sozialdemokratische Partei zu bekämpfen, die Gewerkschaf-ten zu zerstören „og skabe uro og fremkalde tilstande, som kunne give de fremmede i landet et påskud til indgriben. Det samme mål havde nazisterne. Det blev i det hele taget efterhån-den vanskeligt at se nogen forskel på de to udanske og udemokratiske partidannelser : nazister og kommunister“ (S. 162) . Die Kommunisten sind für R. Larsen ferngesteuert und entsprechen in ihrer Politik nicht dänischer Mentalität (vgl. S. 239 : „ . . . Hele det kommunistiske partis optræden som direkte agitations- og aktions-central efter ordre fra ledelsen i Moskva har ladet en rum afstand mellem kommunisterne i frihedselskende danske . -“) ; R. Larsen verweist weiterhin auf Bombenattentate durch dänische Kommunisten, u.a. gegen spanische Trawler in Frederikshavn (vgl. S. 239f., 243) ; von kommunistischer Seite werden diese Attentate als Provokation gesehen, die Kommunistische Partei Dänemarks habe damit nichts zu tun (vgl. S. 240 ; vgl. hierzu auch das Kapitel „Bombesprængning i Frederikshavn“ bei Jacobsen  S. 229f.). In seiner Rede zur Verabschiedung von Freiwilligen des Frikorps Danmark betont R. Larsen wiederum, daß die dänischen Kommunisten außerhalb „for det fællesskab og den samdrægtighed i det danske folk“ stünden ; sie seien „en fremmed fugl i vort land . . . , som aldrig kunne slå rod i det  danske folk. Men nu truer kommunismen udefra Nordens lande . . .“ , wofür der Krieg gegen Finnland stehe. Die dänischen Sozialdemokraten hätten seit langem den Kommunismus als nicht-dänische politische Bewegung bekämpft (vgl. S. 259) . Die Internierung von Kommunisten sieht Rasmus Larsen als selbstverschuldet ; Mitleid mit ihnen hat er nicht (vgl. S. 176, 192, 239) .

Während der sozialdemokratische dänische Staatsminister Stauning im Roman Frydenholm ausschließlich in seinen Reden und Verlautbarungen und in den Auswirkungen seiner Politik eine Rolle spielt, ist seine Verkörperung auf der Handlungsebene des Romans, Rasmus Larsen, eine Hauptgestalt des Romans (nicht zufällig vertritt gerade R. Larsen die Kommune Frydenholm bei den Beisetzungsfeierlichkeiten für Stauning in Kopenhagen - vgl. S. 351) ; ihm gilt die Abneigung des Erzählers in besonderem Maße, handelt Rasmus Larsen doch nach Scherfigs  Auffassung nicht als Vertreter seiner Klasse oder Schicht wie Nørregaard-Olsen, Graf Preben oder Horn, sondern er verrät die Klasse, aus der er hervorgegangen ist, die Arbeiterklas-se. Deshalb betont der Roman Frydenholm - wie schon der Vorgängerroman Idealister - immer wieder, daß Rasmus Larsen ursprünglich radikaler Sozialist gewesen sei (vgl. u.a. S. 7, 35), doch liegt diese Phase weit vor der Zeit, die Rahmen der beiden Romane ist . In Idealister und  Frydenholm ist R. Larsen etabliert, wohlhabend (vgl. S. 7), gehört als Gewerkschaftsvor-sitzender (vgl. S. 7, 35) und Gemeindevertreter (vgl. S. 7, 35, 156, 165) zu den Honoratioren der Kommune und arbeitet mit den anderen Honoratioren des Ortes eng und gut zusammen (vgl. S. 156, 351 : „Her gik den fordums Røde Ras og var en figur i sognets offentlige liv. Rasmus Larsen havde myndighed i råd og udvalg og blev snart regnet for lige så meget som gre-

ven“) ; er bejaht die bestehende Verfassung (vgl. S. 7) , Staat und Gesellschaft, wie sie sind, ist infolgedessen ein Anhänger der Konsumgesellschaft, der Vorstellung „vi-er-alle-i-samme-båd“ und von  „det folkelige fællesskab“ (vgl. S. 7, auch 92f. ; S. 160f.) . Auf  Grund dieser staats- und gesellschaftsbejahenden, letztlich konservativen Haltung lehnt R. Larsen ab, was Staat und Gesellschaft verändern und revolutionär umgestalten will . Solange die deutsche Besatzungs-macht in innerdänische Vorgänge wenig eingreift, ist Rasmus Larsen - wie die dänische Regierung - bereit, mit ihr zusammenzuarbeiten, und infolgedessen unterstützt er alle Appelle von König und Regierung, Ruhe und Ordnung zu bewahren (vgl. S. 11, 72, 351f.) .

Anders verhält es sich mit den Kommunisten, die all’ das, was Rasmus Larsen akzeptiert und unterstützt, ablehnen und beseitigen wollen : sie sind infolgedessen die eigentlichen Feinde Rasmus Larsens (vgl. S. 92-96, 156, 162, 164, 239, 258f., 306f.,395f., 424f.) .

Der Roman Frydenholm versucht gar nicht erst, Rasmus Larsen zu verstehen ; er ist im  Roman das negative Pendant zu den immer Recht zu haben meinenden Kommunisten, die aus-

schließlich als Opfer gesehen werden - diskriminiert oder verleumdet von der dänischen Gesellschaft. Die Feinde sind nicht so sehr die Deutschen, sondern der Klassenfeind, zu dem die dänischen Sozialdemokraten gezählt werden, personifiziert u.a. in Rasmus Larsen. Die Konfrontation der Nachkriegszeit scheint das Feindbild Scherfigs  , das im Roman in einer bösen Satire auf die Sozialdemokraten kulminiert (vgl. S. 92-96), verstärkt zu haben. Möglicherweise ist die Figur Rasmus Larsen eine Abrechnung mit dem ehemaligen Vorsitzenden der DKP, dem - in  Scherfigs  Augen - Revisionisten und Renegaten Axel Larsen (vgl. Jacobsen  S. 619-622) .

Der Roman denunziert Rasmus Larsen als sozialdemokratischen Spitzel (vgl. S. 35f., 156, 364 : aus dem Text kann geschlossen werden, daß R. Larsen die alte Emma denunziert habe), als gefühllosen Funktionärstyp gegenüber den Arbeitslosen (vgl. S. 35, 114-116) und Befürworter der Arbeitsaufnahme dänischer Arbeitsloser in Deutschland (vgl. S. 113-116, 157-160, 162f.), als hart, ungerecht und mitleidlos gegenüber den Kommunisten (vgl. S. 10, 176, 192f., 239f., 307), als Opportunisten, der mit einem deutschen Sieg rechnet und sich darauf einstellt (vgl. S. 114), illegale Schriften ablehnt (vgl. S. 306), aber kurz vor Kriegsende mit Menschen aus Frydenholm sympathisiert, die Widerstand eher spielen als leisten (vgl. S. 411, 418), um sich nach dem Krieg als Freiheitskämpfer im Stillen zu stilisieren : „Frihedskampen havde mange former. For os, der stod med ansvar udadtil og havde til opgave at holde vore organisationer intakte, samtidig med, at vi som den måske farligste illegale klike opretholdt kontakten med modstandsbevæ-gelsen, var opgaven vanskeligere end for dem, der kunne gå direkte ud i kampen. Vi kunne ikke værge os med de angreb, der ofte rettedes imod os af dem, der icke vidste besked. Vi kunne ikke uden at røbe os svare på kritik, vi måtte tie og vente . Nu ved alle , hvordan det hang sammen. Nu ved alle, at vor del af frihedskampen både var den vanskeligste og den farligste“ (vgl. S. 423f.) .

Rasmus Larsens Eintreten für Finnland wird von Seiten der Kommunisten als Affront gegen die Sovetunion als Interessenvertreterin der internationalen Arbeiterklasse gesehen (vgl. S. 53), aber noch gewichtiger ist R. Larsen Ablehnung der Klassenkampfvorstellungen - dies können im Roman die Kommunisten nicht akzeptieren, und diese nichtmarxistische Position Larsens ist sowohl für den Erzähler als auch für Scherfig  lächerlich und unverzeihlich (vgl. S. 92f., 160f.). Die Gegenposition vertritt im Roman der alte kommunistische Arbeiter Jacob Enevoldsen ; ihm zufolge ist an der Klassengesellschaft nicht zu zweifeln : „Overklassen er ikke så ked af de fremmede i landet, for kapitalismen har ikke noget fædreland. Det er kapitalismen, der har lavet Hitler, ligesom den har lavet Mussolini og Franco . Fascismen er ikke tysk eller italiensk eller spansk. Den er detsamme alle vegne . . . Terror mod arbejderne og profit til kapitalister-ne. Det er det, I kalder fællesskab. Folkefællesskab kalder Hitler det“ (S. 93) . Für Rasmus Larsen sind das „kommunistiske fraser“ (S. 93) ; die Kommunisten aber sollten lieber stille sein, denn „der er ingen forskel på kommunister og nazister . . . Vi vil ikke have noget med Jer at gøre, hverken med kommunister eller nazister ! -“ ) .

 

 

 

 

                                                                           V

 

 

 

Die Darstellung der dänischen Nationalsozialisten im Roman Frydenholm divergiert stark : Einerseits werden sie als Menschen geschildert, die am Rande der dänischen Gesellschaft stehen - sei es durch individuelle kuriose oder psychopathische Züge, sei es als im Leben Gescheiterte. Die Position der dänischen Nationalsozialisten und ihre begrenzte Machtstellung ist danach ausschließlich geliehen, ohne Unterstützung durch die Deutschen wären sie bedeutungslos.

Andererseits werden sie als eigenständig Handelnde, die in ihrer Brutalität nicht auf deutsche Befehle angewiesen sind, dargestellt. Sie sind damit eher Teil einer anonymen, nationalsozia-listisch gesinnten „Masse“, die den vielen gutgesinnten Dänen gegenübergestellt wird, die im Roman Frydenholm ja zumeist ebenfalls nur als „Masse des ‘anderen’ Dänemarks“ vorkommen.

Aus der Masse der Mitglieder des Schalburgkorps tritt letztlich nur der aus dem Ort Frydenholm stammende und dort ursprünglich als Fürsorgezögling und später als Knecht des nationalsozia-listisch orientierten Landwirts Niels Madsen beschäftigte Harry Mosegaard hervor (vgl. S. 358, 401) . Im Roman Idealister ist Harry Mosegaard als Fürsorgezögling bei N. Madsen ein Opfer : Madsen schlägt ihn so, daß er ihm dabei die Nase bricht. Von sadistischen Zügen des Jungen ist in diesem Roman nichts zu spüren . In Frydenholm dagegen ist „Harry med den brækkede næse“ von Anfang an eine negative Figur : er hört mit Madsen zusammen eine Hitlerrede (S. 26), wird wegen der gebrochenen Nase als unheimlich aussehend bezeichnet (S. 26, 88, anders S. 370) und damit insofern stigmatisiert, als von einem solchen Menschen nichts Gutes zu erwarten ist, denn es heißt im Roman über ihn „men måske bliver det også brug for ham engang når der skal øves bedrifter“ (S. 26f.) ; er gehört zu den Mördern des Arztes Damsø und desjenigen Geistlichen, der den von  Widerstandskämpfern hingerichteten E. Ch. Olsen beigesetzt hatte (vgl. S. 406), wofür er - als einer der wenigen Täter - nach dem Krieg zum Tode verurteilt und auch hingerichtet wird (S. 420f.) .

Auch aus Frikorps Danmark treten nur zwei Personen im fiktiven Handlungsteil namentlich hervor - wiederum Mosegaard (vgl. S. 217, 237f., 358, 370) und sein Kollege bei Niels Madsen, Aage Henriksen (vgl. S. 217, 237f.), ein eher naiver, völlig unkritischer (vgl. S. 286f., mit Ein-schränkungen auch S. 331f., 358f.), in falsche Hände geratener junger Mensch, den Scherfig  deshalb auch achtzehnjährig an der Ostfront fallen läßt (vgl. S. 369), denn als brutalen Mörder des Schalburgkorps’ kann ihn der Leser sich schwer vorstellen, obwohl der Roman von Kriegs-verbrechern berichtet, die Aage Henriksen begangen hatte (vgl. S. 371)  .

Im fiktiven Teil des Romans konzentrieren sich die in die Handlung verwobenen dänischen Nationalsozialisten im wesentlichen auf Schloß und Ort Frydenholm. In Kopenhagen finden nationalsozialistische Aufmärsche statt, kommt es zu Zusammenstößen mit Teilen der haupt-tädtischen Bevölkerung, wird Frikorps Danmark verabschiedet und begrüßt, wütet das Schalburgkorps, doch werden keine Personen, ausgenommen die historisch verbürgten Kommandierenden und eine Nebenperson der Handlung, der aus dem Roman Idealister schon bekannte cand. Sivertsen, mit Namen genannt. Der historisch beglaubigte Vorsitzende von DNSAP, Frits Clausen, ist im Roman sowohl in Kopenhagen zugegen als auch Gast auf Schloß Frydenholm .

Die als Nationalsozialisten bekannten Personen des Ortes Frydenholm sind Graf Preben (vgl. S. 14, 195), dessen Diener Lukas (vgl. S. 119), der Großbauer Niels Madsen (vgl. S. 14) und der Geflügelzüchter Marius Petersen (vgl. S. 16, 92). Von ihnen macht die bedeutendste nationalsozialistische Karriere der (nach dem Roman Idealister) ehemalige Strafgefangene und von Skjern-Svendsen als Diener eingestellte (vgl. Frydenholm S. 119) Lukas. Er wird Nationalsozialist, freundet sich mit dem hohen deutschen Kriminalbeamten Hermansen an (vgl. S. 119, 398f. ; i.e. Hans Hermannsen aus Flensburg - vgl. zu diesem Paul, Gerhard :  Flensburg meldet ) und wird ein berüchtigter Verhörexperte (vgl. S. 398f.) : „ . . . en stille bleg mand, som var opfindsom og brugte interessante metoder . . .“ ; man schätzte „hans specielle talenter“ (vgl. auch S. 403). Er erhält als SS-Mann die deutsche Staatsangehörigkeit und am Ende des Krieges eine neue Identität, so daß er sich unbehelligt mit den deutschen Truppen nach Deutschland zurückziehen kann (vgl. S. 419) .

Acht Jahre Haft im Nachkriegsdänemark erwartet von den Frydenholmer nationalsozialisti-schen Protagonisten einzig und allein Marius Petersen (vgl. S. 420). Ihm fehlen die deutsche Unterstützung, die schichtenbedingte Exemption, die Graf Preben zugute kommt, und die Gerissenheit oder Bauernschläue, die N. Madsen rechtzeitig vom Nationalsozialismus Abstand nehmen läßt. Petersen, wegen seines Unterwäsche-Fetischismus Bukse-Marius (‘Schlüpfer-Marius) genannt und aus dem Roman Idealister bekannt, ist der Prototyp einer lächerlichen Figur, die als Außenseiter in einer politischen Bewegung Anerkennung findet und in der Folge nicht ungefährlich ist. Petersen, ein Mann mittleren Alters mit kindischen Zügen (er lutscht ständig Bonbons und putzt sich nicht die Nase) ist als Geflügelzüchter durchaus erfolgreich und besitzt ererbtes und eigenes Vermögen (vgl. S. 47f.). Letztlich unmotiviert tritt er der DNSAP bei. Dieser nicht logische und aus der Vorgeschichte nicht verständliche Schritt wird im Roman folgendermaßen geschildert : „i pludselige bevidsthed om sin ariske races overlegenhed . . . i kampen for det danske folks moralske genrejsning“ (S. 16). Der Gegensatz zwischen diesem Mann und dem Ideal der arischen Rasse, deren Schutz sich Petersen widmen will, ist so plakativ, vordergründig und offensichtlich, daß er wenig taugt zur Darstellung, wie aus einem Menschen am Rande der bürgerlichen Gesellschaft ein Werkzeug totalitärer Ideologie wird. Aber gerade darum geht es Scherfig  mit dem Konstrukt Marius Petersen als Prototyp des Nationalsozialisten, bei dem sich Minderwertigkeitsgefühle und ein - zuvor nicht erwähnter - latenter Antisemitismus (vgl. S. 48, 130f., 397) verbinden und zu einem Überlegenheitsgefühl entwickeln, das weder auf Herkunft und Eigentum noch auf Arbeit und Erfolg beruht. Marius Petersen fühlt sich einzig als Arier hervorgehoben (vgl. S. 48, auch S. 16). Aus einem belächel-ten Sonderling wird Petersen zu einer nicht ungefährlichen Figur, die ihren Mitmenschen nicht nur auf die Nerven fällt und sie schikaniert (vgl. S. 26, 47f., 70, 241), sondern für sie auch zu einer Bedrohung wird (vgl. S. 48, 70, 146, 241, 363f.). M. Petersen als Parteimitglied und SA-Mann (vgl. S. 92) geht in der Schar der Frydenholmer Nationalsozialisten auf (vgl. S. 117-119) und beteiligt sich mit ihnen am „Marsch auf Kopenhagen“ am 17. November 1940 (vgl. S. 127f., 134), bei dem er jedoch auf Grund seines Verhaltens von der Polizei verhaftet wird (vgl. S. 136-138, 146). Nach seiner Entlassung aus der Haft auf Grund einer von der Besatzungsmacht erwirkten Amnestie (vgl. S. 145f.) wird er für seine Haltung von Graf Preben mit dem Ehrenanzeichen von DNSAP ausgezeichnet (vgl. S. 149f.). Für das Frikorps Danmark ist M. Petersen zu alt, worüber er nicht unglücklich ist (vgl. S. 215f., 218). Interesse aber zeigt er an Siedlungsland im Osten (vgl. S. 350, 370f.) - nicht zuletzt deswegen, um aus seiner Umgebung herauszukommen, die ihm feindlich gesinnt ist (vgl.S. 92, 350f.). Marius Petersen bleibt bis zur deutschen Kapitulation unerschütterlich Nationalsozialist (vgl. S. 411). Vor allem wohl deshalb, weil er „har holdt ud til det sidste“, wird M. Petersen  bei Kriegsende verhaftet und verurteilt (vgl.S. 418, 420).

 

Sich rechtzeitig aus der kompromittierenden Politik zurückgezogen zu haben, bewahrt Niels Madsen vor einer Strafverfolgung nach dem Krieg (vgl. S. 410f., 420). Niels Madsen erkennt rechtzeitig die Zeichen der Zeit (vgl. S. 332, 371), d.h. die bevorstehende Niederlage der Deutschen, begleitet von Zerfallserscheinungen in der DNSAP, und wird krank bzw. flüchtet sich in die Krankheit (vgl. S. 401, 405f.), woraufhin er seine Parteiämter niederlegt (vgl. S. 406). Daß N. Madsen Hitlerbild und Hakenkreuzflagge in seinem Haus beseitigt, rundet das Bild ab (vgl. S. 410f.) und erinnert den Leser an Madsens Verhalten beim mißglückten „Marsch auf Kopenha-gen“, als er, die Situation richtig einschätzend, sich in einen biederen Bürger ohne nationalsozi-alistische Sympathien verwandelt (vgl. S. 134, 136). „Han var ude af politik“, heißt es im Roman (vgl. S. 411). Am 4. Mai 1945 taucht Madsen unter (vgl. S. 418). Daß er später nicht einmal angeklagt wird, begründet der Erzähler sarkastisch damit : „for han havde ingenting gjort, og ingen kan straffes for sit sindelag og sin mening, og for øvrigt havde Niels Madsen i god tid indset sin fejltagelse og havde ændret sindelag“ (S. 420) . Dabei ist Madsen - anders als M. Petersen - überzeugter Faschist schon lange vor der Besetzung Dänemarks. Seine rechtsradi-kale Gesinnung wird bereits im Roman Idealister deutlich, wo Madsen als gewalttätiger, harter Arbeitgeber geschildert wird, der auf Kosten seiner Arbeiter seinen Hof immer profitabe-ler werden läßt ; Madsen lehnt die sozialdemokratische dänische Regierung strikt ab, ist Anti-semit, Mitglied von LS (Landbrugernes Sammenslutning), einer rechtsgerichteten Vereinigung von Landwirten, später auch von DNSAP, bezeichnet das Dänemark der Zeit vor dem 2. Weltkrieg als „systemet med dets demokrati og jødedom“, ist kämpferischer Antikommunist (vgl. S. 7, auch S. 9f., 26, 91, 111, 152, 195, 218, 370f.). Im Unterschied zu M. Petersen und Graf Preben kann Niels Madsen „godt være både nationalsocialist og kristen på samme tid“ (vgl. 16 ; vgl. dazu S. 237, wo sich Scherfig  zu einem blasphemischen Bild versteigt, das Christus zu einem Verbündeten von Frikorps Danmark macht und die Freiwilligen dieses Korps’ wie Fliegen am Fliegenfänger verrecken läßt : „Radioapparatet stod på en buffet ved siden af et lille hagekorsflag på messingstang og Thorvaldsens Kristus af gips. Og Kristus stod med sine udbredte arme, som om han tog imod indmeldelser. Fra en krog i loftet hang en papir-fluefanger ned over buffeten og Kristus, og fluerne vred sig og summede i klistret.   -  Krigen mod bolsjevismen er et korstog, - sagde stemmen fra radioen . - Europas korstog mod gudløshedens fædreland . . .“ ) . N. Madsen profitiert von der wirtschaftlichen Situation Dänemarks vor dem Krieg, bei Kriegsbeginn und unter deutscher Besatzung durch seine Torfmoore und seine Produkte, die durch Regierungsverordnung im Preis steigen (vgl. S. 31, 94, 111, 144, 171). Er orientiert sich am Typ des Herrenmenschen, am nordischen Menschen und am Führertyp - im fiktiven Handlungsteil des Romans Frydenholm repräsentiert durch Graf Preben - , am „Heldischen“ und „Kämpferischen“ und unterhält vielleicht deshalb ein Rekrutierungsbüro für Frikorps Danmark, für das sich zwei seiner Knechte als Freiwillige melden (vgl. S. 216f., 237-239, 241).

 

„Führer“ in Frydenholm ist Graf Preben Flemming Fido Rosenkop-Frydenskjold (vgl. S. 5f.) ; ihn zeichnet der Roman in manchem Hitler nach : er ist Junggeselle, ein Liebhaber von Schäferhunden, seine Untergebenen grüßt er mit erhobener Hand (vgl. S. 11f.) . Anders als Hitler aber ist er „ en ægte nordisk skikkelse“ (vgl. S. 11) und stammt aus einer vornehmen Familie auf Fünen(Fyn), die aber keine Zeit für seine Erziehung hatte aufbringen können. Sowenig wie Hitler besitzt er eine solide Ausbildung. Seine Prägung erfährt er als junger Mann in Kopenhagen in Konservativt Ungdomskorps (KU), dem Roman zufolge eine rechtsradikale, antisemitische Vereinigung, vergleichbar der rumänischen Eisernen Garde (vgl. S. 11-13). Von KU führt ihn der Weg -der Auffassung des Erzählers zufolge : „naturnotwendig“ - in DNSAP (vgl. S. 14) und wird Bezirksleiter für Südseeland (Sydsjælland) ; außerdem gehört er zu LS und ist führendes Mitglied der Überwachungsorganisation CO (S. 14).

Nachdem Graf Preben Frydenholm in Besitz genommen hat (vgl. S. 5f.), wird das Schloß zum Zentrum des dänischen Nationalsozialismus und damit der Kollaboration und des Hoch- und Landesverrates im südlichen Seeland - für den Kommunisten Scherfig  insofern nicht erstaun-lich, als Schlösser à priori Stätten von Unterdrückung und Verrat am Volk sind (für Frydenholm wird diese Geschichte bis zu den schwedisch-dänischen Kriegen im 17. Jahrhundert zurück-geführt - vgl. S. 8,12,119, 127). Sein Personal sucht sich Graf Preben unter Gleichgesinnten, so daß die südseeländische Führungszentrale der dänischen Nationalsozialisten überdies Standort einer hauseigenen SA ist (vgl. S. 10f., 31, 111, 116, 118, 129, 148-150, 339, 401).

Die Besetzung Dänemarks, die Graf Preben nicht überrascht (vgl. S. 68f.), wird von ihm begrüßt (vgl. S. 68f.,77), rechnet er sich doch Karrierechancen aus. Diese aber bleiben aus trotz seiner guten privaten Kontakte zu deutschen Politikern und Militärs (vgl. S. 68, 88, 117f., 126f., 339, 352, 370, 377f.) ; denn deutscherseits benötigte man keinen nationalsozialistischen dänischen Regierungschef, weil - in Scherfigs   Interpretation - die sozialdemokratische dänische Regierung den deutschen Wünschen hinreichend entgegenkam (vgl. S. 352 : „Det var , som om tyskerne ikke behøvede dem [die dänischen Nationalsozialisten]. Det var, som andre var kommet dem i forkøbet. Der var mismod og uenighed blandt førerne. De havde vel ikke regnet med demokratiets tilpasning“ ; vgl. auch S. 375) .

Wenn der Roman Frydenholm das Problem einer nationalsozialistischen Machtübernahme in Dänemark wiederholt thematisiert, geschieht dies einerseits, um dem Leser zu verdeutlichen, daß eine einheimische Führungsgruppe für einen Putsch bereitstand, die von den Deutschen hofiert, aber eben nicht aktiviert wurde, weil - oder auch : solange - man ihrer nicht bedurfte, andererseits, weil Gerüchte über eine nationalsozialistische Machtübernahme nicht verstumm-ten (vgl. S. 118-120, 375). Scherfig  deutet die DNSAP-Demonstration am 17. November 1940 in Kopenhagen als den Versuch einer nationalsozialistischen Machtübernahme, doch zeigt die Art, in der er den „Marsch auf Kopenhagen“ oder  den „Putsch“ darstellt, daß der Schriftsteller diese Interpretation de facto kaum für überzeugend hält. Drei Kapitel des Romans widmet er diesem Ereignis (Kap. 29-31 S. 127-139, dazu S. 140,146), das er mit beißendem Sarkasmus als Satire geradezu inszeniert. Dieser dilettantisch vorbereitete und durchgeführte „Marsch auf Kopenhagen“ läßt alle Karrierepläne des Grafen Preben und seiner Gesinnungsgenossen obsolet werden, - auf diese Karte setzten die Deutschen nie, sondern begnügten sich mit dem Einsatz des Schalburgkorps’ als Terrorinstrument (vgl. S. 400).

Weil aus der Machtergreifung der dänischen Nationalsozialisten nichts wurde, bleibt Graf Preben nach dem Krieg von schwerer Strafe verschont ; seine Verhaftung bei Kriegsende durch kommunistische frihedskæmpere wird von langjährigen Frydenholmer Kollaborateuren, die rechtzeitig zurückhaltender geworden waren, verhindert. Nach seiner Festnahme durch Polizeikräfte erhält der Graf gute Haftbedingungen (vgl. S. 418f.). Während das unbedeutende Parteimitglied Marius Petersen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wird, befindet sich Graf Preben bald wieder in Freiheit , weil seine Strafe mit der Untersuchungshaft als abgegolten gilt (vgl. S. 420).

 

 

 

 

 

 

                                                                            V I

 

 

 

Neben ausgewiesenen Nationalsozialisten schildert der Roman Frydenholm zahlreiche Personen mit faschistischer Gesinnung. Letzten Endes war - folgt man Scherfig  - die gesamte dänische Gesellschaft faschistisch verseucht - ausgenommen die Kommunisten (als Gruppe) und ein paar Einzelpersonen unterschiedlicher sozialer Stellung und politischer Einstellung.

Im folgenden soll nicht auf die mehrfach erwähnten hohen Politiker, Beamten, Wirtschafts-führer oder Journalisten, auf Figuren wie den Gewerkschaftsfunktionär und Sozialdemokraten Rasmus Larsen, Bäckermeister Andersen, den Untersuchungsrichter Sigurd Svendsen oder einen Kriminellen wie Egon Charles Olsen und deren Kollaboration eingegangen werden, sondern auf drei Personen, die auf Grund ihrer intellektuellen und beruflichen Kompetenz nicht ins faschistische Fahrwasser hätten geraten müssen : auf cand. phil. Sivertsen, auf den Literatur-historiker Horn, auf den Frydenholmer Pastor Nørregaard-Olsen.

Cand. phil. Sivertsen ist dem Kenner von Scherfigs  Werk aus dem Roman Idealister (vgl. S. 56-61,73) vertraut ; er spielt dort eine größere Rolle als in Frydenholm , da er mit seiner GUF -Bewegung (vgl. Idealister S. 56 : „Geografi, Udbytte, Forbrug“) zu den „idealistischen“ Gruppen und Grüppchen gehört, die sich um die Buchdruckerei Damaskus konzentrieren, weil sie dort ihre Mitteilungen preisgünstig erscheinen lassen können. Sivertsens GUF-Bewegung fordert vegetarische Lebensweise als ethische Grundlage aller sozialen Entwicklung (vgl. Idealister S. 58f.), eine Partei über den Parteien, eine unpolitische Liga, eine ‘Bewegung’ ; in der Wirtschaft soll auf Geld verzichtet und statt dessen staatliche „væringer“ eingeführt werden (vgl. Idealister S. 56f.), was immer man sich darunter vorzustellen hat und wie immer sich Währungszettel oder Währungsscheine von Geld unterscheiden. Im Roman Frydenholm schließt Sivertsen sich mit einer nationalsozialistischen Gruppierung außerhalb der DNSAP zusammen. Was Sivertsen zu den Nationalsozialisten führt, sind die Ideen von der Volksge-meinschaft - „et folkefællesskab mellem håndens og åndens arbejdere“ (vgl. Idealister S. 208), die Vorstellung von einer korporativen Volksgemeinschaft ohne Klassenkampf (vgl. Idealister S. 208 : „den gufistiske idé i erhvervslivet som et korporativt folkefællesskab uden klassekamp“) sowie Hitlers Vegetariertum.

 

Der Literaturhistoriker Harald Horn (vgl. Frydenholm S. 44) behauptet von sich selbst, kein Nationalsozialist zu sein (vgl.S. 30) ; er beurteilt jedoch Hitler, den er mehrfach in Deutschland erlebt hatte, ausgesprochen positiv (vgl. S. 29 : „han virker på ingen måde vulgær“ ; „han er en verdensmand i den helt storestil“ ; Scherfig  spricht  - S. 29 - von „flere gange ved de store møder i Sportspalast“, wobei er die Rede für den „totalen Krieg“ zu assoziieren scheint ; diese Rede aber ist gerade nicht von Hitler gehalten worden).

Was Horn, ohne wirklich Nationalsozialist zu sein, Anhänger Hitlers werden läßt, ist dessen Antikommunismus. Horn ist ein Vertreter des „Nordischen“ - des nordischen Raumes, des nordischen Geistes - und propagiert diese Vorstellungen in seinen „Chroniken“ in der konser-vativen „Danmarkstidende“ und im dänischen Rundfunk. (Das „Nordische“ - im Gegensatz zum Deutschen gesehen - ist im übrigen ein Lieblingsbegriff von SSW und Flensborg Avis : eine wahrhaftig interessante Parallele, die Scherfig  durchaus bewußt gewesen sein könnte.)

Horns Kampf gilt dem Kulturbol’sevismus, der sich im dänischen Geistesleben breitgemacht habe. Und Hitler sieht er somit als einen Verbündeten in diesem Kampf (vgl. S. 30 : „Det er så let at kritisere hans metoder, - siger Harald Horn. Vores kultur-bosjevikker kan nok finde en hel del at jamre over. Men uden Hitler ville kommunismen knuse os. Og så skulle man se metoder ! Der må nu engang skarp lud til skurvede hoveder ! Det gælder vor kultur ! Det gælder vor kristendom ! -“ - Vgl. weiterhin S. 44 zu Horns Veröffentlichungen in „Danmarkstidende“ „om det nordiske rum og de nordiske urkilder . . . Det nordiske kom på mode . . . Danmark er vort livsrum, og Norden er vort storrum ! . . .“ ; vgl. weiterhin S. 87, 91, 126, 195f., 300. S. 304 spricht er von den internierten Kommunisten als von „en lille hadsk og upåagtet skare, som en fælles nordisk reaktion nu har fejet ud“).

Früh ist Harald Horn überzeugt, daß es Krieg geben werde - aber „ikke her. Ikke i Europa . . . Det vil gå mod øst. Mod bolsjevismen !“ (vgl. S. 422).

 

Nørregaard-Olsen ist kein Nationalsozialist. Im Gegensatz zu seinem Freund H.Horn stoßen ihn Hitlers Reden ab, wenn er dem deutschen Reichskanzler auch Größe, Idealismus und Genie zugesteht (S. 29). Letztlich aber ist Hitler für Nørregaard-Olsen ein Prolet (vgl. S. 29 : „Jeg bøjer mig for hans idealisme . . . og jeg beundrer hans evne til at begejstre. Men jeg stødes af . . . det brutale. Der er næsten noget vulgært ved hans måde . - . . . Men der er ligesom noget plebejisk ved hans fremtoning, måske er det overskægget, måske er det, fordi han taler tysk“). Nørregaard-Olsen bewundert statt dessen Mussolini - wie Kay Munk (S. 29 : „digterpræsten derovre i Jylland“), den Scherfig   mit dieser Bemerkung aus dem Himmel des dänischen  Antifaschismus zurück auf die Erde holt. Nørregaard-Olsen stimmt Horn allerdings in der Meinung zu, Hitler werde Europa vor dem Bol’sevismus retten (S. 30), allerdings kann er sich nicht mit Hitlers Katholizismus anfreunden (S. 30 :

„[Horn] . . . Det gælder vor kristendom ! -

Ja, siger præsten. - Men er Hitler ikke katolik ? -

- Katolicisme er dog også kristendom, - siger dr. Horn smilende.

- Ja, er det ? - siger pastor Nørregaard-Olsen. - Jeg ved ikke, om man kan sige det . -“ ) .

Es ist vor allem auch die religionsfeindliche Haltung der Kommunisten (neben deren Position zum Krieg zwischen der Sovetunion und Finnland), die Nørregaard-Olsen für Horns Artikel gegen den Kulturbol’sevismus und generell für den Antikommunismus offen sein läßt ; aus seinem Antikommunismus heraus begrüßt er die Verhaftung von Martin Andersen-Nexø, die Bildung von Frikorps Danmark zum Kampf gegen den Kommunismus i.S. eines Kreuzzuges gegen das „Reich des Bösen“ (vgl. S. 260 : „Djævelens kolos“) und Dänemarks Beitritt zum Antikomin-ternpakt (vgl. S. 195f. ; auch S. 53, 214f., 260f., 323).

Da die Frydenholmer Nationalsozialisten der Kirche nicht weniger fern standen als die Kommunisten und damit Nørregaard-Olsens Arbeit behinderten (vgl. S. 15f. ; eine Ausnahme bildet N.Madsen), kann sich keine Allianz zwischen Kirche und Nationalsozialismus entwickeln. Es fällt auf, daß Scherfig  die dänische Kirche weniger ironisiert und kritisiert als Politik, Wirtschaft und Medien.

Nørregaard-Olsen zeichnet im Roman Frydenholm dieselbe Geschäftstüchtigkeit wie in Idealister aus ; ihm geht es während des Krieges und der Besetzung Dänemarks wirtschaftlich gut (vgl. S. 35, 43f., 126, 210).

Der Einbruch im kirchlichen Leben Frydenholms nach dem Mord an Skjern-Svendsen aus religiöser Überspanntheit und auf Grund der religiösen Indifferenz des neuen Eigentümers von Schloß Frydenholm wird wettgemacht durch die Berufung Nørregaard-Olsens zum Rundfunk-prediger, wodurch er viele Menschen erreicht (vgl. S. 28, 47, 86f.,91).

Nørregaard-Olsen sieht im Krieg ein Strafgericht Gottes apokalyptischen Ausmaßes, weil die Menschen seine Kirche im Stich gelassen haben (vgl. S. 31) ; in gleicher Weise ist für ihn die Besetzung Dänemarks am 9. April 1940 als Strafe Gottes für die Entchristlichung dieses Landes zu verstehen (vgl. S. 86f., 300). Infolgedessen begrüßt er die durch die Notzeit des Krieges hervorgerufene Zunahme des kirchlichen Lebens in Finnland, Holland, Belgien und auch in Dänemark. Dabei verweist er auf Wunderzeichen (vgl. S. 123f.: „Der viste sig mærkelige nordlys på himlen. Røde og grønne striber strålede ud fra zenith. Farvede tunger steg og sank. Store røde vifter foldede sig underligt ud . . . Hvad det nu kunne betyde ? . . . Pastor Nørregaard-Olsen iagttog nordlyset fra sin gårdsplads, og han brugte det i sin næste søndagsprædiken . . . - O ja, der skal nedfældes ild fra Himlen står der skrevet . . . Det er synernes tid - - . . . Er vi kanske ved indløbet til de sidste tider ? Å ja, noget kan vel tyde derpå. Der er ting, der varsler, og tegn, der opfyldes . . . Himmelsynet ved Ladoga har manet til eftertanke, englen, der viste sig i vor moderne, tekniske tid ! Store vækkelser er gået over Finland . . . Også i vort sogn er vækkelsens bavne tændt. Også Frydenholm har fået velsignelse . . . Gud har sine planer. Gudsplanerne er også i vort sogn. -“ ; vgl. S.  147f.). Scherfig  verbindet diese Passage mysti-scher Exaltation mit dem Aberglauben der alten Emma (vgl. S. 123-125), womit er das Christentum als Teil dieses Aberglaubens denunziert (vgl. auch S. 288).

Der Hinweis Nørregaard-Olsens auf die Erscheinung eines Engels am Ladoga (vgl. auch S. 46f. : „Sykredsen strikkede i denne vinter sokker og halstørklæder, som skulle sendes til Finland til Mannerheims soldater. Der havde for nylig vist sig en engel for finnerne ved Ladoga-søen, den var blevet meget omtalt i aviserne og havde sigende været soldaterne til stor opmuntring, og pastor Nørregaard-Olsen havde nævnt den i sin søndagsprædiken Englen fra Ladoga, det var en overskrift i kirkebladet“) reizt Scherfig  auch noch aus einem anderen Grund : Nørregaard-Olsens Beziehungen zu Finnland : seine Sympathien für den Kampf der Finnen gegen die Sovetunion (vgl. S. 46f., 53) kennzeichnet ihn in den Augen eines dänischen Kommunisten à priori als Reaktionär und Faschisten und Parteigänger der Deutschen.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        V I I

 

 

 

 

 

 

Im Roman Frydenholm sind die meisten Täter Dänen - und dies nicht erst seit der Okkupation des Landes durch das Deutsche Reich ; zum Teil sind sie aus dem Roman Idealister bekannt.

Die Okkupanten bleiben im Roman Frydenholm  weitgehend gesichtslos ; sie sind genauso Masse wie die  Dänen, die Leute, die gegen sie Partei ergreifen ; nur wenige von ihnen erhalten einen Namen.

Der Neigung des Verfassers, alle Deutschen als Nationalsozialisten und treue Anhänger Hitlers zu bezeichnen (vgl. S. 26 : „Og endnu mere uhyggeligt end førerens stemme er hans folks brølende tilslutning. Sieg Heil ! Sieg Heil ! brøler det taktfast fra tusinder“ ; vgl. S. 29 „Sieg

Heil . . . brøler tyskerne“ ; S. 91 : „ . . . Og når et nyt land blev anfaldet, hørte man Adolf Hitler tale til det tyske folk, og man hørte folket brøle af fryd i radioen“), steht auf der anderen Seite der Wille zur Differenzierung gegenüber, indem er deutlich werden läßt, daß die Rettung der meisten dänischen Juden nicht ohne Wissen und Stillhalten der Deutschen hätte vor sich gehen können.

Dem Vergewaltiger der Tochter des Bäckers Andersen, dem deutschen Soldaten Gustav, steht der junge deutsche Soldat Günter Sulzberg gegenüber, der unter dem Einfluß des Grundt-vigianers Tofte zum Widerstandskämpfer wird und in der dänischen Resistance aktiv für die Befreiung Dänemarks arbeitet. Dieser Deutsche Günter Sulzberg ist das positive Pendant zu dem nicht unfreundlich gezeichneten jungen Dänen Aage Henriksen, der dieser positiven Wegleitung entbehrte und unter dem Einfluß von Niels Madsen Freiwilliger im Freikorps Dänemark wird und auf deutscher Seite in den Kämpfen zu der Ostfront sein Leben

verliert.

Die schlimmsten individuellen Verbrechen im Roman Frydenholm werden von Dänen verübt (vgl. S. 398, 403, 413) - so von den Schalburg-Leuten, die in Dänemark mordeten, so von Spitzeln im Auftrag dänischer Instanzen, so von der Regierung und von den Juristen, die die gesetzlichen Grundlagen geschaffen hatten für die schwerwiegenden Verstöße gegen die dänische Verfassung, und von den Richtern, die diese neuen ‘rechtlichen’ Bestimmungen rigoros exekutierten.

Aber auch in der Tätergruppe gibt es eine Hierarchie : Am unteren Ende stehen die Lumpenproletarier E. Ch. Olsen, Harry Mosegaard und Marius Petersen. Sie allein tragen die Konsequenzen für ihre Verbrechen : E. Ch.Olsen wird von vier Widerstandskämpfern getötet

- ermordet - hingerichtet , Harry Mosegaard nach der Befreiung Dänemarks auf Grund eines Todesurteils (hin)gerichtet, Marius Petersen - vermutlich(vgl. S. 418) - zu langer Haft verurteilt.

Alle anderen Täter sind gute dänische Staatsbürger im Staate Dänemark der Nachkriegszeit seit dem 5. Mai 1945, die für sich beanspruch(t)en, (auch) Widerstand - wenn auch unauffälliger als andere, „verantwortungsbewußter“, geheimer, im Verborgenen, im Inneren - geleistet zu haben.

Eine der übelsten Gestalten beider Romane - Idealister wie Frydenholm - ist E. Ch.Olsen, ein Berufsverbrecher und ehemaliger Strafgefangener (vgl. Idealister S. 49, 52f., 71, 85, 88, 104, 208-210, 222 ; Frydenholm S. 25, 56), der im Gefängnis vom Strafvollzugsbeamten Henningsen

(jun.) , dem nachmaligen Leiter des Internierungslagers Horserødlejre, zum Denunzianten gemacht worden war (vgl. Idealister S. 85f., 88). Nach seiner Entlassung stiehlt, betrügt, forscht aus und erpreßt Olsen seine Umgebung. Im Zusammenhang mit dem Mord an Skjern-Svendsen wird er unter Mordverdacht verhaftet (vgl. Idealister S. 254f., 257 ; Frydenholm S. 16f.) , und er bleibt in Haft, obwohl die Mordanklage gegen ihn fallengelassen werden mußte (vgl. Idea-lister S. 262), weil er als Spitzel für Afdeling D gewonnen werden sollte (vgl. Idealister S. 262 : „Den tid vil komme, da Olsen bliver en stor mand i Danmark“). E. Ch. Olsen willigt selbstver-ständlich ein und ist nacheinander für Afdeling D (vgl. Frydenholm S. 17-25, 36), SIPO (vgl. Frydenholm S. 37, 42, 56f.), die deutsche Abwehr (vgl. S. 83, 206) und dann wiederum für den Reichspolizeichef (vgl. S. 206) als hochbezahlter (vgl.  S. 17-25, 36f., 42, 56f., 207-210, 387f., 398f.) Spitzel tätig. Als solcher wird er von der politischen Elite der Okkupationszeit außerordentlich geschätzt (vgl. S. 55 : „Samfundet havde brug for Olsens tjenester. Staten støttede sig til

ham . . .“) und steht in enger persönlicher Beziehung zu dem führenden Nationalsozialisten Graf Preben (vgl. S. 42, 49, 55-57, 83) oder zu dem Polizeipräsidenten und späteren Justizmi-nister, dem Weltmann Rane (vgl. S. 55f. , 206) oder auch zu v. Hane (vgl. S. 83, 206f.). Als gefährlicher und erfolgreicher Spitzel (vgl. S. 399) wird er im Historisk Kro zu Frydenholm von vier Männern liquidiert (vgl. S. 402). Das Schalburgkorps bildet bei seiner Beisetzung die Ehrenwa-che und ermordet anschließend den Geistlichen, der durch die Liedauswahl seine Ablehnung dieses Menschentyps hatte deutlich werden lassen (vgl. S. 403f.).

Verdankte E. Ch. Olsen seine Position seinem Talent als Spitzel, so gehören diejenigen, die ihm diese Stellung ermöglicht hatten, zur politischen Elite des Landes - und dies ändert sich auch nicht nach dem Krieg, während ihre Kreaturen im Kampf mit dem Widerstand untergehen oder später fallengelassen werden.

Zur Elite des Landes gehört in der Romanhandlung Reichspolizeichef J.E. Rane, eine robuste, vielseitig interessierte, als Mann der Gesellschaft auftretende Persönlichkeit (vgl. S. 22, 38) ; ihm gelingt es, seinen wichtigsten Konkurrenten, den Kopenhagener Polizeipräsidenten auszu-schalten (vgl. S. 38, 41). Rane verfügt über gute Beziehungen zum deutschen Dritten Reich

(vgl. . 41, 121, 169), ist Mitglied der neu gegründeten Dänisch-Deutschen Vereinigung (vgl. S. 123f.), hat regen gesellschaftlichen Verkehr mit deutschen Offizieren und arbeitet mit diesen vertrauensvoll zusammen (vgl. S. 255). Rane setzt seinen Freund v. Hane (vgl. S. 14, 38-42, 77, 80, 88, 118, 377f.), einen dänischen Staatsbürger mit deutschem Hintergrund (aber nicht Angehöriger der deutschen Minderheit in Dänemark, die von Scherfig  erstaunlicherweise nirgends angegriffen wird), der auch mit Graf Preben freundschaftlich verbunden ist, als Leiter des dänischen „Aufklärungsdienstes“ CO ein (vgl. S. 41). Als Nachfolger des aus dem Amt scheidenden Ministers Hernild wird Rane Justizminister (vgl. S. 251), und als solcher schafft er in enger Zusammenarbeit mit dem Präsidenten des Obersten Gerichtes die Gesetzesgrundlagen für das Vorgehen gegen die Kommunisten (vgl. S. 251-253) und legt dem Parlament das Ermächtigungsgesetz (bemyndigelses-lov) vor (vgl. S. 381). Auf Rane gehen zurück Befehle aller Art gegen Kommunisten (vgl. S. 340, 345f.) ; deren Frauen, den „røde enker“, verweigert er jegliche Unterstützung (S. 317f.). In den Augen des Außenministers Scavenius aber ist er im Kampf gegen den dänischen Widerstand von Konservativen und Kommunisten nicht konsequent und erfolgreich genug (vgl. S. 205). Rane werden für ein effektiveres Vorgehen finanzielle Mittel von seiten der Zementindustrie zur Verfügung gestellt ; für diese Mittel gelingt es ihm, den Spitzel Olsen von der deutschen Abwehr für die SIPO abzuwerben (vgl. S. 206). Doch sorgte Rane erfolgreich vor für den Fall, daß die Deutschen den Krieg nicht gewönnen. So behauptet er den Frauen der internierten Kommunisten gegenüber, er versuche alles, um deren Männer vor dem Zugriff der Deutschen zu retten (S. 318) - gerade dies aber tut er im Roman nicht. So schildert Scherfig  in einer zynischen Satire, wie Rane am Tag nach der Okkupation den Grundstein dazu legt, später als Widerstandskämpfer gelten zu können. Wahrheitswidrig behauptet Rane gegenüber einem Historiker, seinen Untergebenen am 9.4.1940 den Befehl gegeben zu haben, alle Akten zu vernichten, die „kunne bringe danske undersåtter eller undersåtter fra de nationer, der var i krig med Tyskland, i fare . . .“ (S. 99). Gerade dies hatte nicht er, sondern hatten die Beamten der SIPO entgegen Ranes Anord-nungen getan (S. 78) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         L i t e r a t u r a n g a b e n 

 

 

 

Aalbæk Jensen, Erik : Kridtstregen. 5. Aufl. København 1998 (1. Aufl. : 1976)

 

Ahlmark, Per : Det öppna såret. Om massmord och medlöperi. Stockholm 1997

 

Ahlmark, Per : Vänstern och tyranniet. Det galna kvartseklet. Stockholm 1994

 

Barfod, Jørgen H. : Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945. En kort vejledning.

                                [Købnehavn o.J.]

 

Barfod, Jørgen H. : Das Museum für Dänemarks Freiheitskampf 1940-1945. Ein kurzer Führer.

                                København 1976

 

Bjørneboe, Jens : För hanen galer. Oslo 1952

 

Bjørneboe, Jens : Haiene, Oslo 1974

 

Bjørneboe, Jens : Under en hårdere himmel. Oslo 1982

 

Blüdnikow, Bent : Som om de slet ikke eksisterede. Hugo Rothenberg og kampen for de tyske

                              jøder. København 1991

 

Bruchfeld, Stéphane und Levine, Paul A. :  . . . om detta må ni berätta . . . En bok om

                                                                        Förintelsen i Europa 1933-1945. Stockholm 1998

 

Bryld, Claus und Warring, Anette : Besættelsestiden som kollektiv erindring. Historie- og tra-

                                                         ditionsforvaltning af krig og besættelse 1945-1997.

                                                         1. udg., 2. oplag. Frederiksberg 1998 .

                                                         = Skriftrækken Humanistisk Historieformidling der Universi-

                                                         tät Roskilde. Bd. 5

 

Davidsen, H. Chr. : Tyske flyktninge sendt i døden. In : Flensborg Avis, 26.6.1997 (i.e. Rezension

                                zu L. Larsen und Th. Clausen)

 

Davidsen-Nielsen, Hans : Nyt fra Østfronten und De danske krigsforbrydelser. In :  Weekend-

                                          avisen 1. - 7. August 1997

 

Drolshagen, Ebba D. : Nicht ungeschoren  davongekommen. Das Schicksal  der Frauen in den

                                      besetzten Ländern, die Wehrmachtssoldaten liebten. 2. Aufl., Hamburg

                                      1996

                                     

Ekholm, Curt: Balt- och tyskutlämningen 1945-1946. Del 1 : Ankomsten och interneringen.

                       Del 2 : Utlämningen och efterspelet . Dissertation der Universität Uppsala 1984,

                       2. Aufl. Uppsala 1995 (= Studia Historica Bd. 136, 137)

 

Enquist, Per Olov : Legionärerna. En roman om baltutlämningen. Stockholm 1970

 

Ericson, Walter : Över Gränserna (= Tornedalia Bd. 34), Kiruna 1981

 

Fibiger, Johannes und Lütken, Gerd : Litteraturens veje. København 1998

 

Fischer, David : Judiskt liv. Uppsala 1996

 

Furre, Berge : Norsk historie 1905-1990. Vårt hundreår. Oslo 1996

 

Færøy, Frode : Norges Hjemmefrontmuseum - I Stiftelsens år. 1. Aufl. Oslo 1997

 

Guillou, Jan : Den hedervärde mördaren. Stockholm 1991

 

Guillou, Jan : Svenskarna, invandrarna och svartskallarna. Mitt livs viktigaste reportage. Stock-

                       holm 1996

 

Haarder, Bertel : Den bløde kynisme - og selvbedraget i Tornerose-Danmark. 3. Aufl. Køben-

                             havn 1997

 

Haarder, Bertel : Den danske neutralitetsløgn. In : Weekendavisen, 7. - 13. 11. 1997

 

Høy, Ulrik : Det danske selvbedrag. In : Weekendavisen, 31. 10. - 6. 11. 1997 (Rezension zu

                  Bertel Haarder, Den bløde kynisme)

 

Jacobsen, Kurt : Aksel Larsen - en politisk biografi. 2. udgave,1. oplag. København 1995

 

Jepsen, Hans Lyngby : Stauning. En biografi. København 1979

 

Kejzlar, Radko : Literatur und Neutralität. Zur schwedischen Literatur der Kriegs- und Nachkriegs-

                           zeit (= Beiträge zur Nordischen Philologie Bd. 13) Basel und Frankfurt / M. 1984

 

Kirk, Hans : Djævelens penge. København 1984 (Erstausgabe 1952)

 

Kjeldbæk, Esben und Thorsen, Kjeld : Frihedsmuseet. Katalog. København 1996

 

Landsmanis, Arturs : De misstolkade legionärerna. Stockholm 1970

 

Larsen, Leif und Clausen, Thomas : De forrådte  -  tyske Hitler-flygtninge i Danmark.

                                                           København 1997

 

Larsen, Stein U. : Die Ausschaltung der Quislinge in Norwegen. In : Politische Säuberungen in

                            Europa. Die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration nach dem Zweiten

                            Weltkrieg. München 1991. S. 241-280

 

Larsmo, Ola : Gold - aber kein gestohlenes. Und litten keine Not. Schweden debattiert über

                       Geschäft und Moral im Zweiten Weltkrieg. In : FAZ vom 30. 1. 1997

 

Lööw, Heléne : Nazismen i Sverige 1980-1997. Den rassistiska undergroundrörelse : musiken,

                          myterna, riterna. Stockholm 1998

 

Lorenz, Einhart : Das „andere“ Deutschland in Skandinavien. Emigration und Exil ab 1933. In :

                           Geschichtsumschlungen. Sozial- und kulturgeschichtliches Lesebuch Schles-

                           wig - Holstein 1848-1948. Bonn 1996 (S. 218-224)

 

Mørch, Søren : Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af fædrelandets historie. 1. udgave,

                         2. oplag. København 1996

 

Magnusson, Lars : Sveriges Ekonomiska Historie. Stockholm 1996

 

Melin, Jan ; Johannson, Alf W. ; Hedenborg, Susanna : Sveriges historia. Stockholm 1997

 

Michelet, Jan : Der Anschlag. Hamburg 1995 (norwegisch : Jernkorset. Oslo 1976)

 

Norborg, Lars Arne : Sveriges historia under 1800 - och 1900 - talen. Svensk samhällsutveckling

                                  1809 - 1992 . 4. Aufl. Stockholm 1993 (1. Aufl. 1981)

 

Petersen, Ulrich Horst : Huse og tider. Livsbillede. København 1997

 

Puide, Peeter : Samuil Braschinskys försvunna vrede. Stockholm 1997

 

Rings, Werner : Leben mit dem Feind. Anpassung und Widerstand in Hitlers Europa 1939-1945.

                          München 1979

 

Rumar, Lars ; Kirkhusmo, Anders ; Haarstad, Kjell  (Hrsgg.) : Krigsår kring Kölen. Trøndelag och

                      Jämtland/ Härjedalen under andra världskriget. Trondheim 1984

 

Scherfig, Hans : Den forsvundne fuldmægtig. K/obenhavn 1984

 

Scherfig, Hans : Det forsømte forår. København 1997

 

Scherfig, Hans : Frydenholm. København 1985

 

Scherfig, Hans : Idealister. København 1984

 

Schön, Bosse : Svenskarna som stred för Hitler. Ett historiskt reportage. Stockholm 1999

 

Seidelin, Matthias : Det nødvendige selvopgør. In : Weekendavisen 7. - 13. 11. 1997

 

Sem-Sandberg, Steve : Söldner der Moral. In : FAZ vom 10. 6. 1997

 

Silamikelis, Valentins : Baltutlämningen. Stockholm 1996

 

Skjernov, Torbjørn : Skæbnesvangre hensyn. In : Weekendavisen 2.- 8.1. 1988

 

Skou, Kaare R. : Demokratiets danmarkshistorie - gennem 150 år. København 1999

 

Skou-Hansen, Torge : Den forbandede utopi. København 1995

 

Svanberg, Ingvar ; Tydén, Mattias : Sverige och Förintelsen. Debatt och dokument om Europas

                                                           judar 1933-1945. Stockholm 1997

 

Tamm, Ditlev : Retsopgøret efter besættelsen. København 1984

 

Tamm, Ditlev : Kollaboration und ihre strafrechtliche Ahndung in Dänemark nach dem Zweiten

                         Weltkrieg. In : Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte , 1983 ( S. 44-73 )

 

Tamm, Ditlev : Vgl. zu D.Tamms Arbeit die Ausgabe der deutschsprachigen dänischen Zeitung

                         „Der  Nordschleswiger“ vom 19. Januar 1985 mit einer zehn Seiten umfassenden

                         Würdigung

 

Tarp, Lotte : . . . det sku’ nødig hedde sig. København 1997

 

Thurah, Thomas : Fædrenearv. In : Weekendavisen  17. - 23. 10. 1997 (Rezension zu U.H.Peter-

                             sen)

 

Tydén, Matthias : Vgl. Svanberg, Ingvar

 

Warring, Anette : Tyskerpiger under besættelse og rettsopgør. København 1994

 

 

 

Krigsår kring Kölen . Trøndelag och Jämtland / Härjedalen under andra världskriget.

Trondheim 1984

 

Politische Säuberungen in Europa. Die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration nach

dem Zweiten Weltkrieg. Hrsgg. : Klaus-Dietmar Henke und Hans Woller. München 1991

 

Vem tjänade pengar på andra världskriget ?  = Beilage : Kultur / Special :  zu „Dagens Nyheter“  vom 21. 10. 1997